Версія для друку

Кафедра масової та міжнародної комунікації

ПІБ

Посада

Вчене звання

Науковий ступінь

Google Scholar

Scopus Author ID

Web of Science Researcher ID

Researchgate ID

ORCID ID

Демченко Володимир Дмитрович

Декан ФСЗМК, професор

професор

д-р філол.наук

Демченко Володимир Дмитрович

V-4824-2017

0000-0002-5235-9635

Бутиріна Марія Валеріївна

Зав. кафедрою, професор

професор

д-р наук із соц. ком.

Mariya Butyrina

V-7991-2017

Mariya Butyrina

0000-0002-5048-5187

Бахметьєва Алла Миколаївна

доцент

доцент

канд. наук із соц. ком.

Bakhmetieva Alla

U-8899-2017

0000-0002-2361-1483

Бучарська Ірина Станіславівна

доцент

канд. філол. наук

Ірина Бучарська

V-7794-2017

0000-0002-3975-3654

Гаркавенко Юлія Станіславівна

викладач

Юлія Гаркавенко

V-6131-2017

0000-0003-1257-9868

Гудошник Оксана Вікторівна

доцент

доцент

канд. філол. наук

Oksana Hudoshnyk

V-7098-2017

Oksana Hudoshnyk

0000-0002-5941-4502

Гусак Наталія Анатоліївна

доцент

канд. філол. наук

Наталія Гусак

V-9159-2017

Гусєв Андрій Вікторович

доцент

канд. наук із соц. ком.

Гусєв Андрій

V-7360-2017

Andrey Gusev

0000-0002-4088-6251

Кирилова Оксана Вікторівна

доцент

доцент

канд. філол. наук

Oksana Kyrylova

T-6137-2017

Oksana_Kyrylova

0000-0001-5393-0138

Павленко Вікторія Вадимівна

доцент

доцент

канд. філол. наук

Viktoriia Pavlenko

T-6127-2017

Viktoriia Pavlenko

0000-0002-0430-5069

Полякова Тамара Олексіївна

доцент

Заслужений журналіст України

Темченко Лілія Василівна

доцент

доцент

канд. філол. наук

Lilia Temchenko

V-3617-2017

0000-0002-7072-013X

Хотюн Людмила Валентинівна

доцент

канд. наук із соц. ком.

Людмила Хотюн

V-4669-2017

0000-0003-3147-7875


Завідувач кафедри – Бутиріна Марія Валеріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Гусєва О.О, д. філол. наук, професор; Демченко В.Д., д. філол. наук, професор; А.М. Бахметьєва, канд. наук із соц. ком., доцент.; Бучарська І.С., канд. філол. наук, доцент.; Гудошник О. В., канд. філол. наук, доцент.; Гусак Н.А, канд. філол. наук, доцент; Кирилова О. В., канд. наук із соц. ком., доцент; Маркова Г.Є., доцент.; Полякова Т. О, заслужений журналіст України, доцент.; Сухенко І.М, канд. філол. наук, доцент.; Темченко Л.В., канд. філол. наук, доцент; Хотюн Л. В, .канд. наук із соц. ком., доцент.; Гурчіані Х.Д., викладач; Дударевич І.К., викладач: Ісаєва Н. О, викладач; Шандра О.В., викладач. Нині на кафедрі працюють два заслужених журналісти України, три доктори наук, професори, 9 кандидатів наук та 3 викладачі.

Кафедра масової та міжнародної комунікації здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 061 Журналістика
ОП Журналістика

Кафедра масової та міжнародної комунікації здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 061 Журналістика
ОП Журналістика
ОП Медіакомунікації

Кафедра журналістики, а саме такою була перша її назва, організована в університеті в 1991 році. Відповідальним за її створення було призначено тоді кандидата філологічних наук, доцента кафедри зарубіжної літератури В.Д. Демченка. Йому ж доручили забезпечити необхідні передумови для першого набору на спеціальність «Журналістика».

Медіа-квест для школярів 9-11 класів, завдяки якому абітурієнти у формі гри знайомляться з життям ФСЗМК

Медіа-квест для школярів 9-11 класів, завдяки якому абітурієнти у формі гри знайомляться з життям ФСЗМК

Формувалася кафедра з фахівців, які тривалий час працювали в різноманітних ЗМІ або у своїй діяльності так чи так мали справу з мас-медіа. Саме так прийшов на кафедру досвідчений журналіст-телевізійник, що за час роботи на кафедрі виріс до професора, В.Д. Буряк (на жаль, нині покійний), редактор університетської багатотиражної газети кандидат історичних наук, доц. Н.М. Бикова, керівник гуртка літературних рецензентів філфаку доц. І.М. Нікітіна, які й утворили «кістяк» майбутньої кафедри.

Доводилося працювати «з коліс», бо кожен новий набір змушував розробляти нові лекційні курси і спецкурси, творчі майстерні та програми практик. Тоді ж за допомогою об’єднання журналістів міста «Телепрескорпорації» вдалося обладнати навчальну лабораторію телебачення, радіо та фотосправи, у якій від заснування плідно працюють відомі фахівці-практики Т.І. Александрова й А.І. Александров, та організувати випуск студентської газети «Студкейс».

Уже в перші роки свого існування кафедра встановила тісні зв’язки з Інститутом журналістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, факультетами журналістики Львівського національного університету імені І.Я. Франка та Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. Це дозволило активізувати наукову роботу та підготовку кадрів найвищої кваліфікації. Захистили докторські дисертації і здобули звання професора В.Д. Демченко, В.Д. Буряк, А.А. Бойко (зараз працює в Інституті журналістики). На кафедру почали приходити здібні вихованці університету – нині доценти: І.С. Бучарська, О.В. Гудошник, О.В. Кирилова, Н.А. Гусак, А.М. Бахметьєва. Завдяки їм (а майже всі вони встигли попрацювати у ЗМІ) утворився справжній сплав теорії та міцного практичного підґрунтя, молодості й досвіду.

