Версія для друку

Кафедра економічної кібернетики

Телефон: 745-12-85
E-mail: ek@efdnu.dp.ua

Завідувач кафедри – Яковенко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор.

На початку 70-х років в університеті на базі механіко-математичного факультету було започатковано економічний напрямок підготовки спеціалістів. Кафедра економічної кібернетики створена за наказом Мінвузу СРСР та наказом ректора ДДУ № 143 від 10 лютого 1981 року. Завідувачами кафедри були: доц. Нападайло В.О., доц. Білошапка В.І., проф. Воронков О.Г. З 2004 року кафедру очолює проф. Яковенко О.Г.

Навчальний процес, що проводиться кафедрою, забезпечують:
Яковенко Олександр Григорович – доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України. Викладає дисципліни: «Математичні моделі та методи ринкової економіки», «Корпоративні інформаційні системи», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами», «Управління проектами інформатизації», «Інформаційний менеджмент». Сфера наукових інтересів – математичні моделі процесів активності в економічній динаміці.

Заруцька Олена Павлівна – доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики. Викладає дисципліни: «Актуарна математика», «Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів», «Моделювання соціально-економічної поведінки», «Методологія та організація наукових досліджень». Сфера наукових інтересів – моделювання банківських ризиків.

Волкова Валентина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики. Викладає дисципліни: «Економічна кібернетика», «Моделювання економічних процесів та систем: теорія економіки регіону», «Моделювання економічних процесів та систем: математичні методи інституціональної економіки», «Моделювання економічних процесів та систем: еволюційні розрахунки в економіці», «Моделювання соціальних процесів», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Системний аналіз». Сфера наукових інтересів – моделювання регіональних соціально-економічних процесів.

Огліх Валентина Валеріївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики. Викладає дисципліни: «Моделювання економіки», «Математичні методи в економічній діагностиці», «Моделювання нелінійних економічних процесів», «Моделі економічної динаміки», «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці». Сфера наукових інтересів – моделювання інноваційно-інвестиційних процесів.

Шерстенніков Юрій Всеволодович
– кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики. Викладає дисципліни: «Дискретна математика», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами: прикладна економетрика», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами: методи та моделі вимірювання економічних ризиків», «Економічна кібернетика», «Економіко-математичні методи та моделі: економетріка». Сфера наукових інтересів – динамічні моделі економічних процесів.

Іванов Роман В’ячеславович
– кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики. Викладає дисципліни: «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі», «Сучасні моделі економічного аналізу», «Системи підтримки прийняття рішень», «Імітаційне моделювання економічних систем». Сфера наукових інтересів – моделювання економічної поведінки на макрорівні.

Ніколаєв Тарас Геннадійович
– старший викладач кафедри економічної кібернетики. Викладає дисципліни: «Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних», «Алгоритмізація та мови програмування», «Інформаційні системи і технології в управлінні». Сфера наукових інтересів –просторовий розвиток соціально-економічних та еколого-економічних систем, використання інформаційних технологій в економіці.

На кафедрі діє магістратура за спеціальністю «Економіка» та аспірантура за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Наукова робота виконується за держбюджетною темою «Прийняття соціально-економічних рішень на мікро- та макрорівнях в ринкових умовах».

Щорічний захід, який збирає в одному місці найбільш універсальних фахівців економічного факультету – День кібернетики. Непередбачувані таланти, які обирають несподівані образи, переміщаючись в часі, просторі і не тільки. Адже головний принцип кібернетики свідчить – все в світі діє за одними і тими ж законам, так і студенти цієї спеціальності можуть в будь-якій світовий проблемі знайти знайомі рішення.
Застосовуючи незамінні знання, отримані від своїх наставників, студенти на цьому заході дивують своїми ідеями, концепціями і талантами. Радують нас не тільки студенти, а й викладачі, задаючи високу планку оригінальності і незабутності виступів.