Версія для друку

Кафедра економічної теорії та маркетингу

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 35, корп. 5 ДНУ, кімн. 46
Телефон: + 38(056) 744-86-38
E-mail: et@dnulive.dp.ua

Завідувач кафедри – Дучинська Ніна Іванівна, доктор економічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад:
Могилова Анастасія Юріївна, доктор економічних наук;
Паршина Олена Анатоліївна
, доктор економічних наук, професор;
Хамініч Світлана Юріївна,
доктор економічних наук, професор;
Дронова Тетяна Сергіївна,
кандидат економічних наук, доцент;
Заріцька Валентина Миколаївна,
кандидат економічних наук;
Касян Сергій Якович,
кандидат економічних наук, доцент;
Сокол Поліна Миколаївна,
кандидат економічних наук;
Ульянова Людмила Петрівна,
кандидат економічних наук, доцент;
Чайка Юлія Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент;
Щеньова Віра Борисівна,
кандидат технічних наук, доцент;
Фіногеєва Олена Вікторівна, викладач;
Пивоварова Ольга Борисівна
, асистент.

Кафедра забезпечує викладання теоретичних економічних і маркетингових дисциплін на усіх факультетах університету. Основні дисципліни, які викладаються кафедрою: «Політична економія», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Основи економіки», «Економіка», «Соціально-економічна політика», «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Логістика», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Рекламний менеджмент», «Маркетингові комунікації».

Наукова діяльність кафедри зосереджена на таких напрямах: механізми суспільного відтворення і нагромадження капіталу, формування державної інвестиційної політики, проблеми структури економіки, трансформаційні процеси в економіці й інституційні основи формування національної економічної моделі, механізм економічної політики, конкурентоспроможність національної економіки на засадах освітнього потенціалу, розробка методології формування маркетингової стратегії підприємств промисловості, впровадження інноваційного, наукового та освітнього потенціалів на різних рівнях економіки України, економіка знань, інноваційний механізм маркетингу, логістичний маркетинг.

Наукові дослідження на кафедрі проводяться за такими науково-дослідними роботами (друга половина робочого дня): «Формування інноваційного механізму побудови національної економіки», «Структурні зміни як передумова розвитку економіки». При кафедрі функціонують магістратура та аспірантура.

Сьогодні кафедра економічної теорії та маркетингу є осередком управлінських новацій у навчальному процесі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, оскільки поєднує знання досвідчених викладачів, науковців та енергію і креативність мислення молодих педагогів. Виховна робота зі студентами на кафедрі базується на принципах честі, гідності та гуманності.

Студенти кафедри економічної теорії та маркетингу постійно беруть участь у міжнародних програмах академічного обміну в рамках існуючих договорів про співробітництво з Лодзьським університетом (м. Лодзь, Польща), Вроцлавським університетом (м. Вроцлав, Польща); Познанським університетом економіки та бізнесу (м. Познань, Польща); Краківським економічним університетом (м. Краків, Польща), Університетом «Професора, доктора Асена Златарова», (м. Бургас, Болгарія).

Студенти-маркетологи економічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара регулярно беруть участь в українських студентських фестивалях реклами, всеукраїнських олімпіадах з маркетингу, конкурсах наукових робіт, де посідають призові місця. Участь у таких фестивалях дає можливість майбутнім маркетологам покращити свої навики і компетенції під час вирішення професійних рекламних завдань із урахуванням сучасних ринкових трендів.

Кафедра економічної теорії та маркетингу робить внесок в економічний розвиток Дніпровського регіону і готує провідних фахівців у сфері маркетингу і реклами, які мають вагомий творчий потенціал, допитливість, творче мислення та глибоко розуміються на сутності ринкових процесів у державі та світі. Випускники кафедри працюють на керівних посадах на багатьох підприємствах, товарних біржах, рекламних агенціях, виставках, ярмарках, маркетингових агенціях.