Версія для друку

Кафедра економічної кібернетики

Телефон: +38 (056) 745-12-85
E-mail: ek@efdnu.dp.ua; ecyberneticsdnu@gmail.com


Завідувач кафедри – Іванов Роман В’ячеславович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.

 Викладає такі дисципліни, як:
• «Сучасні моделі економічного аналізу»
• «Системи підтримки прийняття рішень»
• «Імітаційне моделювання економічних систем»
• «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі»

Сфера наукових інтересів – моделювання економічної поведінки на макрорівні.

На початку 70-х років в університеті на базі механіко-математичного факультету було започатковано економічний напрямок підготовки спеціалістів. Кафедра економічної кібернетики створена за наказом Мінвузу СРСР та наказом ректора ДДУ № 143 від 10 лютого 1981 року. Завідувачами кафедри були: доц. Нападайло В.О., доц. Білошапка В.І. Із 2004 по 2016 рік кафедру очолював проф. Яковенко О.Г, а вже з початку 2017 року – Іванов Р.В.Яковенко Олександр Григорович – доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.

Викладає дисципліни:
• «Математичні моделі та методи ринкової економіки»
• «Корпоративні інформаційні системи»
• «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»
• «Управління проектами інформатизації»
• «Інформаційний менеджмент»

Сфера наукових інтересів – математичні моделі процесів активності в економічній динаміці.

Волкова Валентина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.

Викладає дисципліни:
• «Економічна кібернетика»,
• «Моделювання економічних процесів та систем: теорія економіки регіону»
• «Моделювання економічних процесів та систем: математичні методи інституціональної економіки»
• «Моделювання економічних процесів та систем: еволюційні розрахунки в економіці»
• «Моделювання соціальних процесів»
• «Прогнозування соціально-економічних процесів»
• «Системний аналіз»

Сфера наукових інтересів – моделювання регіональних соціально-економічних процесів.

Огліх Валентина Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.

Викладає дисципліни:
• «Моделювання економіки»
• «Математичні методи в економічній діагностиці»
• «Моделювання нелінійних економічних процесів»
• «Моделі економічної динаміки»
• «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»

Сфера наукових інтересів – моделювання інноваційно-інвестиційних процесів.

Шерстенніков Юрій Всеволодович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.

Викладає дисципліни:
• «Дискретна математика»
• «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами: прикладна економетрика»
• «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами: методи та моделі вимірювання економічних ризиків»
• «Економічна кібернетика»
• «Економіко-математичні методи та моделі: економетрика»

Сфера наукових інтересів – динамічні моделі економічних процесів.

На кафедрі діє магістратура за спеціальністю «Економіка» та аспірантура за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Наукова робота виконується за держбюджетною темою «Прийняття соціально-економічних рішень на мікро- та макрорівнях в ринкових умовах».


Щорічний захід, який збирає в одному місці найбільш універсальних фахівців економічного факультету – День кібернетики. Непередбачувані таланти, які обирають несподівані образи, переміщуючись в часі, просторі і не тільки. Адже головний принцип кібернетики свідчить – усе в світі діє за одними і тими ж законами. Так і студенти цієї спеціальності можуть в будь-якій світовий проблемі знайти знайомі рішення.

Застосовуючи незамінні знання, отримані від своїх наставників, студенти на цьому заході дивують своїми ідеями, концепціями і талантами. Радують нас не тільки студенти, а й викладачі, задаючи високу планку оригінальності і незабутності виступів.