Версія для друку

Кафедра біохімії та фізіології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Ушакова Галина Олександрівна зав. кафедри проф. д-р біол. наук Galyna Ushakova 7004018560 D-2733-2016 Galyna Ushakova 0000-0002-5633-2739
Севериновська Олена Вікторівна декан БЕФ,проф. проф. д-р біол. наук Северинов ська Олена 7801581377 X-7379-2018 O. Severynovska 0000-0002-0002-1237
Ляшенко Валентина Петрівна проф. проф. д-р біол. наук Valentyna Lyashenko 563687284007005520062 O-9498-2019 - 0000-0001-5849-278X
Кириченко Світлана Василівна доц. доц. канд. біол.наук Kirichenko, Svetlana V. 6603548668 D-2747-2016 Svetlana_Kyrychenko 0000-0002-9884-0037
Дьомшина Ольга Олександрівна доц. доц. канд. біол.наук Ольга Дьомшина (Dyomshina) 55843770800 D-2971-2016 Dyomshina Olga 0000-0001-7791-4028
Горіла Марина В’ячеславівна доц. доц. канд. біол.наук Marina Gorelaya 65078867816505786266 S-5965-2017 Marina Gorelaya 0000-0002-1385-6751
Скорик Олена Денисівна доц. канд. біол.наук Скорик О.Д. 55250777500 T-3502-2017 Скорик О.Д. 0000-0002-3177-1014
Хоменко Олена Миколаївна доц. доц. канд. біол.наук Olena Khomenko - V-3750-2018 Olena Khomenko 0000-0001-9341-6192
Задорожна Галина Олександрівна доц. доц. канд. біол.наук Галина Задорожна 57200225825 2948715 Galina_Zadorojhnaya 0000-0002-4326-4060
Кофан Ірина Миколаївна доц. доц. канд. біол.наук Iryna Kofan 16063750100 C-5764-2018 - 0000-0002-7252-1134

Адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Казакова, 24, корп.17, 4-й поверх
Телефон: +38 (056) 776-58-70
E-mail: biochemistry@i.ua
Сайт кафедри: www.biochemistry-dnu.dp.ua

Завідувачка кафедри – Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор.

Колектив кафедри:
3 професори, д.б.н. – Ушакова Галина Олександрівна, Ляшенко Валентина Петрівна, Севериновська Олена Вікторівна.
6 доцентів, к.б.н. – Горіла Марина В’ячеславівна, Дьомшина Ольга Олександрівна, Кириченко Світлана Василівна, Кофан Ірина Миколаївна, Скорик Олена Денисівна; Хоменко Олена Миколаївна.
Зав. лабораторії – Щербина Тетяна Володимирівна.


Освітня діяльність:
Кафедра біохімії та фізіології забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біохімія та фізіологія, буклет "Біохімія та фізіологія" (з 2019 р.)

Кафедра біохімії та фізіології забезпечує підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біохімія (2018, 2019)
ОП Біохімія та фізіологія (з 2020 р.)

Кафедра біохімії та фізіології забезпечує підготовку за третім (PhD) рівнем вищої освіти за освітньою програмою:
– 091 Біологія

Наукова робота:
Наукова робота спрямована на визначення молекулярно-біохімічних та фізіологічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних факторів та патогенезу. а саме участі в них нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів. Поряд з цим досить широко проводяться дослідження печінки, нирок, підшлункової залози, системи червоної крові та кісткового мозку під впливом ксенобіотиків та за умов розвитку патологічних процесів.

До наукових пріоритетів кафедри відноситься фундаментальне комплексне дослідження фізіологічних механізмів метаболічного стресу та нейрофізіологічних механізмів керування й регуляції функціональних систем.

Міжнародні проекти та гранти:
- Договір про співробітництво між ДНУ ім. Олеся Гончара та факультетом біології Лундського університету (Швеція);


Аспірант 2-го року навчання Олена Довбань
(в лабораторії факультету біології відділу функціональної зоології Лундського університету, Швеція)

- Грант професору Недзвецькому В.С. на стажування в Бінгольському університеті (м. Бінгол, Туреччина) на період 2015-2018 років;
- Грант професору Ушаковій Г.О., доценту Воронковій Ю.С., співробітникам НДЛ біохімії, НДІ біології – Бабець Я., Довбань О., Муравйовій Д., студентам 3 курсу – Жованник В., Отряжему П. та Семенко А. на стажування в Варшавському університеті (Польща) на навчальних наукових курсах PolLASA в межах виконання діючої угоди про співпрацю між ДНУ ім. Олеся Гончара та Лундським Університетом (Швеція) на період 2016-2017 року;


- Участь доц. Воронкової Ю.С. в міжнародному проекті «Study of novel milk formulas and devices on a premature pig model ensuring proper PUFA absorption and brain development in preterm infants» в межах виконання діючої угоди про співпрацю між ДНУ ім. Олеся Гончара та Лундським Університетом (Швеція) на базі Інституту фізіології та харчування ім. Яна Кєлановського, відділу ендокринології Польської Академії Наук (м. Яблонна, Польща);

  
Доцент Воронкова Ю.С. в Інституті фізіології та харчування ім. Яна Кєлановського (м. Яблонна, Польща)

- Грант професору Ушаковій Г.О. для проведення лекцій в Університеті Копенгагену, Данія (2008 р.);

Міжнародна робота (біохімія)
Міжнародна робота (біохімія)

- Участь професора Ушакової Г.О. в березні 2017 року в семінарі з розробки навчальної програми з (біо)хімії за програмою ERASMUS+ в рамках проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (м. Вільнюс, Литва).

