Версія для друку

Кафедра фінансів

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, кімн. 77, 82 (IV поверх)
Телефон: (056) 745-24-50
E-mail: ef@ef.dnulive.dp.ua
Історична довідка

Кафедра фінансів створена у 1989 році одночасно з відкриттям спеціальності «Фінанси та кредит», а з 1998 року – здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси». В той час на кафедрі працювало 11 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 5 кандидатів наук, доцентів; 5 старших викладачів.


У різні роки кафедрою фінансів завідували провідні науковці та державні діячі Дніпропетровської області та України:
Деркач Микола Іванович, доктор економічних наук, доцент, заслужений економіст України, екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, екс-міністр економіки та з питань європейської інтеграції України (завідував кафедрою протягом 1989-1997 років);
Дєєва Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, екс-начальник Головного фінансового управління Дніпропетровської області, екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (завідувала кафедрою протягом 1997-2002 рр.);
Буряковський Вадим Всеволодович, кандидат економічних наук, професор, екс-голова Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області, екс-заступник міністра фінансів України (завідував кафедрою протягом 2002-2013 рр.).

До уваги абітурієнтів!

Запрошуємо випускників шкіл та коледжів (технікумів) для ознайомлення з матеріально-технічною базою та освітнім процесом, що забезпечує кафедра фінансів (пр. Д. Яворницького, 35, м. Дніпро, 4 поверх, кімн. 77).

Конкурсні предмети ЗНО для вступу випускників шкіл на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: українська мова та література; математика; іноземна мова або географія.

Керівництво та науково-педагогічний склад кафедри

Із квітня 2013 року кафедру фінансів очолює Грабчук Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України. Викладає навчальні дисципліни: «Страховий менеджмент» та «Управління фінансовими ризиками». Наукові інтереси О.М. Грабчук охоплюють широкий спектр проблем щодо методології фінансового прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності; моделювання циклічності розвитку економіки в умовах невизначеності; фінансового інструментарію мінімізації невизначеності розвитку національної економіки; наукового обґрунтування управління страховим портфелем; фінансово-економічного механізму управління фінансовими ризиками тощо.

Нині освітній процес на кафедрі фінансів забезпечують 12 доцентів, які є висококваліфікованими фахівцями у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, фінансового ринку та страхування:

Адонін Сергій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» та «Фінанси підприємств». Наукові інтереси: фінансове забезпечення становлення та розвитку підприємництва в Україні.

Бобирь Ольга Іванівна – кандидат економічний наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Державна фінансова політика», «Фінанси» та «Фінансовий контроль». Наукові інтереси: корпоративна соціальна відповідальність суб’єктів фінансових відносин; мотивація у фінансах.

Бовсуновська Ганна Сергіївна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Ринок фінансових послуг» та «Фінансово-економічні ризики». Наукові інтереси: розвиток страхового ринку України; фінансова безпека страхового ринку.

Водолазська Оксана Анатоліївна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Страховий маркетинг», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Виробничий практикум» та «Практикум з фінансового менеджменту у сфері бізнесу». Наукові інтереси: андеррайтингова політика страхових компаній; теоретико-методичні підходи до формування збалансованого страхового портфеля; страхування ризиків венчурного бізнесу.

Дробот Ярослав Вікторович – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Капітал підприємства», «Фінанси підприємств», «Фінансова санація та банкрутство підприємств» та «Фінансовий контроль». Наукові інтереси: фінансовий та антикризовий менеджмент промислових підприємств.

Ізюмська Вікторія Анатоліївна – кандидат наук з державного управління, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Історія фінансової думки». Наукові інтереси: бюджетна політика як складова фінансової політики держави; фінансова та бюджетна децентралізація в Україні; довгострокове бюджетне планування та прогнозування.

Куряча Наталія Вікторівна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Страхові послуги» та «Фінанси». Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування соціальних умов розвитку підприємництва; соціальне страхування за сучасних умов.

Кухарєва Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Податкова система», «Податковий менеджмент» та «Податкове рахівництво». Наукові інтереси: економічна безпека держави; оподаткування фізичних і юридичних осіб; поточний стан та розвиток фінансової системи.

Левкович Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук. Викладає навчальні дисципліни: «Бюджетна система», «Страхування» та «Фінансово-економічний аналіз». Наукові інтереси: вплив макроекономічних сигналів на ринки акцій; трансмісія волатильності між ринками акцій.

Лиса Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансово-економічний аналіз», «Фінанси» та «Фінанси, гроші та кредит». Наукові інтереси: фінансова безпека держави як інтегроване поєднання фінансової безпеки регіонів, підприємств, домогосподарств на сучасному етапі.

