Версія для друку

Кафедра германської філології

Адреса: 49010, пр. Гагаріна, 72, 1 корп., кім. 1101
Телефон: +38 (056) 374-98-75

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ярослава Василівна Ковальова.

Професорсько-викладацький склад: доц. Пастушенко Л. І., канд. філол. н., доц. Сахно І. П., канд. філол. н., доц. Крайняк О. М. канд. філол. н., доц. Дук П. О., канд. філол. н., доц. Соколов Д. П., канд. філол. н., канд. філол. н., доц. Махоніна Н.Г., ст. викладач Зузанне Бандау, викладач Майковська В.О., викладач Прокопець М. С., викладач Соколова О.Д., викладач Штатна О. І., викладач Кремєнєва Т. В.
 
Кафедра германської філології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.043 Німецька та англійська мови і літератури

Кафедра германської філології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.043 Німецька та англійська мови і літератури

Кафедра готує бакалаврів і магістрів на держбюджетній і на контрактній основі. При кафедрі функціонує цільова аспірантура, а також проводиться підвищення кваліфікації викладачів інших ЗВО. Створена бібліотека сучасних навчально-методичних засобів і матеріалів. Кафедрі надано статус регіонального методичного центру викладання німецької мови. Викладачі кафедри працюють над вдосконаленням науково-методичної бази підготовки фахівців.
 

Регулярно публікуються навчально-методичні посібники з різних дисциплін: доц. Крайняк О.М «Вступ до германської філології», доц. Соколов Д. П. «Навчальний посібник з домашнього читання» для студентів 2-го курсу німецького відділення, доц. Ковальова Я.В. «Посібник для практичних занять зі стилістики основної іноземної мови». Апробацію проходить онлайн-курс з німецької мови.

Науковою темою кафедри є «Актуальні проблеми дискурсології та прагматики німецької мови». Тема пов’язана з інтегративним вивченням мовних і мовленнєвих одиниць сучасних германських мов під кутом зору антропологічної лінгвістики. Особливої значущості при цьому набувають проблеми лінгвосеміотики, лінгвопрагматики, лінгвокультурології, лінгвопоетики, лінгвосинергетики та лінгвістики тексту. Результати наукових пошуків членів кафедри друкуються у провідних фахових збірках в Україні та за кордоном (м. Саарбрюкен, Німеччина; м. Відень, Австрія; м. Кембридж, Англія, м. Люблін, Польща).

Із 2012 року кафедрою започатковано міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна германістика: теорія та практика».

У 1989 році кафедра серед інших чотирьох ВНЗ України отримала право на лектора Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD), і відтоді тут працюють дипломовані носії мови, які не лише викладають німецьку мову, але й підтримують активні контакти між студентами і викладачами кафедри, з одного боку, та університетами ФРН і Австрії – з іншого. Має кафедра й тісні зв’язки з Німецьким культурним центром ім. Ґете (Goethe-Institut).

Студенти кафедри беруть участь у наукових, суспільно-політичних, культурних заходах кафедри та факультету. Це – студентські конференції, регіональні та українські олімпіади, цивільні проекти, розмовний клуб, театральні вистави, спортивні змагання.

На базі кафедри германської філології також розпочато студентський проект з перекладу матеріалів ЗМІ, в якому беруть участь студенти відділення перекладу та іноземної філології (германської та англійської). Метою проекту є волонтерська допомога суспільній організації Німеччини та встановлення контактів з представниками німецьких молодіжних організацій, а також організація перекладацької та викладацької практики у Німеччині для студентів ФУІФМ та всіх бажаючих залучитися до громадських, соціальних, культурних реалій Німеччини.

Із 2018 року найкращі студенти кафедри беруть участь в європейській стипендіальній програмі «Еразмус+», за якою вони навчаються протягом семестру в німецькому університеті м. Кобленц-Ландау.

У 2018/2019 році студенти-германісти вдруге були запрошені до перекладацької практики в межах українсько-німецького проекту «Бахівська академія» за підтримки Генерального консульства Німеччини у м. Дніпрі. Навички перекладача студенти отримують під час зустрічей українських і німецьких бізнесменів у торгівельно-промисловій палаті м. Дніпра. Кафедра розробляє проекти щодо проходження виробничої практики у Німеччині. Влітку 2019 року студенти німецького відділення проходили мовну практику на підприємствах Німеччини в галузях соціальної комунікації та педагогічну практику у виховному закладі м. Магдебурга (Німеччина).