Версія для друку

Кафедра банківської справи

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, каб.74 
Телефон: (056) 631-89-41
E-mail: ei@ef.dnulive.dp.ua

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Шевцова Олена Йосипівна.

Кафедра банківської справи є в структурі економічного факультету та була створена у липні 1994 року. З 2000 року кафедру очолює професор О.Шевцова. Олена Йосипівна Шевцова створила наукову школу «Механізми управління системами реального та фінансового секторів економіки», вона є автором понад 250 науково-методичних робіт, серед яких 11 монографій та 2 навчальних посібника. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2003р.). З 2003 року член спеціалізованих вчених рад, голова спеціалізованої Вченої ради (2010-2012 рр).

У складі кафедри працюють 3 доктори економічних наук., професори, 3 кандидати економічних наук, доценти:
завідувач кафедри, д.е.н., професор Шевцова Олена Йосипівна;
д.е.н., професор Макаренко Юлія Петрівна;
д.е.н., професор Семенча Ілона Євгеніївна;
к.е.н., доцент Аксьонова Людмила Остапівна;
к.е.н., доцент Демиденко Василь Іванович;
к.е.н., доцент Дереза В’ячеслав Миколайович.

Викладачі постійно підвищують свій професійний рівень на програмах підвищення кваліфікації та в практичній діяльності фінансових інститутів.

Кафедра банківської справи є випускаючою за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07-Управління та адміністрування) з освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр за денною, заочною та вечірньою формами навчання.

Дипломування
Дипломування

У складі кафедри з 1994 року існує навчальна лабораторія персональних комп’ютерів з локальною мережею та Інтернетом. В лабораторії працює бібліотека навчальної та наукової літератури за профілем кафедри, яка містить багато примірників монографій, навчальних посібників та підручників. а також електронна бібліотека для підготовки студентів за банківською тематикою.

Сфера наукових інтересів кафедри охоплює аспекти діяльності банківського та небанківських сегментів фінансового ринку за науковою тематикою: «Антикризовий менеджмент стабілізації фінансової інфраструктури національної економіки»; «Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки банківської системи і фінансових ринків України»; «Фінансово-кредитні механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку в умовах трансформації банківського та небанківського секторів економіки».

Кафедра банківської справи проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри входять до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

Наукові гуртки
Наукові семінари

Кафедрою було ініційовано та проведено низку конференцій. З-поміж них важливішими визначимо такі, як І, ІІ та ІІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи» (у 1996, 2004, 2006 рр.). У березні 2008 р. проведено круглий стіл за темою «Соціально-орієнтована економіка» спільно з викладачами кафедр соціології, філософії, психології ДНУ та практиками. Всеукраїнська науково-практична конференція до 20-річчя кафедри «Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки фінансової системи та фінансових ринків України» (2014 р.).

Виробнича практика за фахом «Банківська справа»

Кафедра банківської справи більше 10 років готує фахівців за спеціальністю кафедри з Китаю, Туркменії, Азербайджану.

Студенти кафедри беруть участь у обміні студентами за програмами ЗВО Франції, Німеччини, Польщі.

2014-2015 роки відзначились участю співробітників кафедри у міжнародному науковому проекті Польща (Познаньский економічний університет) – Україна (ДНУ ім. Олеся Гончара) з підготовки методичного забезпечення та навчання фахівців рівня PhD.

Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Кожного року за традицією викладачі кафедри знайомляться з першокурсниками, проводячи індивідуальну бесіду та анкетування для виявлення художніх нахилів і талантів. Усі студенти спеціальності «Банківська справа» залучаються до святкування дня спеціальності «День банкіра».

День спеціальності «Банківська справа»
День спеціальності «Банківська справа»

Студенти спеціальності «Банківська справа» щорічно стають переможцями численних конкурсів студентських наукових робіт, всеукраїнських олімпіад, конкурсах провідних банківських установ. Викладачі кафедри залучають студентів до участі у науковій діяльності з дослідження проблем фінансово-банківського спрямування, керують науковими гуртками.
Наукові гуртки

Щорічно проводиться Міжвузівська студентська наукова конференція, яка проходить за планами МОН України «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України». За результатами конференції готується збірка тез, а з 2011 року – електронний диск зі збіркою тез. Так, 29 березня 2018 року – відбулась вже ХХІІІ конференція, до якої було підготовлено понад 100 доповідей учасників із 5 ЗВО.