Версія для друку

Кафедра космічних інформаційних технологій

Кафедра космічних інформаційних технологій запрошує на навчання за новою магістерською освітньою програмою, спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», спеціалізація «Інформаційні космічні технології».

Магістерська освітня програма за спеціалізацією «Космічні інформаційні технології»

Адреса: 
каб. 45, 2-й поверх корпусу №13 ДНУ, вул. Наукова, 12, м. Дніпро
SIP: +38 (056) 787-18-04
Сайт: http://www.dsit.space/

В. о. зав. кафедри – Ткачов Юрій Валентинович, кандидат технічних наук, фахівець у галузі технології машинобудування та виробництва літальних апаратів, композиційних матеріалів, теплозахисних покриттів та інформаційних технологій.

Спільними зусиллями Корпорації Noosphere Ventures USA, Inc. та колективу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на фізико-технічному факультеті була відкрита кафедра космічних інформаційних технологій, адже забезпечення відповідності академічних і професійних компетенцій випускників освітніх закладів вимогам новітнього виробництва можливе тільки за безпосередньої участі бізнесу в організації освітнього процесу.

За підтримки Noosphere в навчальному корпусі ДНУ №13 були відремонтовані приміщення для роботи викладачів, проведення лекційних, практичних та лабораторних занять. Ці аудиторії обладнані комп’ютерною технікою, швидкісним Інтернетом та мультимедійними засобами. Навчальна комп’ютерна лабораторія кафедри під час занять може розмістити 10 студентів.

Місія кафедри космічних інформаційних технологій ДНУ полягає в забезпеченні світових стандартів підготовки, які матимуть високу конкурентоспроможність на світовому ринку космічних послуг.

Мета кафедри — підготовка фахівців, здатних комплексно, з урахуванням діяльності в ринкових умовах, забезпечувати ефективну розробку й застосування технічних систем, що функціонують у навколоземному космічному просторі.

Навчальний процес на кафедрі розпочато восени 2016 року. З 1 вересня 2016 року відповідно до наказу №19 від 01.02.2016 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено Юрія Валентиновича Ткачова.

У вересні 2016 року новостворену кафедру космічних інформаційних технологій ДНУ відвідав видатний випускник університету, Президент України (1994-2005) Леонід Кучма. Високому гостю студенти продемонстрували тривимірне моделювання, обробку космічних знімків, отриманих за допомогою супутників, візуалізацію даних.

Лабораторія Лабораторія2
Відвідування Л.Кучмою комп'ютерної лабораторії кафедри, де студенти старших курсів та аспіранти продемонстрували власні практичні розробки у галузі обробки цифрових багатоканальних даних, одержуваних із супутників дистанційного зондування Землі, проектно-конструкторські рішення для нових виробів космічної техніки.

Також кафедру відвідував заступник Міністра освіти та науки України Максим Стріха, де ознайомився з новітніми розробками студентів, аспірантів і науковців університету в галузі космічних технологій і робототехніки, оглянув зразки програмних комплексів і квадрокоптерів військового призначення.


М.Стріха М.Стріха2

Сьогодні на кафедрі працюють 5 викладачів та провідний інженер, у тому числі 4 кандидати технічних наук:

Давидова Анжеліка Володимирівна – доцент, кандидат технічних наук, фахівець у галузі фізичного моделювання, гідродинаміки, комп’ютерного проектування.

Кошулян Олексій Валентинович – доцент, кандидат технічних наук, фахівець у галузі обробки даних та інформаційних технологій захисту інформації, методів неруйнівного контролю.

Бєліков Володимир Вікторович – старший викладач, фахівець у галузі інформаційних космічних систем, авіоніки та систем управління.

Хащина Олександр Іванович – старший викладач, фахівець у галузі будівельної механіки тонкостінних конструкцій, прикладної механіки, теорії оболонок та міцності.

Віліщук Зоя Віталіївна – провідний інженер, кандидат технічних наук, фахівець у галузі матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів та зміцнення методами термічної обробки та наномодифікування.

Відповідно до навчального навантаження у 2016/2017 н.р. на кафедрі викладається 25 дисциплін. Контингент студентів фізико-технічного факультету, з яким проводять заняття викладачі кафедри, становить 336 осіб, серед них: 223 бакалаври, 79 спеціалістів та 34 магістри. Обсяг навчального навантаження становить 2683 години, у тому числі 656 годин лекцій, 526 годин практичних занять та 818 годин лабораторних робіт.

Студенти регулярно відвідують провідні підприємства регіону.

Візит
Візит до НТЗ "ІНТЕРПАЙП"

Практичні заняття зі студентами проводяться також і в музеї ракетно-космічної техніки.

Візити на підприємство Візити на підприємство

В аспірантурі на заочному відділенні навчається аспірант першого року підготовки Аджамський Сергій Вікторович за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

Студенти фізико-технічного факультету взяли активну участь у конкурсі з розробки логотипу кафедри. Переможці були відзначені подарунками.

На кафедрі функціонує гурток науково-технічної англійської мови, яким керує Володимир Бєліков.