Версія для друку

Кафедра економічної кібернетики

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35; 5 корп. ДНУ, кімн. 55
Телефон: +38 (056) 745-12-85
E-mail: ek@efdnulive.dp.ua

Завідувач кафедри – Іванов Роман В’ячеславович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

На кафедрі працюють: доктор технічних наук, професор О.Г. Яковенко, доктор економічних наук, доцент Ю.В. Шерстенников, доктор економічних наук, доцент Ю.І. Паршин; кандидати наук, доценти: В.В. Волкова, В.О. Катан, Н.О. Небаба, В.В. Огліх.
На кафедрі функціонує магістратура зі спеціальності «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика») та аспірантура зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Розпочато підготовку фахівців з підготовки магістрів за програмою «Інформаційна економіка та електронний бізнес».

Навчальна програма передбачає:
• Розширену економічну підготовку (Economics , сучасний економічний аналіз, менеджмент, маркетинг, фінанси і кредит, бухгалтерський облік та аудит, економіка країни, галузі, регіону, підприємства та ін.);
• Поглиблений математичний профіль (бізнес-аналітика та DataMining; дослідження операцій, економетрія, прогнозування та діагностика, моделювання економіки та ін.);
• Високий рівень інформаційних технологій (проектування баз даних, алгоритмізація та мови програмування, електронна комерція, платіжні системи та ін.).

На кафедрі триває наукова робота за держбюджетною темою «Прийняття соціально-економічних рішень на мікро- та макрорівнях в ринкових умовах» (керівник, професор О.Г. Яковенко).

Висока якість підготовки студентів кафедри була підтверджена перемогою С.Острянина на престижному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з економічної кібернетики у 2018 році (керівник, професор О.Г. Яковенко).

У 2018 році за результатами навчання та захисту магістерських дипломних робіт п’ять випускників кафедри економічної кібернетики отримали дипломи з відзнакою.
Високий рівень економічної, математичної та інформаційної підготовки дозволяє випускникам кафедри інтегруватися в систему університетської освіти у зарубіжних країнах і вільно вдосконалювати свої знання у провідних університетах США, Франції, Германії, Литви, Греції, Польщі, Чехії та інших країн, бути затребуваними на ринку праці у різних галузях економіки.

Результати наукової діяльність співробітників кафедри знаходять своє відображення у чисельних публікаціях робіт в українських та міжнародних фахових виданнях. За 2012-2017 рр. було опубліковано близько 200 наукових робіт науково-педагогічних працівників та студентів кафедри.