Версія для друку

Кафедра германської філології

Адреса: 49010, пр. Гагаріна, 72, 1 корп., кім. 1101
Телефон: +38 (056) 374-98-75

В.о. завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ярослава Василівна Ковальова.

Професорсько-викладацький склад: канд. філол. н. Дьяконов Г.П., канд. філол. н., доц. Пастушенко Л. І., канд. філол. н., доц. Сахно І. П., канд. філол. н., доц. Крайняк О. М. канд. філол. н., доц. Дук П. О., канд. філол. н., доц. Соколов Д. П., канд. філол. н., доц. Острецова І.В., ст. викладач Олаф Міттельштрасс, викладач Маркіна С.В., викладач Міхєєва Ю.О.,викладач Штатна О. І., викладач Голяк В. І., викладач Циганок К.М.

 Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів на держбюджетній і на контрактній основі. При кафедрі функціонує цільова аспірантура, а також проводиться підвищення кваліфікації викладачів інших ВНЗ. Створена бібліотека сучасних навчально-методичних засобів і матеріалів. Кафедрі надано статус регіонального методичного центру викладання німецької мови. Викладачі кафедри працюють над вдосконаленням науково-методичної бази підготовки фахівців. Регулярно публікуються навчально-методичні посібники з різних дисциплін: «Посібник із німецької мови як другої іноземної (для студентів заочної форми навчання)», автори – доц. Дук П.О., доц. Крайняк О.М.; «Самостійна та індивідуальна робота студентів з німецької мови», «Практикум з позааудиторного читання», автор – доц. Ковальова Я.В.; «Вступ до германської філології», автори – проф. Приходько А.М., доц. Крайняк О.М та інші. Апробацію проходить онлайн-курс з німецької мови.

Науковою темою кафедри є «Система і структура германських мов у ракурсі когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики». Тема пов’язана з інтегративним вивченням мовних і мовленнєвих одиниць сучасних германських мов під кутом зору антропологічної лінгвістики. Особливої значущості при цьому набувають проблеми лінгвосеміотики, лінгвопрагматики, лінгвокультурології, лінгвопоетики, лінгвосинергетики та лінгвістики тексту. Результати наукових пошуків членів кафедри друкуються у провідних фахових збірках в Україні та закордоном (м. Саарбрюкен, Німеччина; м. Відень, Австрія; м. Кембридж, Англія).

З 2012 року кафедрою започатковано міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна германістика: теорія та практика».


У 1989 році кафедра серед інших чотирьох ВНЗ України отримала право на лекторат Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD) і відтоді тут працюють дипломовані носії мови, які не лише викладають німецьку мову, але й підтримують активні контакти між студентами і викладачами кафедри, з одного боку, та університетами ФРН і Австрії – з іншого. Має кафедра й тісні зв’язки з Німецьким культурним центром ім. Ґете (Goethe-Institut).

Лектор DAAD Олаф Міттельштрасс, який на разі продовжує співпрацювати з кафедрою та університетом, проводить підготовчий етап другого туру соціального проекту «Громадянське суспільство». Захід відбудеться за підтримки німецького консульства в м. Дніпро та суспільних молодіжних організацій нашого міста.

Студенти кафедри беруть участь у наукових, суспільно-політичних, культурних заходах кафедри та факультету. Це – студентські конференції, регіональні та українські олімпіади, цивільні проекти, розмовний клуб, театральні вистави, спортивні змагання.

Так, студенти кафедри беруть участь у творчому конкурсі в рамках «Тижня німецької культури в м. Дніпро», який проводиться 1 жовтня на площі Героїв Майдану.

На базі кафедри германської філології також розпочато студентський проект з перекладу матеріалів ЗМІ, в якому беруть участь студенти відділення перекладу та іноземної філології (германської та англійської). Метою проекту є волонтерська допомога суспільній організації Німеччини та встановлення контактів з представниками німецьких молодіжних організацій, а також організація перекладацької та викладацької практики у Німеччині для студентів ФУІФМ.