Версія для друку

Кафедра електронних засобів телекомунікацій

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Корчинский Володимир Михайлович Завідувач кафедри Професор Д-р тех. наук Корчинський Володимир   C-3878-2018 Volodymyr Korchinsky 0000-0001-6621-0631
Овсяніков Віктор Володимирович Професор Професор Д-р тех. наук   8362861600 G-4770-2019 Viktor Ovsyanikov  
Бондаренко Валерій Прокопович Доцент Доцент Канд. техн. наук     G-5340-2019 Valeriy Bondarenko 0000-0002-9389-3084
Бухаров Сергій Володимирович Доцент   Канд. техн. наук   56115257900 G-4645-2019 Serhii Bukharov 0000-0001-8714-1241
Мозговий Дмитро Костянтинович Доцент Доцент Канд. техн. наук   15122731600 P-6214-2017 Dmytro Mozgovoy 0000-0003-1632-1565
Морозов Валентин Михайлович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук   8224597800 G-5008-2019 Valentin  Morozov 0000-0001-6491-3499
Свинаренко Дмитро Миколайович Доцент Доцент Канд. тех. наук Свинаренко Дмитро 57205127191 C-4406-2018 Dmytro Svynarenko https://orcid.org/0000-0003-3179-9129

Адреса: вул. Наукова, 9, корп.12 ДНУ
Teлефон: +38 (056) 373-12-63

Завідувач кафедри – Корчинський Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор.

На кафедрі працюють:
д-р техн. наук, професор В.В.Овсяніков;
канд. техн. наук, доцент В.П.Бондаренко;
канд. техн. наук, доцент С.В.Бухаров;
канд. техн. наук, доцент Д.К.Мозковий;
канд. фіз.-мат. наук, доцент В.М.Морозов;
канд. техн. наук, доцент О.В.Реута;
канд. техн. наук, доцент Д.М.Свинаренко.

Викладачі кафедри викладають понад 40 навчальних дисциплін, зокрема: «Теоретичні основи телекомунікацій», «Алгоритмізація, структури даних та програмування», «Канальне кодування у цифрових системах зв’язку», «Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій», «Випробування електронних апаратів телекомунікацій», «Електромагнітна сумісність електронних апаратів телекомунікацій», «Мікропроцесори в електронних апаратах телекомунікацій», «Радіорелейні системи передачі», «Супутникові системи передачі та технології супутникового зв’язку», «Технології мобільного зв’язку», «Супутникові телекомунікаційні технології», «Комп’ютерні телекомунікаційні технології», «Антенно-фідерні пристрої телекомунікаційних систем», «Технології автоматизованого проектування телекомунікаційних систем», «Електричні та оптичні системи передачі», «Мобільні стільникові технології зв’язку», «Технології множинного доступу у стільникових телекомунікаційних системах», «Експертні системи перспективних телекомунікаційних проектів» та ін.

Кафедра електронних засобів телекомунікацій (під назвою «кафедра автоматизованого проектування») була організована у складі радіофізичного факультету у 1987 році та готувала інженерів-радіоконстукторів-технологів за спеціальністю 0704 «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів». Ініціатором заснування кафедри та її першим завідувачем був канд. фіз.-мат. наук, доцент В.П. Прудкий

У 2002 р. кафедра отримала свою нинішню назву.

З 1997 року підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за триступеневою системою «бакалавр – спеціаліст – магістр» за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікацїї» та спеціальністю 7/8.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій». З 2016 року кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – від бакалавра до кандидата технічних наук (доктора філософії).

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович. Він є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 із захисту дисертацій за спеціальностями 05.13.06 – «Інформаційні технології» та 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка», членом двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук, автором багатьох наукових статей та навчальних посібників. Професор В.М. Корчинський є членом редакційних колегій низки фахових наукових видань України, веде значну науково-організаційну роботу з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, керує аспірантами та здобувачами наукового ступеня. Під його керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій, був науковим консультантом захищеної докторської дисертації.

Доповідь студентки ДНУ Є.Василиненко – переможниці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015/2016 н.р.

При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». На кафедрі постійно діє методична група на чолі з завідувачем кафедри, яка відповідає за зміст розроблених програм, лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт (ККР), комплексних контрольних завдань (ККЗ).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з організаціями, що займаються розробками та впровадженням сучасних програмно-апаратних засобів цифрових телекомунікаційних систем. Практична підготовка студентів здійснюється на базі телекомунікаційних організацій Придніпровського регіону, з якими укладені довгострокові Угоди про співробітництво (Науково-виробниче об’єднання «Сігма-Т», Дніпропетровський територіальний підрозділ ПрАТ «ДАТА-ГРУП», ПрАТ «Телесистеми України», ПАТ «Укртелеком»). Студенти ІІ-ІV курсів беруть активну участь у майстер-класах та стажуванні в компаніях «Vodafone», «LIFE-Cell», «KyivStar» з перспективами подальшого працевлаштування.


Студентська команда ДНУ – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Професіонали майбутнього–2016» компанії Vodafone – переможниця у номінації «За актуальність представленого проекту» (наук. керівник – доц. В.Бондаренко)

З 2011 р. студенти IV курсу складають студентську команду ДНУ у традиційному Всеукраїнському конкурсі студентських науково-технічних проектів компанії «МТС-Україна» для студентів телекомунікаційного профілю підготовки, кожного року стаючи лауреатом у найпрестижніших номінаціях конкурсу.


Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014/2015 н.р. проректор НТУ «ХПІ» проф. Ю.Сакара вручає диплом переможця конкурсу студенту ДНУ Б.Гуньку

Колектив кафедри виконує науково-дослідну роботу «Методи та оптимізаційні моделі проектування програмно-апаратних засобів широкосмугових безпровідних телекомунікаційних мереж» (державний реєстраційний номер 0116U003992), у виконанні досліджень з якої беруть участь студенти III–V курсів. Активна участь професорсько-викладацького складу кафедри у науково-дослідницькій діяльності забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Студенти ІІ-ІV курсів беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, мають наукові публікації. Студенти кафедри – активні учасники та неодноразові переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Переважна більшість випускників кафедри працевлаштовуються за отриманою спеціальністю у сфері цифрових телекомунікаційних технологій: розробці програмного забезпечення, експертів та менеджерів трафіку телекомунікаційних мереж, 3D-проектуванні тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері телекомунікацій, які успішно працюють як в Україні, так і за її межами, зокрема в компаніях:«Vodafone-Україна», ПрАТ «KyivStar», ДКБ «Південне», «LIFE-Cell», ПрАТ «Укртелеком», ПрАТ «DATA-GROUP», «Huawai Technologies» та ін.