Версія для друку

Кафедра туристичного бізнесу та гостинності

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, кімн. 77, 82 (IV поверх)
E-mail: kafedra_tbg@ukr.net

Жиленко Катерина Миколаївна – в.о. завідувача кафедри туристичного бізнесу та гостинності, доктор економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії», «Моніторинг міжнародних туристичних ринків», «Організація туризму: менеджмент екскурсійної діяльності».

Наукові інтереси: глобалізація міжнародних економічних відносин; транснаціоналізація бізнес-діяльності; інтернаціоналізація та діджиталізація міжнародної економіки; ефективність реалізації ресурсного потенціалу міжнародного туристичного бізнесу.

Редько Вікторія Євгенівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук, доцент.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Основи туризмознавства», «Міжнародний туризм», «Організація туризму: туроперейтинг», «Економіка туризму: економіка підприємств туристичного бізнесу».

Наукові інтереси: сталий розвиток підприємств туристичного бізнесу й рекреаційних територій.

Самойленко Алла Олександрівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Організація готельного господарства», «Планування та організація туристичного бізнесу», «Технології гостинності», «Міжнародна гостинність».

Наукові інтереси: інтелектуалізація міжнародного руху людських ресурсів; трансформація людського капіталу; готельний та туристичний бізнес.

Фалько Єліна Артурівна – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Організація міжнародного туризму: менеджмент екскурсійної діяльності», «Організація туризму: менеджмент екскурсійної діяльності», «Організація туризму: організація анімаційної діяльності», «Організація туризму: організація туристичних подорожей».

Наукові інтереси: інформатизація міжнародного туристичного бізнесу, використання інноваційних технологій в туристичній сфері, особливості організації та розвитку специфічних форм туризму.

Сливенко Вячеслав Альбертович – доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, кандидат історичних наук, доцент.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Ризики й економічна безпека в міжнародному туризмі», «Управління безпекою в міжнародному туристичному бізнесі», «Безпека в туристичній сфері», «Основи міжнародного туризму», «Рекреаційні комплекси світу», «Менеджмент туристичного бізнесу: менеджмент в туризмі», «Географія туризму: туристичне країнознавство», «Історія розвитку світового туризму», «Туристичні ресурси України».

Наукові інтереси: глобалізаційні процеси в міжнародному туризмі; безпека в міжнародному туристичному бізнесі; проблеми зростання тіньового сектору міжнародного туризму; ефективність реалізації потенціалу туристичних ресурсів; історична ґенеза та сучасні тенденції розвитку світового туризму.

Гапоненко Світлана Олександрівна – старший викладач кафедри туристичного бізнесу та гостинності.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Сільський зелений туризм», «Економіка туризму: аналіз діяльності підприємств туризму», «Статистика міжнародного туризму».

Наукові інтереси: інфокомунікації на макро та мікрорівнях у сучасних умовах розвитку національної економіки, економіка послуг, перспективи спеціалізованого туристичного бізнесу в Україні.

Семич Юрій Володимирович
– старший викладач кафедри туристичного бізнесу та гостинності.

Викладає дисципліни для спеціальності 242 Туризм: «Світовий туризм і готельне господарство», «Організація туризму: спеціалізований туризм», «Організація міжнародного туризму: спеціалізований туризм»,

Наукові інтереси: динаміка туристичних потоків в міжнародному туризмі; управління туристичними підприємствами; світовий розвиток готельного господарства; інновації туристичної індустрії, світові туристичні ресурси для створення програм спеціалізованого туризму.