Версія для друку

Кафедра економіки та управління національним господарством

Телефон: +38 (056) 373-12-14

Завідувач кафедри – Стеблянко Ірина Олегівна, доктор економічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують 13 викладачів, у тому числі докторів – 4, кандидатів – 5, старших викладачів – 3, асистент – 1, інженер другої категорії – 1, старший лаборант – 1, лаборант – 1.

Кафедра економіки та управління національним господарством готує бакалаврів та магістрів зі спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Менеджмент» (освітня програма «Управління людськими ресурсами»).

Випуск 2017 бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»

Діяльність кафедри спрямована на формування сучасного світогляду майбутніх фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, управлінні людськими ресурсами; кафедра забезпечує проведення досліджень та отримання новітніх знань, підготовку конкурентоспроможних кадрів, здатних впроваджувати отримані фахові знання в розвиток пріоритетних галузей національної економіки.

Випуск 2017 іноземних студентів-бакалаврів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Стеблянко Ірина Олегівна – завідувач кафедри економіки та управління національним господарством, д.е.н., доцент. Викладає дисципліни: «Національна економіка», «Регіональна економіка», «Соціальна відповідальність», «Міжнародні організації».

Сардак Сергій Едуардович – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Людський розвиток», «Основи наукових досліджень», «Глобальні маркетингові стратегії», «HR-менеджмент», «Економічна політика управління людськими ресурсами».

Гришкін Вадим Олегович – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Соціальна економіка», «Соціалізація трансформаційної економіки».

Саричев Володимир Іванович – д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Сімахова Анастасія Олексіївна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Управління регіональним розвитком», «Країнознавство», «Митне регулювання в Україні», «Регуляторна політика СОТ».

Скрипник Наталія Євгенівна – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Європейська економіка», «Інтеграція України в ЄС», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі».

Федотова Тетяна Анатоліївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Технології управління персоналом», «Аудит персоналу», «Організація праці».

Курінний Володимир Олександрович – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Мотивування персоналу», «Мотивація персоналу», «Глобальна макроекономічна політика», «Міжнародний бізнес».

На заняттях студенти групи ВУ-13


Тараненко Вікторія Євгенівна
– к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Вступ у спеціальність МЕВ», «Теоретичний семінар «Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Дон Ольга Дмитрівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Нормування праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Організація бізнесу».

Гапоненко Світлана Олександрівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Глобальна економіка», «Світова економіка. Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України», «Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України», «Історія міжнародних економічних відносин», «Організація праці менеджера».

Ставицька Алла Василівна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки», «Теорія міжнародних економічних відносин», «Економічний розвиток сучасної цивілізації», «Демографія».

Попова Альона Юріївна – старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством. Коло наукових інтересів пов’язано з перспективами розвитку міжнародних економічних відносин.

Артеменко Ігор Віталійович – асистент кафедри економіки та управління національним господарством. Проводить семінарські заняття з дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Національна економіка», «Міжнародні організації».

Гірман Наталія Петрівна – старший лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Устіч Костянтин Юрійович – лаборант кафедри економіки та управління національним господарством.

Кулакова Юлія Анатоліївна – інженер II категорії кафедри економіки та управління національним господарством.

Основні напрями наукових досліджень
:
  1. Структурний розвиток національної економіки.
  2. Розвиток людських ресурсів в умовах глобалізації.
  3. Соціальна економіка.
  4. Світова економіка і регулювання міжнародних економічних відносин.

Стажування студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у Польщі

Тематика науково-дослідної роботи співробітників кафедри у 2013-2015 рр. – "Шляхи адаптації національної економіки до глобалізаційних викликів та забезпечення імперативу соціалізації" (№ 0114U000194); у 2016-2018 рр. – «Глобальні проблеми, загрози та виклики економічного розвитку» (№ 0116U003356).