Версія для друку

Кафедра європейського та міжнародного права

Адреса: 49050 м. Дніпро, вул. Наукова, 13, кімн. 219
Телефон: +38056 377-81-79
E-mail: DNU_MP@ukr.net

Завідувач кафедри – Поляков Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

Утворена 2013 р. на базі кафедри міжнародного права, діяльності якої передували кафедри історії держави і права та політичних вчень(1989−1997), міжнародного права та порівняльного правознавства (1997−2009). Організатором кафедри, її завідувачем у 1989−2010 рр. був д-р іст. наук, канд. юрид. наук, проф. В.М.Калашников. З 2010 р. кафедру очолює канд. іст. наук, доц. С.І.Поляков.

На кафедрі працюють: д-р іст. наук, канд. юрид. наук, проф. В.М.Калашников; канд. іст. наук, доц. В.М.Бараєв; канд. юрид. наук, доц. К.В.Бережна; канд. іст. наук, доц. В.А.Ведькал; канд. юрид. наук, доц. О.В.Легка; канд. іст. наук, доц. О.М.Слісаренко; ст. викл. Г.Ю.Бобнєва; ст. лаборант А.В.Харченко; ст. лаборант О.Ю.Коваленко.

Викладаються навчальні дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Основи права Євросоюзу», «Мирне вирішення міжнародних спорів», «Міжнародне трудове право», «Міжнародно–правове співробітництво України», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу та право», «Основи римського приватного права», «Виборче право країн Євросоюзу», «Історія української юридичної науки».

Викладачі кафедри досліджують комплексу наукову проблему «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування». Міжнародно-правовій тематиці присвячено праці В.М.Бараєва, К.В.Бережної, В.А.Ведькал, В.М. Калашникова, О.В.Легкої, С.І.Полякова, О.М.Слісаренка.