Версія для друку

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Телефон: +38 (056) 766-49-28
E-mail: microviro@ukr.net

Завідувач кафедри – Скляр Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують: 11 доцентів, кандидатів біологічних та технічних наук.


Студенти кафедри на лабораторному занятті

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
ОП Мікробіологія та вірусологія
– 162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
– 162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

Основні наукові напрями досліджень кафедри: вивчення структурно-функціональних властивостей мікробних асоціацій, процесів розвитку та передачі стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів, взаємовідносин бактерій і вірусів із рослинними та тваринними об’єктами; дослідження метаболічних процесів мікроорганізмів, пов’язаних із синтезом біологічно активних сполук; розробка біотехнологічних основ отримання бактеріальних і вірусних препаратів для захисту рослин, біотехнології створення мікробних препаратів, біологічно активних сполук та мікробних добрив.

Основні загальні та спеціальні курси підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 091 Біологія
: мікробіологія, вірусологія, молекулярна біологія, імунологія, біотехнологія, екологія мікроорганізмів, санітарна мікробіологія та вірусологія, фізико-хімічні методи у мікробіології та вірусології, мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів, систематика бактерій і вірусів, клітинні і генетичні основи біотехнології, промислова мікробіологія, клітинні та гуморальні механізми імунітету, основи молекулярної генетики та генетичної інженерії, антибіотики, метаболізм мікроорганізмів, віруси прокаріотів, медична і ветеринарна вірусологія, екологія вірусів, методологія та організація наукових досліджень, основи ензимології, принципи таксономії та класифікації вірусів, генетика та біохімія вірусів, використання вірусів у біотехнологічних виробництвах.


Студенти кафедри за мікроскопічним дослідженням бактерій

Основні загальні і спеціальні курси підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія: загальна біотехнологія, молекулярна біологія, промислова мікробіологія, проектування біотехнологічних виробництв, економіка і організація біотехнологічних виробництв, генетика, основи молекулярної біотехнології, білкова інженерія, методи генетичної інженерії, нанобіотехнологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв, нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, біотехнологія рослин, інноваційне планування наукових розробок у біотехнології, медична біотехнологія, валідація в системі якості біотехнологічних продуктів.

Випускники мікробіологи та біотехнологи мають змогу працювати на підприємствах мікробіологічної і біотехнологічної промисловості (центрально-заводських лабораторіях, лабораторіях із підготовки продуцентів, поживних середовищ, відділах контролю та стандартизації); на підприємствах харчової та переробної промисловості, в аграрному секторі, у сфері охорони навколишнього середовища; в галузі фармакології та медичної мікробіології, в установах санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, у клініко-діагностичних медичних та ветеринарних закладах (мікробіологічних, вірусологічних, імунологічних та молекулярно-генетичних лабораторіях); в аналітичних лабораторіях Держстандарту та митного контролю України і судово-криміналістичної експертизи тощо.


Студенти кафедри виконують лабораторні роботи

Фахівці також мають змогу працювати науковими співробітниками у науково-дослідних академічних інститутах України, а також менеджерами та дослідниками в біотехнологічних компаніях України, Європи, країн Північної та Південної Америки.

Випускники кафедри вже успішно працюють та займають провідні посади у бактеріологічних і вірусологічних лабораторіях державних закладів та установ приватної форм власності в галузі охорони здоров’я, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища; на промислових біотехнологічних та мікробіологічних підприємствах України: Верхньодніпровському крохмале-патоковому комбінаті, Ладижинському заводі ферментних препаратів, ТОВ «НВП «Вітан», підприємствах харчової промисловості: «Злагода», ПАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», «Фанні», «Лакталіс», «Біола», «Мушкетер», Дніпровському заводі продтоварів та інших компаніях і підприємствах. Ціла низка випускників кафедри отримали наукові ступені та працюють в академічних науково-дослідних і галузевих інститутах та університетах. Географія працевлаштування випускників кафедри, крім нашої держави, охоплює значну кількість розвинених країн світу.


Вирощування рослин у пробірках (курс «Молекулярна біотехнологія»)

Студенти кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології неодноразово ставали переможцями олімпіад та конкурсів: Сорока Діана була учасницею II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (2 квітня 2019 року) і була нагороджена дипломом III ступеня; Дреус Альона була учасницею II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (2 квітня 2019 року) та стала переможницею фінального туру конкурсу «Завтра UA» – стипендіальної програми фонду В. Пінчука; почесною грамотою була нагороджена команда Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: Басова Катерина, Коровка Катерина, Гончарко Максим за III місце у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (10-12 квітня 2018 року). Окрім наукової роботи, студенти кафедри беруть участь у формуванні демократії та відкритого суспільства України (є учасниками програми молодіжного обміну між Україною та країнами ЄС за підтримки фонду ERASMUS+ та Єврокомісії).

Міжнародне співробітництво. Кафедра планує договір про співробітництво у сфері навчально-методичної і наукової роботи з кафедрою біохімії, медичного факультету Вільнюського університету (Литва). Низку досліджень проведено за підтримки Інституту молекулярної інфектології Вюрцбурзького університету (Німеччина), планується участь у міжнародній програмі Bioenergy. Проводиться робота з підготування договорів про наміри співробітництва з Aubum University (США).