Версія для друку

Кафедра економіки та управління національним господарством

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Бондаревська Ксенія Валентинівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Kseniia Bondarevska   Kseniia Bondarevska   0000-0001-8683-6834
Волкова Наталія Вікторівна Доцент Доцент Канд. наук з держ. упр. Nataliia Volkova   W-6356-2018 Nataliia Volkova 0000-0003-0795-9778
Дон Ольга Дмитрівна Старший викладач     Olha Don   T-7689-2017 Olha Don 0000-0003-1062-1671
Сімахова Анастасія Олексіївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Anastasiia Simakhova 57194637544 T-4300-2017 Anastasiia Simakhova 0000-0001-7553-4531
Саричев Володимир Іванович  Професор Доцент Д-р екон. наук Volodymyr Sarychev   U-7596-2017 Volodymyr Sarychev 0000-0002-8544-9901
Скрипник Наталія Євгенівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Skrypnyk Nataliia   C-3503-2018 Skrypnyk Nataliia 0000-0003-0147-3101
Ставицька Алла Василівна Старший викладач     Alla Stavytska   T-8584-2017 Alla Stavytska 0000-0002-0077-4415
Стеблянко Ірина Олегівна Завідувач кафедрою Доцент Д-р екон. наук Iryna Steblianko 57191853477 C-8780-2016 Iryna Steblianko 0000-0001-8103-1404
Федотова Тетяна Анатоліївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Tatyana Fedotova 57200446303 T-7850-2017 Tatyana Fedotova 0000-0002-9529-3429
Яровенко Тетяна Сергіївна Професор Доцент Д-р екон. наук Tetiana Yarovenko 55319991700 U-1649-2017 Tetiana Yarovenko 0000-0002-4665-6502

Телефон: +38 (056) 373-12-14

Завідувач кафедри – Стеблянко Ірина Олегівна, доктор економічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують 11 викладачів, у тому числі докторів – 3, кандидатів – 6, старших викладачів – 2; інженер другої категорії – 1, старший лаборант – 1, лаборант – 1.

Кафедра економіки та управління національним господарством готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Менеджмент» (освітня програма «Управління людськими ресурсами»).

Випуск 2017 бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»

Діяльність кафедри спрямована на формування сучасного світогляду майбутніх фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, управлінні людськими ресурсами; кафедра забезпечує проведення досліджень та отримання новітніх знань, підготовку конкурентоспроможних кадрів, здатних впроваджувати отримані фахові знання в розвиток пріоритетних галузей національної економіки.

Випуск 2017 іноземних студентів-бакалаврів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Стеблянко Ірина Олегівна – завідувач кафедри економіки та управління національним господарством, д.е.н., доцент. Викладає дисципліни: «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Соціальна відповідальність», «Міжнародні організації».

Сардак Сергій Едуардович – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Людський розвиток», «Основи наукових досліджень», «Глобальні маркетингові стратегії», «HR-менеджмент», «Економічна політика управління людськими ресурсами».

Саричев Володимир Іванович – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Сімахова Анастасія Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Управління регіональним розвитком», «Країнознавство», «Митне регулювання в Україні», «Регуляторна політика СОТ».

Скрипник Наталія Євгенівна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Європейська економіка», «Інтеграція України в ЄС», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі».

Федотова Тетяна Анатоліївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Технології управління персоналом», «Аудит персоналу», «Організація праці».

Волошко Наталія Олексіївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Транснаціоналізація світової економіки», «Тренінг курс "Міжнародний економічний аналіз"», «Міжнародні економічні відносини», «Національна економіка», «Регулювання соціально-економічних процесів».

На заняттях студенти групи ВУ-13

Бондаревська Ксенія Валентинівна
– к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Теорія та практика менеджменту персоналу», «Мотивація персоналу», «Нормування праці», «Мотиваційний менеджмент», «Менеджмент і адміністрування: Управління персоналом», «HR-менеджмент».

Волкова Наталія Вікторівна
– кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Державне регулювання зайнятості», «Державне та регіональне управління», «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Глобальна торгова система».

Дон Ольга Дмитрівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Організація бізнесу», «Організація праці», «Міжнародні організації», «Міжнародна безпека», «Технології управління персоналом».

Ставицька Алла Василівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Теорія міжнародних економічних відносин», «Економічний розвиток сучасної цивілізації», «Міжнародні валютно-кредитні відносини».

Гірман Наталія Петрівна – старший лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Решетняк Дар’я Євгенівна – кандидат біологічних наук, лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Кулакова Юлія Анатоліївна – інженер II категорії кафедри економіки та управління національним господарством.

Основні напрями наукових досліджень:
  1. Структурний розвиток національної економіки.
  2. Розвиток людських ресурсів в умовах глобалізації.
  3. Соціальна економіка.
  4. Світова економіка і регулювання міжнародних економічних відносин.

Стажування студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у Польщі

Тематика науково-дослідної роботи співробітників кафедри у 2013-2015 рр. – «Шляхи адаптації національної економіки до глобалізаційних викликів та забезпечення імперативу соціалізації» (№ 0114U000194); у 2016-2018 рр. – «Глобальні проблеми, загрози та виклики економічного розвитку» (№ 0116U003356).