Версія для друку

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Телефони: +38(056) 373-12-21 – кімн. 412; +38(056) 373-12-36 – кімн. 417
E-mail: int_finance@i.ua

Т.в.о. завідувача кафедри – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують: 1 доктор економічних наук, 7 доцентів, 1 старший викладач, 3 викладача, 1 завідувач лабораторії, 1 інженер, 1 старший лаборант.

Співробітники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів


Стукало Наталія Вадимівна – декан факультету міжнародної економіки, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні фінанси», «Фінансова глобалізація (англійською мовою)».

Краснікова Наталія Олександрівна – т.в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, к.е.н., доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Мікроекономіка», «Міжнародна мікроекономіка», «Митне регулювання ЗЕД».

Литвин Марина Валентинівна – к.е.н., доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Глобальні економічно-фінансові проблеми», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Валютні операції».

Дзяд Олена Василівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Європейська інтеграція», «Методологія та організація наукових досліджень».

Македон В’ячеслав Владиславович – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна макроекономіка», «Макроекономіка», «Зовнішньоторговельні контракти», «Віртуалізація світогосподарських процесів», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств».

Трифонова Ольга Дмитрівна
– к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Іноземне інвестування», «Глобальна економіка», «Кон’юнктура міжнародних фондових ринків».

Полішко Ганна Геннадіївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний маркетинг», «Вступ у спеціальність».

Головко Лілія Сергіївна – старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Регіоналізм та економічна інтеграція у сучасному світі».

Михайленко Ольга Геннадіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне страхування», «Облік міжнародних операцій», «Облік у зарубіжних країнах».

Жиліна Катерина Віталіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Вступ у спеціальність».

Пащенко Ольга Вячеславівна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Сергієнко Наталія Вікторівна – завідувач навчально-методичної лабораторії фінансового менеджменту.

Мітленко Оксана Олександрівна – інженер кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Добриніна Олена Юріївна – старший лаборант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Основні напрями наукових досліджень:
  1. Глобальні та національні механізми забезпечення цілей розвитку тисячоліття.
  2. Фінансова глобалізація та інтеграція фінансової системи України в міжнародне фінансове середовище.
  3. Інтернаціоналізація банківської системи України.
  4. Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства.
  5. Спільні економічні політики Європейського Союзу та їх значення для України.
  6. Регулювання міжнародної торгівлі товарами.
  7. Міжнародна інтеграція та регіональні угоди.
  8. Сталий розвиток міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією.
  9. Конкурентоспроможність України на світових ринках.
Співробітники та випускники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

Під керівництвом д.е.н., професора, декана факультету міжнародної економіки Стукало Н.В. (відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Литвин М.В.) виконувалися наступні науково-дослідні роботи за рахунок державного бюджету МОН України:
- Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин, № 0105U000363 – 31.12.2007 р.;
- Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему, № 0108U000629 – 31.12.2009 р.;
- Методологія дослідження національних фінансових систем в умовах глобалізації, № 0110U001286 – 31.12.2012 р.

Окрім того, у 2012-2013 рр. кафедрою виконана науково-дослідна робота в рамках госпдоговірної теми «Дослідження та розробка концептуальних засад та інноваційних моделей інформаційного розвитку економіки, форм та засобів їх реалізації» (№ державної реєстрації 699, період виконання: 01.04.2012 р. – 01.04.2013 р.).

У 2012 році на кафедрі виконувався проект «Впровадження світового досвіду формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні» в рамках обласного конкурсу проектів "Молоді вчені – Дніпропетровщині", період виконання: 01.12.2011 р.– 1.09.2012 р. (автор проекту – д.е.н., проф. Стукало Н.В., співавтор проекту – к.е.н., доц. Литвин М.В.).

Із 2013 року на кафедрі виконувалася науково-дослідна тема «Сучасні детермінанти світогосподарського розвитку» (№ державної реєстрації 0113U000601, період виконання: 01.01.2013 р. - 31.12.2015 р.).

Із 2015 року на кафедрі виконується держбюджетна тема «Концептуальні основи економічної політики країн світу в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття» (період виконання: 2015-2017 рр.).

Починаючи з 1997 р., кафедра провела цілу низку міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі 18 щорічних міжнародних конференцій:
1997-2011 – «Фінанси України»;
2012-2014 – «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку»;
2015 – «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації»;
2016 – «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку»;
2017 – «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку».