Версія для друку

Кафедра економіки та управління національним господарством

Телефон: +38 (056)373-12-14

Завідувач кафедри – Тимошенко Лідія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Навчальний процес забезпечують 14 викладачів, у тому числі докторів – 4, кандидатів – 5, старших викладачів – 4, асистент – 1, інженер другої категорії – 1, старший лаборант – 1.

Науковим напрямком діяльності завідуючої кафедри економіки та управління національним господарством Тимошенко Лідії Михайлівни є розробка глобальної теми: «Теоретико-методологічні основи трансформації економіки із забезпеченням її соціальної орієнтації». Під її керівництвом створено наукову школу: «Концептуальні основи соціалізації економіки в рамках сфер та видів економічної діяльності».

Тимошенко Лідія Михайлівна – завідувач кафедри економіки та управління національним господарством, д.е.н., професор. Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності МЕВ», «Управління регіональним розвитком», «Стратегічне управління людськими ресурсами», «Менеджмент продуктивності», «Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ».

Сардак Сергій Едуардович – д.е.н., професор кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Людський розвиток», «Розвиток персоналу». «Транснаціоналізація світової економіки».

Гришкін Вадим Олегович – д.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Трансформаційна економіка», «Соціальна відповідальність», «Менеджмент персоналу», «Організація бізнесу», «Соціальна відповідальність бізнесу».

Осадча Наталія Вікторівна – д.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Стратегічне управління підприємством», «Організація праці менеджера», «Кадрове діловодство», «Управління розвитком персоналу».

Попруга Віталій Іванович – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Методологія економічної науки», «Методологія наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі», «Глобальні маркетингові стратегії», «Економічна політика управління людськими ресурсами».

Стеблянко Ірина Олегівна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Національна економіка», «Економіка України», «Глобальна макроекономічна політика», «Трансформаційна економіка і економічна політика держави», «Глобальна торгова система».

Федотова Тетяна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Ринок праці», «Управління виробничими групами», «Державне регулювання зайнятості», «Аудит персоналу».

Більська Ольга Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Економічний розвиток сучасної цивілізації», «Технологія управління персоналом», «Управління трудовими ресурсами».

Зуб Тетяна Григорівна – к.е.н., викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Коло наукових інтересів пов’язано з перспективами розвитку міжнародних економічних відносин.

Дон Ольга Дмитрівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Організація праці», «Країнознавство», «Міжнародні організації», «Мотивація персоналу», «Мотивування персоналу». «Організація праці», «Нормування праці».

Гапоненко Світлана Олександрівна - старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Світова економіка», «Світова економіка. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України», «Міжнародні економічні відносини», «Соціальна економіка», «Міжнародна економічна безпека», «Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України».

Ставицька Алла Василівна - старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Промисловий менеджмент», «Управління персоналом», «Демографія», «Глобальна економіка».

Попова Альона Юріївна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Коло наукових інтересів пов’язано з перспективами розвитку міжнародних економічних відносин.

Сімахова Анастасія Олексіївна - асистент кафедри економіки та управління національним господарством. Проводить семінарські та практичні заняття з дисциплін «Економіка України», «Управління персоналом», «Управління регіональним розвитком», «Державне регулювання економіки», «Мотивування персоналу».

Гончаренко Ольга Володимирівна – старший лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Кулакова Юлія Анатоліївна – інженер II категорії кафедри економіки та управління національним господарством.

Основні напрями наукових досліджень:
  1. Імперативи розвитку національної економіки України.
  2. Адаптація національної економіки до сучасних викликів глобалізації.
  3. Формування глобальної регуляторної системи розвитку людських ресурсів.
  4. Соціалізація економіки і забезпечення соціальної динаміки суспільства.
  5. Національна економічна політика розвитку людських ресурсів.
  6. Формування, оцінки і управління потенціалом соціалізації економіки України.
  7. Державне регулювання інституціональних змін у митній політиці.
Тематика науково-дослідної роботи співробітників кафедри у 2013-2015 рр.:
Шляхи адаптації національної економіки до глобалізаційних викликів та забезпечення імперативу соціалізації (№ 0114U000194)/