Версія для друку

Кафедра менеджменту і туристичного бізнесу

Телефон: +38 (056) 373-12-16
Е-mail: E-mail

Завідувач кафедри – Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

Навчальний процес забезпечують: 2 доктори економічних наук, 10 кандидатів наук, 6 старших викладачів, 2 асистенти, 1 завідувач лабораторії, 2 інженери, 1 старших лаборанта.


Мешко Наталія Петрівна – доктор економічних наук, професор.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: інвестиційний та інноваційний менеджмент корпорацій, консультант з питань бізнес-проектування і стратегічного менеджменту. Координатор програми розвитку Інноваційної інфраструктури регіону, учасник міжнародного проекту TEMPUS. Науковий керівник магістрів та аспірантів.
Викладає дисципліни: «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Інноваційна діяльність міжнародних корпорацій», «Фінансовий менеджмент».

Джусов Олексій Анатолійович – доктор економічних наук, професор.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: технічний аналіз та інвестування на фондовому ринку США, консультант з питань формування та управління інвестиційним портфелем (міжнародний сектор). Координатор освітніх програм подвійного диплому для студентів з університетами Франції та Німеччини. Науковий керівник магістрів та аспірантів.
Викладає дисципліни: «Основи інвестиційного менеджменту», «Технічний аналіз товарних та фінансових ринків», «Ринок цінних паперів», «Міжнародна інвестиційна діяльність».

Крупський Олександр Петрович – кандидат психологічних наук, доцент.
Email: scavr@ua.fm

Сфера наукових інтересів: організаційна та інноваційна культура підприємств.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Основи наукових досліджень», «Методологія і організація наукових досліджень», «Організація праці менеджера», «Менеджмент і маркетинг наукових досліджень».

Приварникова Ірина Юліївна – кандидат економічних наук, доцент.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: інноваційний менеджмент, ресурсозбереження.

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності».

Джур Ольга Євгеніївна – кандидат технічних наук, доцент.
Email: dzhur@i.ua

Сфера наукових інтересів: економіка і менеджмент високотехнічних підприємств. Стратегічне управління.

Викладає дисципліни: «Менеджмент у виробництві», «Економіка та організація виробництва», «Економіка і менеджмент підприємств», «Стратегія управління», «Системи технологій».

Сливенко В’ячеслав Альбертович – кандидат історичних наук, доцент.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: історія туризму, безпечність туризму.

Викладає дисципліни: «Основи менеджменту та маркетингу», «Менеджмент», «Туристичні ресурси України», Туристичне краєзнавство», «Історія розвитку світового туризму», «Туристичне країнознавство».

Гудим Катерина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: національні пріоритети процесу транснаціоналізації агропромислового бізнесу. Учасник міжнародного проекту TEMPUS «Підтримка інновацій шляхом удосконалення діючої структури вищої освіти в Україні» (SpinOFF).
Викладає дисципліни: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Антикризове управління», «Контролінг», «Управління операціями з експорту-імпорту», «Державне та регіональне управління», «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності».

Зінченко Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент.
Email: E-mail

Викладає дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень», «Операційний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Міжнародна економічна статистика».

Редько Вікторія Євгеніївна – кандидат економічних наук, доцент.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: механізми формування туристичних потоків.

Викладає дисципліни: «Менеджмент в туризмі», «Організація готельного господарства», «Основи туризмознавства», «Організація ресторанного господарства», «Світовий туризм і готельне господарство», «Управління проектами».

Клімова Тетяна Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент.
Email: E-mail
Сфера наукових інтересів: реінжиніринг в проектному менеджменті.

Викладає дисципліни: «Теорія організацій», «Стратегічний менеджмент», «Проектний менеджмент», «Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії».

Фалько Еліна Артурівна – кандидат економічних наук, старший викладач.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації.

Викладає дисципліни: «Організація екскурсійної діяльності», «Організація анімаційної діяльності», «Рекреаційні комплекси світу».

Щитов Дмитро Олександрович - кандидат економічних наук, доцент.
Email: dima_shitov@i.ua

Сфера наукових інтересів: експорт високотехнологічних послуг, експортний потенціал країни в сфері високотехнологічних послуг.
Викладає дисципліни: «Інноваційна діяльність міжнародних корпорацій», «ЗЕД підприємств».

Білій Анатолій Іванович – старший викладач.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: промисловий менеджмент високотехнологічних підприємств.

Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів», «Промисловий менеджмент».

Смирнова Тетяна Анатоліївна – старший викладач.
Email: t.smirnova@ukr.net

Сфера наукових інтересів: брендування регіонів з метою підвищення туристичної привабливості.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Менеджмент і маркетинг», «Економіка і менеджмент підприємств», «Управління бізнесом».

Кальніцька Марина Олександрівна – старший викладач.
Email: kalnitskaya.marina@gmail.com

Сфера наукових інтересів: формування та розвиток організаційної культури українських підприємств. Учасник програми подвійного диплому для студентів ДНУ ім.О.Гончара з університетом Німеччини (HS Mittweida).

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Міжнародний менеджмент», «Порівняльний менеджмент».

Присвітла Оксана Володимівна - старший викладач.
Email: al.prisvitliy@ukr.net

Сфера наукових інтересів: менеджмент у сфері вищої освіти.
Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент організацій», «Основи менеджменту», «Економіка і організація біотехнічних виробництв».

Семіч Юрій Володимирович – старший викладач.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: особливості менеджменту туристичних організацій. Практичний консультант у сфері туристичного бізнесу.
Викладає дисципліни: «Світовий туризм і готельне господарство», «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Спеціалізований туризм».

Кобченко Андрій Андрійович – асистент.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: інформаційний розвиток туристичної діяльності, інвестиційного та інноваційного розвитку України та світу.
Викладає дисципліни: «Державне та регіональне управління», «Туристичні ресурси України», «Історія розвитку світового туризму», «Туристичне краєзнавство», «Туристичне країнознавство», «Адміністративний менеджмент».

Голей Юлія Миколаївна – асистент.
Email: E-mail

Сфера наукових інтересів: фінансові та бухгалтерські аспекти управління туристичним бізнесом.

Викладає дисципліни: «Економіка і менеджмент підприємств», «Економіка і організація виробництва», «Управління бізнесом», «Менеджмент».

Бондарева Людмила Петрівна – завідувач навчально-методичної лабораторії.

Колода Ганна Федорівна – провідний інженер навчально-методичної лабораторії кафедри.

Джусова Любов Анатоліївна – інженер І категорії.

Климович Олена Миколаївна – старший лаборант кафедри.

Основні напрями наукових досліджень:
 1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 2. Менеджмент інвестиційної діяльності;
 3. Менеджмент інноваційної діяльності;
 4. Мiжнародний менеджмент;
 5. Економіка високотехнологічних підприємств;
 6. Менеджмент наукових досліджень: теорія та практика;
 7. Трансфер та комерціалізація результатів науково-дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників;
 8. Механізм управління інноваційним потенціалом;
 9. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації;
 10. Корпоративне управління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій;
 11. Міжнародний туризм;
 12. Економічна безпека туристичної сфери України в умовах глобалізації;
 13. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг.
Перспективи розвитку кафедри:
 1. Збереження та розширення історії кафедри та її традицій;
 2. Втілення у навчальний процес елементів дистанційної освіти;
 3. Подальше залучення студентів у наукову діяльність кафедри;
 4. Виконання науково-дослідних робот по держбюджетним та госпдоговірним темам;
 5. Інтенсифікація процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;
 6. Подальше розширення міжнародних зв’язків.