Професори (зліва направо): Едіта Сузієделієне, Галина Ушакова, Валентина Дагієне (координатор проекту)
в навчальній біохімічній лабораторії Центру природничих наук Вільнюського університету (Литва)

Також кафедра біохімії та фізіології ДНУ підтримує тісні зв’язки з Лундським університетом (Швеція), Копенгагенським університетом (Данія), Міжнародним центром наукових досліджень (Лейпциг, Німеччина), Університетом Фірат (Туреччина).

У травні 2016 року розпочалось міжнародне співробітництво з Університетом імені Бен-Гуріона (Ізраїль). Протягом 2016−2018 навчального року на кафедрі тричі побував асистент професора (лектор), науковий співробітник департаменту анестезіології та критичного захисту цього університету Бойко Метью, який провів цикл лекцій для викладачів, аспірантів та студентів ДНУ.

Колектив кафедри під час зустрічі з Бойко Метью

Кафедра біохімії та фізіології має великий досвід підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання студенти проходять виробничу та преддипломну практику в клініко-діагностичних лабораторіях “Інвітро”, “Синево”, “Иммуно-Тест”, в лабораторіях міста та області, в науково-дослідних інститутах та установах України.

  
Виробнича практика (біохімія)

Практика (біохімія)
Практика (біохімія)

Аспіранти та викладачі кафедри регулярно демонструють високі результати своїх досягнень, беручи участь в міжнародних наукових конференціях, конгресах, конкурсах. Студенти-біохіміки та фізіологи є членами Українського біохімічного й фізіологічного товариств, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і конференціях, є учасниками наукових шкіл, призерами олімпіад та нагороджені дипломами I-III ступенів за кращі доповіді на з’їздах та симпозіумах.

Значна частина випускників кафедри отримала наукові ступені та звання і нині обіймають ключові посади у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та навчальних закладах України, а також у багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя (Франція, Польща, Росія, Чехія, Німеччина, Швеція, Іспанія, Китай, США).

У жовтні 2017 року в Дніпровському національному університеті відбулася IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», присвячена 100-річчю ДНУ. Конференція проводиться щодва роки кафедрою біофізики та біохімії біолого-екологічного факультету. Тоді в роботі конференції взяли участь 292 учасники, серед них – 44 іноземних (з Туреччини, Швеції, Чехії, Білорусі, США, Норвегії, Польщі).


У форматі круглого столу були представлені доповіді з актуальних питань нейробіології, медичної біохімії, клітинної біології. Були презентовані результати досліджень впливу різних природних антиоксидантів які мають протекторні властивості для багатьох клітин та органів. Жваву дискусію серед учасників конференції мали сучасні результати щодо молекулярних механізмів патогенезу кардіоваскулярних та онкологічних хвороб.

Активну участь у роботі конференції взяли студенти, аспіранти та молоді вчені як кафедри біофізики та біохімії ДНУ, так і інших науково-дослідних установ із різних міст України (Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Миколаєва, Запоріжжя, Тернополя). Уповноваженим комітетом провідних фахівців-біохіміків проф. Недзвецьким В.С., проф. Ушаковою Г.О., проф. Шевцовою А.І. були відзначені нагородами молоді вчені-доповідачі:
Артем Тихомиров (Інститут біохімії ім.О.О. Палладіна, м. Київ) за розкриття біохімічного механізму ефекту плазміноген/плазміну на ракові клітини;
Андрій Клоновський (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) «Вплив метформіну та альфа-ліпоєвої кислоти на фізіолого-біохімічні параметри Drosophila melanogaster при споживанні крохмалю на основі амілози»;
Анатолій Оніщенко (Харківський національний медичний університет) «Діагностичне значення інтерлейкіну-12 при загостренні хронічного гнійного риносинуїту»;
Юлія Турчина (Інститут фізіології ім.О.Богомольця, Київ) «Фармакологічний захист гіпокампу за умов киснево-глюкозного дефіциту».

Насичена програма конференції включала, окрім усних та стендових доповідей, дружнє обговорення сучасних тенденцій у біохімії та клітинній біології, а також екскурсії палацом студентів та містом. Учасники мали можливість поділитися результатами власних досліджень, надихнутися новими ідеями, зміцнити робочі контакти, а також розширити коло своїх наукових інтересів.

Наступна конференція запланована на 1-2 жовтня 2020 року.
https://www.biochemistry-dnu.dp.ua/registration2020.html

Ласкаво просимо до Дніпра!

Теплою була зустріч випускників кафедри різних років під час святкування 100-річчя нашої Альма-матер. Стільки приємних спогадів, світлин зі студентського життя!


Усі випускники отримали “залік” від нашого шановного вчителя Олексія Борисовича Мурзіна.