Версія для друку

Кафедра германської філології

Адреса: 49010, пр. Гагаріна, 72, 1 корп., кім. 1101
Телефон: +38 (056) 374-98-75

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ярослава Василівна Ковальова.

Професорсько-викладацький склад: доц. Пастушенко Л. І., канд. філол. н., доц. Сахно І. П., канд. філол. н., доц. Крайняк О. М. канд. філол. н., доц. Дук П. О., канд. філол. н., доц. Соколов Д. П., канд. філол. н., доц. Острецова І.В., канд. філол. н., доц. Махоніна Н.Г., ст. викладач Олаф Міттельштрасс, викладач Штатна О. І., викладач Циганок К.М.
 
Кафедра готує бакалаврів і магістрів на держбюджетній і на контрактній основі. При кафедрі функціонує цільова аспірантура, а також проводиться підвищення кваліфікації викладачів інших ВНЗ. Створена бібліотека сучасних навчально-методичних засобів і матеріалів. Кафедрі надано статус регіонального методичного центру викладання німецької мови. Викладачі кафедри працюють над вдосконаленням науково-методичної бази підготовки фахівців.
 

Регулярно публікуються навчально-методичні посібники з різних дисциплін: доц. Крайняк О.М «Вступ до германської філології», доц. Соколов Д. П. «Навчальний посібник з домашнього читання» для студентів 2-го курсу німецького відділення, доц. Острецова І.В. «Стійкі дієслівно-іменні конструкції в німецькій науково-технічній літературі (для студентів гуманітарних факультетів). Апробацію проходить онлайн-курс з німецької мови.

Науковою темою кафедри є «Система і структура германських мов у ракурсі когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики». Тема пов’язана з інтегративним вивченням мовних і мовленнєвих одиниць сучасних германських мов під кутом зору антропологічної лінгвістики. Особливої значущості при цьому набувають проблеми лінгвосеміотики, лінгвопрагматики, лінгвокультурології, лінгвопоетики, лінгвосинергетики та лінгвістики тексту. Результати наукових пошуків членів кафедри друкуються у провідних фахових збірках в Україні та за кордоном (м. Саарбрюкен, Німеччина; м. Відень, Австрія; м. Кембридж, Англія, м. Люблін, Польща).

З 2012 року кафедрою започатковано міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна германістика: теорія та практика».

У 1989 році кафедра серед інших чотирьох ВНЗ України отримала право на лектора Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD), і відтоді тут працюють дипломовані носії мови, які не лише викладають німецьку мову, але й підтримують активні контакти між студентами і викладачами кафедри, з одного боку, та університетами ФРН і Австрії – з іншого. Має кафедра й тісні зв’язки з Німецьким культурним центром ім. Ґете (Goethe-Institut).

Лектор DAAD Олаф Міттельштрасс, який наразі продовжує співпрацювати з кафедрою та університетом, проводив науково-методичний Всеукраїнський семінар з країнознавства за темою «Актуальні перспективи та тенденції розвитку німецькомовного країнознавства», який відбувся 3-4.10.2017 року. Захід проходив за підтримки німецького консульства в місті Дніпро. У Всеукраїнському семінарі брали участь: віце-консул Німеччини в Україні Петер Шмаль, лектори DAAD Анні Ланге, Карстен Грюнвальд, Кедрик Райхельта, громадяни України – викладачі та студенти Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського, Сумського державного університету, Харківського університету імені В. Н. Каразіна.
Студенти кафедри беруть участь у наукових, суспільно-політичних, культурних заходах кафедри та факультету. Це – студентські конференції, регіональні та українські олімпіади, цивільні проекти, розмовний клуб, театральні вистави, спортивні змагання.

Так, студенти кафедри брали участь у творчих конкурсах у рамках «Тижнів німецької культури в м. Дніпро», які проводилися з 10.11.2017 р. по 30.11.2017 р..

На базі кафедри германської філології також розпочато студентський проект з перекладу матеріалів ЗМІ, в якому беруть участь студенти відділення перекладу та іноземної філології (германської та англійської). Метою проекту є волонтерська допомога суспільній організації Німеччини та встановлення контактів з представниками німецьких молодіжних організацій, а також організація перекладацької та викладацької практики у Німеччині для студентів ФУІФМ та всіх бажаючих залучитися до громадських, соціальних, культурних реалій Німеччини.