Версія для друку

Кафедра європейського та міжнародного права

Адреса: 49050 м. Дніпро, вул. Наукова, 13, кімн. 219
Телефон: +38056 377-81-79
E-mail: DNU_MP@ukr.net

Завідувач кафедри – Бережна Катерина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент.

Кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень була утворена 2013 р. на базі кафедри міжнародного права, діяльності якої передували кафедри історії держави і права та політичних вчень (1989−1997), міжнародного права та порівняльного правознавства (1997−2009). Організатором кафедри, її завідувачем у 1989−2010 рр. був д-р іст. наук, канд. юрид. наук, проф. В.М.Калашников. Із 2010 р. кафедру очолював канд. іст. наук, доц. С.І.Поляков. Із 1 березня 2018 р. кафедра має теперішню назву. Її очолює д-р юрид.наук, доцент Бережна К.В.

На кафедрі працюють: д-р юрид. наук, доц. К.В.Бережна; канд. іст. наук, доц. В.А.Ведькал; канд. іст. наук, доц. О.М.Слісаренко; канд. юрид. наук, доц. В.М.Малишко; ст. лаборант В.С.Смірнова.

Викладаються навчальні дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Основи права Євросоюзу», «Мирне вирішення міжнародних спорів», «Міжнародне трудове право», «Міжнародно–правове співробітництво України», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу та право», «Основи римського приватного права», «Виборче право країн Євросоюзу», «Історія української юридичної науки».

Викладачі кафедри досліджують комплексу наукову проблему «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування». Міжнародно-правовій тематиці присвячено праці К.В.Бережної, В.А.Ведькал, С.І.Полякова, О.М.Слісаренко, В.М.Малишко.