Наприкінці 1990-х років у зв’язку з відкриттям ще однієї спеціальності («Міжнародна інформація»), для якої кафедра журналістики також стала випусковою, було змінено її назву на кафедру масової та міжнародної комунікації.

Медіа-квест для школярів 9-11 класів, завдяки якому абітурієнти у формі гри знайомляться з життям ФСЗМК

Медіа-квест для школярів 9-11 класів, завдяки якому абітурієнти у формі гри знайомляться з життям ФСЗМК

У 2004 році згідно з наказом Міносвіти України про заборону поєднувати посади завідувача кафедри та декана факультету доктор філологічних наук, професор, заслужений журналіст України В.Д. Демченко зосередився на роботі деканату, а кафедру масової та міжнародної комунікації очолив доцент (нині доктор наук, професор) С.В. Демченко. З травня 2016 року завідувачем кафедри масової та міжнародної комунікації призначено доктора наук із соціальних комунікацій, професора М.В. Бутиріну.

Упродовж 2013 – 2015 рр. колектив кафедри працював у рамках комплексної наукової теми «Соціальні комунікації та трансформації медіа (національний та глобальний аспекти)», а з 2016 року розпочав розробку науково-дослідної теми «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія».

З 1996 року кафедра активно прилучається до міжнародної діяльності: кафедра стала співвиконавцем міжнародної програми «Матра» Європейського центру журналізму (Маастріхт, Нідерланди), бере участь у реалізації програми держдепартаменту США з розвитку незалежної української преси «IREXProMedia», яку завершено у 2000 році. У 2013-2015 рр. кафедра – член міжнародного консорціуму з п’яти країн щодо реалізації проекту Європейського Союзу Темпу IV «Крос-медіа і якісна журналістика». Результатом цієї роботи стало підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу, зміцнення матеріальної бази кафедри й навчальних лабораторій, що посприяло поліпшенню іміджу кафедри та факультету.

Практичні заняття студентів у навчальній лабораторії телебачення, радіо та фотосправи

Практичні заняття студентів у навчальній лабораторії телебачення, радіо та фотосправи

Завдяки колективу викладачів кафедри на факультеті систем і засобів масової комунікації з 1993 року виходив фаховий науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство та журналістика», який у 2008 році зареєстровано як фаховий науковий збірник «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації».

У 2014 році при кафедрі масової та міжнародної комунікації відкрито нову навчальну лабораторію з крос-медіа, оснащену медійною технікою, виділеною в межах проекту «Крос-медіа і якісна журналістика». У лабораторії під керівництвом викладачів І.К. Дударевич, Х.Д. Гурчіані, О.Є. Шандри студенти створюють мультимедійну продукцію, зокрема лонгріди, сучасну інфографіку з використанням Інтернету або офлайнових ресурсів. На її базі проводяться літні школи журналістики, під час яких і журналісти-практики і абітурієнти мають нагоду ознайомитися з творчим процесом та відчути себе сучасними журналістами, а також започатковано перше університетське радіо “HoncharFM”, у створенні якого брала участь журналістка радіо «Свобода» (США) Ірен Халупа.

Практичні заняття студентів у навчальній лабораторії телебачення, радіо та фотосправи

Практичні заняття студентів у навчальній лабораторії телебачення, радіо та фотосправи

При кафедрі масової та міжнародної комунікації функціонує аспірантура, а в 2013 році було відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій із соціальних комунікацій. У 2016 році кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії».

На базі кафедри діють два наукові студентські гуртки «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія» та «Масова комунікація у глобальному та національному вимірах». Результатами їхньої діяльності стало проведення ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, за наслідками якої опубліковано тези студентів IV, V, VI курсів.

Практичні заняття в навчальній лабораторії з крос-медіа, облаштованій медійною технікою, виділеною в рамках проекту «Крос-медіа і якісна журналістика»

Практичні заняття в навчальній лабораторії з крос-медіа, облаштованій медійною технікою, виділеною в рамках проекту «Крос-медіа і якісна журналістика»

Випускники кафедри продовжують освіту за кордоном, а також обіймають престижні посади не лише в різних куточках України, а й далеко за її межами. Кафедра пишається Н. Бабаченко, Г. Шоріною – заслуженими журналістами України, І. Авраменко – головним редактором газети «Дніпро вечірній», Ю. Супрун – редактором регіонального випуску всеукраїнської газети «Сьогодні», Ю. Литвиненко – ведучою авторських програм на телеканалі «Інтер», Р. Сенічкіним – ведучим ранкових програм телеканалу «1+1», В. Войцехівським – керівником творчого об’єднання Дніпропетровської державної телерадіокомпанії («51-й канал») та ін. Престиж факультету зміцнюють у світі Т. Межидов – керівник відділу міжнародних зв’язків прес-служби Президента Чеченської Республіка (РФ), Б. Рааб – речник Генерального штабу Міністерства оборони Сірії, Г. Амбарцумян – тележурналіст (США), А. Джабраїлова – тележурналіст, керівник студій «Рекордс» (РФ), Ж.. Лему – редактор Національної телерадіокомпанії республіки Кабо-Верде, А. Нічволода – викладач Колумбійського університету (Нью-Йорк, США), викладач школи журналістики Нью-Йоркського університету, В. Шестоперова – журналіст об’єднання «Multimedia Ukraine», І. Завгородня – журналіст радіо «Німецька хвиля».