Версія для друку

Кафедра економіки та управління підприємством

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35; 5 корп. ДНУ, кімн. 54
Телефон: (056) 744-24-97
E-mail: ep@efdnulive.dp.ua
Web-сайт: eup.dp.ua

Завідувач кафедри – Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, академік АЕН.

У складі кафедри працюють 15 викладачів, із них – 3 доктори економічних наук, 10 кандидатів наук, 2 старших викладача. Серед них: завідувач кафедри, д.е.н. Гринько Т.В., д.е.н. Хамініч С.Ю., д.е.н. Грабчук О.М., к.е.н. Бикова В.Г., к.е.н. Кучеренко С.К., к.е.н. Куценко В.Й., к.е.н. Лизньова А.Ю., к.е.н. Калініченко З.Д., к.е.н. Величко Л.А., к.е.н. Хуторськой П.А., к.е.н. Рябик Г.Є., к.е.н. Власенко М.О., к.е.н. Кошевий М.М., ст. викл. Тімар І.В., ст. викл. Курінна І.Г.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за очною (денною та вечірньою) та заочною формами навчання за освітніми рівнями бакалавра (4 роки) та магістра (1,5 роки), а також освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (1 рік) за двома новими спеціальностями:
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізаціями «Економіка підприємства»; «Підприємництво та організація бізнесу»; «Торгівельна справа»;
- «Менеджмент» (освітня програма «Бізнес-адміністрування») – магістерська підготовка, аналог програми МБА, яка широко розповсюджена в європейських країнах.На кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Наукову діяльність здійснюють науково-педагогічні працівники та студенти кафедри в межах теми «Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем».

Основними напрямами наукових досліджень учених кафедри є: підвищення ефективності управління інноваційним розвитком промислових підприємств, управління інтелектуальним капіталом, забезпечення розвитку наукоємних виробництв промислового сектора економіки тощо.


Започаткована традиція щорічного проведення Міжнародних науково-практичних конференцій відповідно до плану Міністерства освіти і науки України за темою «Економіка і менеджмент: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку».

Студенти та аспіранти кафедри мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Німеччина, Польща, Франція), США, Канади та Росії. Разом із докторантами та викладачами вони беруть участь у програмі наукового обміну США Fulbright, у програмі академічного обміну з Німеччиною «DAAD», у Міжнародній програмі академічного обміну «ERASMUS+» на основі фінансування ЄС.


Студенти беруть активну участь у роботі студентської Ради економічного факультету та університету, профспілкових комітетів академічних груп та факультету. Вони ведуть активне культурне та спортивне життя, беруть участь в різноманітних спортивних змаганнях та заходах, мають можливість займатись в спортивних секціях. Осередком культури і розваг студентів є Палац культури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.