Версія для друку

Кафедра маркетингу

Телефон: +38 (056) 744-86-68

Завідувач кафедри – Хамініч Світлана Юріївна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра маркетингу ДНУ створена у 2004 році, тоді завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Сазонець Ігор Леонідович.

З 2005 року кафедру маркетингу очолює доктор економічних наук, професор Хамініч Світлана Юріївна.

На кафедрі працюють 8 викладачів, з них: 2 професори, 3 доценти, 1 старший викладач, 2 асистенти.

Кафедра проводить наукові дослідження, що стосуються широкого кола проблем сьогодення. Серед таких тем: конкурентоспроможність національної економіки на засадах освітнього потенціалу, актуальні питання розвитку інноваційного маркетингу в Україні, розробка методології формування маркетингової стратегії підприємств промисловості, впровадження інноваційного, наукового та освітнього потенціалів на різних рівнях економіки України, економіка знань, інноваційний механізм маркетингу, логістичний маркетинг.

На кафедрі маркетингу наукові дослідження проводяться за такими держбюджетними темами: «Формування інноваційного механізму побудови національної економіки», «Маркетингові дослідження: інструменти і технології», «Маркетингове комунікаційне забезпечення упровадження в Україні систем енергозабезпечення на основі використання альтернативних джерел енергії». При кафедрі функціонують магістратура та аспірантура.

Фахівці кафедри маркетингу готують багато науково-методичної літератури, зокрема:
– Хамініч С.Ю., Кононова О. О., Півоварова О. Б., Марковська І. О. Екологічний маркетинг. – Навчальний посібник. – Д.: Герда, 2015. – 164 с.
– Хамініч С.Ю., Кононова О.О., Матвієць М.В. Маркетинговий менеджмент Навчальний посібник. – Д. : Вид-во Маковецький Ю.В., 2011. – 192 с.
– Інноваційний поступ України в економічному просторі. Монографія / За заг. ред. С.Ю. Хамініч. – Д.: Видавництво Маковецький. – 2011. – 360 с.
– Філософія маркетингу: інтеграція теорії та практики. Монографія / Зазаг. ред. С.Ю. Хамініч. – Д.: Видавництво «Наука і освіта», 2010. – 272 с.
– Хамініч С.Ю., Андріяшина О.В., Марковський О.В. Менеджмент персоналу. Навч. посібник. – Д.: Видавництво «Наука і освіта», 2010. – 348 с.
– Хамініч С.Ю. Маркетингова товарна політика. Навч. посібник. – Д.: Видавництво «Наука і освіта», 2008. – 200 с. (з грифом МОНУ).
– Смирнов С.О., Хамініч С.Ю., Єлісєєва О.К. Маркетинг бізнес-взаємодії. Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Видавництво «Наука і освіта», 2008. – 200 с. (з грифом МОНУ).
– Хамініч С.Ю., Касян С.Я., Зайцева М.М. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 263 с.

Сьогодні кафедра маркетингу є осередком управлінських новацій у навчальному процесі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, оскільки поєднує знання досвідчених викладачів, науковців та енергію і креативність мислення молодих педагогів. Виховна робота зі студентами на кафедрі маркетингу базується на принципах честі, гідності та гуманності.

Студенти кафедри маркетингу постійно беруть участь у міжнародних програмах академічного обміну в рамках існуючих договорів про співробітництво з Лодзьським університетом (м.Лодзь, Польща), Вроцлавським університетом (м.Вроцлав, Польща); Познанським університетом економіки та бізнесу (м. Познань, Польща); Краківським економічним університетом, м. Краків (Польща), університетом «професора, доктора Асена Златарова», (м.Бургас, Болгарія).

Студенти-маркетологи економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара регулярно беруть участь в українських студентських фестивалях реклами, всеукраїнських олімпіадах з маркетингу, конкурсах наукових робіт, де посідають призові місця. Участь у таких фестивалях дає можливість майбутнім маркетологам покращити свої навики і компетенції під час вирішення професійних рекламних завдань з урахуванням сучасних ринкових трендів.

Кафедра маркетингу робить внесок в економічний розвиток Дніпропетровського регіону і готує провідних фахівців у сфері маркетингу і реклами, які мають вагомий творчий потенціал, допитливість, творче мислення та глибоко розуміються на сутності ринкових процесів у державі та світі.

Випускники кафедри працюють на керівних посадах на багатьох підприємствах, товарних біржах, рекламних агенціях, виставках, ярмарках, маркетингових агенціях.