Версія для друку

Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35; 5 корп. ДНУ, кімн. 54
Телефон: +38 (056) 744-24-97
E-mail: ep@efdnulive.dp.ua
Web-сайт: eup.dp.ua

Завідувач кафедри – Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України.

У складі кафедри працюють 15 викладачів, із них – 1 доктор економічних наук, 12 кандидатів наук, 2 старших викладача. Серед них: завідувач кафедри, д.е.н. Гринько Т.В., к.е.н. Бикова В.Г., к.держ.упр. Величко Л.А., к.е.н. Вітка Н.Є., к.е.н. Гвініашвілі Т.З., к.е.н. Кошевий М.М., к.е.н. Кучеренко С.К., к.т.н. Куценко В.Й., к.е.н. Лемберг А.Г., к.е.н. Лизньова А.Ю., к.е.н. Олійник Т.І., к.е.н. Павлов Р.А., к.е.н. Шевченко В.А., ст. викл. Курінна І.Г., ст. викл. Тімар І.В.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за очною (денною та вечірньою) і заочною формами навчання за освітніми рівнями бакалавра (4 роки) і магістра (1,5 року) за двома спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Менеджмент».

Підготовка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем, а також на другому (магістерському) рівні за освітніми програмами «Економіка підприємства» і «Підприємництво та організація бізнесу».

За спеціальністю «Менеджмент» підготовка здійснюється за другим (магістерським) рівнем за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» – магістерська підготовка, аналог програми МВА, яка широко поширена в європейських країнах.На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Наукову діяльність здійснюють науково-педагогічні працівники та студенти кафедри в межах держбюджетних тем «Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем» та «Концепція трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України».

Основними напрямами наукових досліджень учених кафедри є: підвищення ефективності управління інноваційним розвитком промислових підприємств, управління інтелектуальним капіталом, забезпечення розвитку наукоємних виробництв промислового сектора економіки тощо.Започаткована традиція щорічного проведення міжнародних науково-практичних конференцій відповідно до плану Міністерства освіти і науки України за темою «Економіка і менеджмент: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку».

Студенти та аспіранти кафедри мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Німеччина, Польща, Франція), США, Канади. Разом із докторантами та викладачами вони беруть участь у програмі наукового обміну США Fulbright, у програмі академічного обміну з Німеччиною «DAAD», у Міжнародній програмі академічного обміну «ERASMUS+» на основі фінансування ЄС.Студенти беруть активну участь у роботі студентської ради економічного факультету та університету, профспілкових комітетів академічних груп та факультету. Вони ведуть активне культурне та спортивне життя, беруть участь в різноманітних спортивних змаганнях та заходах, мають можливість займатися в спортивних секціях. Осередком культури і розваг студентів є Палац культури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.