Версія для друку

Кафедра механотроніки

Телефон: (056) 373–12–60

Завідувач кафедри – Приходько Олександр Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Навчальний процес забезпечують 3 професори, 6 доцентів, 3 старших викладача, 1 асистент.

Професорсько-викладацький склад:
Сокол Г.І. – д.т.н., професор;
Шептун Ю.Д. – д.т.н., професор;
Алексеєнко С.В. – к.т.н., доцент;
Ащепкова Н.С. – к.т.н., доцент;
Дудніков В.С. – к.т.н., доцент;
Манойленко О.О. – к.т.н., доцент;
Юшкевич О.П. – к.т.н., доцент;
Ромасько Ю.А. – старший викладач;
Сахно О.А. – старший викладач;
Хащина О.І. – старший викладач;
Хорищенко О.А. – асистент.

Студенти групи ТР-15 під час лабораторних занять

Студенти групи ТР-15 під час лабораторних занять

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямом підготовки "Прикладна механіка" та освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" та "магістр" за спеціальністю "Роботомеханічні системи та комплекси".

Кафедра забезпечує загальну інженерну підготовку студентів університету з дисциплін: інженерна та комп’ютерна графіка, прикладна та технічна механіка, аерогідромеханіка, деталі машин і приладів, теорія машин і механізмів.

Основні напрями теоретичних і прикладних досліджень кафедри пов'язані з механотронікою – галуззю науки і техніки, яка ґрунтується на синергетичному об'єднанні механіки, електротехніки, мікроелектроніки, теорії керування, комп'ютерної техніки, автоматизованого проектування:

- математичне моделювання процесів і систем;
- динаміка та аеродинаміка роботів-безпілотників;
- дослідження проблем динаміки та керування виробничими роботами, гнучкими виробничими системами, роботомеханічними системами космічного призначення, ракетами-носіями (РН), космічними апаратами (КА); розробка методів динамічного проектування РН і КА як об’єктів керування;
- теоретичні та прикладні дослідження у механіці, енергетиці та машинобудуванні;
- процеси аерогідродинаміки та тепломасообміну;
- акустика і аналіз випромінювання акустичних коливань, шуму двигунів та вітроенергетичних агрегатів;
- теоретичні та експериментальні дослідження у галузі нових конструктивно-компонувальних схем виробів ракетно-космічної та авіаційної техніки, електромеханічних пристроїв поступального та обертального руху, хвильових та кулько-гвинтових передач, міцності та оптимізації сучасних машинобудівельних конструкцій.
Результати розрахунку обтікання безпілотника, розробленого аспірантом Михайлом Арсенюком та магістром Валерієм Коцюбинським

Результати розрахунку обтікання безпілотника, розробленого аспірантом Михайлом Арсенюком та магістром Валерієм Коцюбинським


1. Держбюджетні теми:
Прикладні дослідження у механіці та машинобудуванні (2012-2015 рік).
Комплексні дослідження аеродинамічних та акустичних процесів у механіці вітроенергетичних агрегатів (2012-2015 рік).

Математичне моделювання, аналіз особливостей руху й оптимізація проектних параметрів ракет-носіїв та космічних апаратів (2013-2015 рік).

Комплексне математичне та експериментальне моделювання режимів обтікання та обмерзання поверхонь літальних апаратів та їх елементів (2016-2018 рік).

2. Господарчо-договірні теми:
Розробка методики та програми розрахунку тривимірної течії продуктів згоряння в ракетному твердопаливному двигуні. Госп.-договірна тема. ДНУ- ГП КБЮ. № 553-13/754. 2014-2015.

Професор Приходько О.А. у 2013, 2015, 2016 роках читав курс лекцій з обчислювальної аерогідродинаміки та тепломасообміну спеціалістам Інституту енергетичних машин (м. Хух-Хотто, Китай).

Експериментальні дослідження у аеродинамічній трубі безпілотника, розробленого магістром Максимом Руденко

Експериментальні дослідження у аеродинамічній трубі безпілотника, розробленого магістром Максимом Руденко


Професори Приходько О.А., Шептун Ю.Д. брали участь у підготовці магістрів із Бразилії.
Професор Сокол Г.І. є членом Американської Асоціації з науки та техніки.

Доцент Манойленко О.О. перебував з 10 січня по 08 лютого 2012 року за індивідуальним грантом для наукового стажування у Франції (м. Ле Ман, Технічний університет) в рамках бюджетної програми з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових та науково-педагогічних робітників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та наукових установах у 2011-2012 р.р.

Доцент Алексеєнко С.В. перебував з 10 січня по 08 липня 2014 року за індивідуальним грантом для наукового стажування у Німеччині (м. Брауншвейг, Технічний університет) в рамках бюджетної програми з навчання студентів та аспірантів, а також стажування наукових та науково-педагогічних робітників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та наукових установах у 2013-2014 рр.