Версія для друку

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Зверковський Василь Миколайович зав. кафедри професор д-р біол. наук Zverkovsky Vasyl 57202382590 V-9526-2017
Горбань Вадим Анатолійович доц. доц. канд. біол.наук Gorban Vadym D-1609-2016 Gorban Vadym 0000-0002-8288-6153
Дубина Антоніна Олександрівна доц. доц. канд. біол.наук Dubyna Antonina S-6677-2018 0000-0002-2168-4996
Котович Олександр Вячеславович доц. доц. канд. біол.наук Kotovych Oleksandr V-7795-2017 0000-0003-1399-7439
Лісовець Олена Іванівна доц. доц. канд. біол.наук Lisovets Olena T-1445-2017 Lisovets Olena 0000-0002-2503-3648
Масюк Олександр Миколайович доц. доц. канд. біол.наук Masiuk Olexandr   V-5446-2017 Masiuk Olexandr 0000-0001-9357-4078
Яковенко Володимир Миколайович доц. доц. канд. біол.наук Yakovenko Volodymyr 57204368336 S-6687-2018 Yakovenko Volodymyr 0000-0002-1635-5565
Якуба Марина Станіславівна доц. доц. канд. біол.наук Yakuba Maryna   F-9840-2019 0000-0003-3362-1391

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 24, 17 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
Телефон: +3(056) 776-58-27
E-mail: bggdnu@i.ua

Завідувач кафедри – Зверковський Василь Миколайович, доктор біологічних наук, професор, академік УЕАН.

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету була створена у 1933 році на природничому факультеті за ініціативи українських вчених - академіків Д.Д.Свіренка, Г.М.Висоцького і професора О.Л.Бельгарда.


Навчальний процес забезпечують
:
– доктори біологічних наук: проф. В.М.Зверковський, проф. Л.П. Мицик, проф. Н.М. Цвєткова;
– кандидати біологічних наук: доц. А.О.Дубина, доц. О.М.Масюк, доц. О.І.Лісовець, доц. В.М.Яковенко, доц. М.С.Якуба, доц. В.А.Горбань, доц. О.В.Котович.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: бакалавр – «Біологія» та «Екологія»; магістр – «Біологія» та «Екологія».


Основні (профілюючі) дисципліни:
Ботаніка. Ґрунтознавство. Екологія. Геоботаніка. Географія рослин і ґрунтів.
Основні курси спеціалізації: Степове лісознавство. Екологія рослин та ґрунтів. Регіональна флористика. Екофлора України. Рекультознавство. Фітоіндикація та фітомеліорація. Охорона рослинного світу. Ґрунтово-геоботанічне картографування з основами землевпорядкування.

Для забезпечення лабораторних та практичних робіт на кафедрі створено навчальні лабораторії морфології та систематики рослин, хімії ґрунтів, фізики ґрунтів, спектрального аналізу, мікроморфологічних досліджень, гербарій.


Студенти кафедри проходять практику переважно на Присамарському міжнародному біосферному стаціонарі. Це один з центрів України з вивчення степових екосистем та загальної екології. Він входить до складу мережі екологічних стаціонарів України та ЮНЕСКО, має наукові та навчальні лабораторії. На базі стаціонару проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, симпозіуми.

Основні напрямки наукових досліджень: кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ є науковим центром із проблем екології, геоботаніки, лісознавства та рекультивації земель.

Пріоритетними напрямками є:

– розробка заходів охорони, відновлення, раціонального використання та оптимізації лісових екосистем на землях, порушених гірничими роботами,
– розробка екологічних принципів відновлення і створення захисних лісів в степу,
– збереження біорізноманіття і формування екомережі степового Придніпров’я шляхом заліснення неугідь та техногенно-забруднених земель.


Кафедра видає два наукометричні журнали: «Екологія та ноосферологія» та «Ґрунтознавство», а також фаховий науковий збірник «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».