Павлов Роман Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Стратегія торгівлі на ринку Forex» та «Страхування». Наукові інтереси: фінансові інститути та фінансові ринки; фінансові кризи та їх врегулювання; макропруденційне регулювання; поведінкові фінанси; фінансове прогнозування.

Федорова Валентина Андріївна – кандидат економічних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Державна фінансова політика», «Історія фінансової думки» та «Фінанси ІІ». Наукові інтереси: управління персоналом у фінансовій сфері; стратегічне управління та планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання за сучасних умов.

Освітня діяльність

Кафедра фінансів є випусковою за двома рівнями вищої освіти:
  •   перший (бакалаврський) рівень – 3 роки 10 міс. навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування») за денною, заочною та вечірньою формами навчання;
  •   перший (бакалаврський) рівень – 1 рік 10 міс. навчання (на основі ступеня молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування») за денною та заочною формами навчання;
  •  другий (магістерський) рівень – 1 рік 4 міс. навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні програми: «Фінанси», «Страхування та управління ризиками») за денною та заочною формами навчання.

Наукова діяльність

Кафедрою фінансів, через аспірантуру, здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за денною та заочною формами навчання. Термін навчання становить 3 роки 10 міс. (на основі ступеня магістра).

Протягом 2016-2017 рр. викладачами кафедри фінансів було захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, з яких: три дисертації за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та одна дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науково-педагогічні працівники кафедри особливу увагу приділяють науковим дослідженням, результати яких публікуються у фахових журналах, монографіях та навчальних посібниках.
Працівники кафедри фінансів були виконавцями науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету та укладених угод між університетом та підприємствами-замовниками.

Протягом останніх років викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт:
– «Фінансовий механізм реалізації фінансової політики України» (державний реєстраційний номер 0114U006295), науковий керівник – завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, доцент О.М. Грабчук;
– «Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку фінансової системи України» (державний реєстраційний номер 0116U002057), науковий керівник – завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, доцент О.М. Грабчук.

Також науково-педагогічних працівників кафедри залучено до виконання фундаментальної науково-дослідної роботи, яка фінансується за рахунок коштів державного бюджету: «Концепція трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України» (державний реєстраційний номер 0117U001206, період виконання 01.01.2017-31.12.2019 рр.), науковий керівник – в.о. декана економічного факультету, доктор економічних наук, професор Т.В. Гринько.

Практична підготовка та працевлаштування випускників

Невід’ємною складовою освітнього процесу є практична підготовка студентів. По-перше, з метою поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок і вмінь кафедрою фінансів були розроблені та викладаються професійно-орієнтовані дисципліни «Виробничий практикум» та «Практикум з фінансового менеджменту у сфері бізнесу». По-друге, починаючи з третього курсу, всі студенти проходять виробничу, переддипломну та управлінську практики в установах, організаціях, органах державної влади та на підприємствах різних форм власності і господарювання. Викладачі кафедри фінансів завжди допомагають студентам у виборі місця практики.

Випускники кафедри фінансів, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», є висококваліфікованими фахівцями та мають високий попит на ринку праці не лише в Україні, а й за її межами.

Можливі місця роботи випускників:
– органи державної влади та місцевого самоврядування (управління Державної казначейської служби України; інспекції Державної фіскальної служби України; органи Пенсійного фонду України; фінансово-економічні департаменти, управління та відділи тощо);
– державні компанії та установи;
– приватні підприємства (акціонерні товариства, підприємства середнього та малого бізнесу);
– зарубіжні та українські транснаціональні компанії;
– фінансово-кредитні установи (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, фондові біржі, кредитні спілки, лізингові компанії тощо);
– вищі навчальні заклади;
– продовження навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Це є невичерпний перелік місць працевлаштування наших випускників. Важливим є те, що набутих теоретичних знань і практичних вмінь достатньо для того, щоб наш випускник розпочав свій бізнес.

Успішні випускники

Кафедра фінансів пишається своїми випускникам, які займаються науковою на науково-педагогічною діяльністю у провідних університетах України та за її межами. Серед них:

Гринько Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України;

Зборовська Ольга Михайлівна – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії Вищої освіти України.

Випускники кафедри фінансів займають провідні керівні посади в органах державного управління (Купрій Віталій Миколайович – народний депутат України, заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України; Кривенко Віктор Миколайович – народний депутат України, заступник голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради України).

Також багато випускників кафедри працюють аналітиками, експертами, консультантами та менеджерами великих промислових об’єднань, банків та інших фінансових інституцій не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.

За свою, майже тридцятирічну, історію кафедра фінансів підготувала безліч професіоналів у галузі фінансів, які гідно представляють свою рідну кафедру та Alma mater в Україні та світі, вносячи свій внесок у розвиток національного добробуту країни, економічної освіти та фінансової науки.