Версія для друку

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Головко Лілія Сергіївна Старший викладач Liliya Golovko U-2927-2017 Liliya Golovko 0000-0001-8202-2294
Дзяд Олена Василівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Olena Dzyad U-1928-2017 Olena Dzyad 0000-0002-0869-599X
Краснікова Наталія Олександрівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Nataliya Krasnikova 57200648246 U-5474-2017 Nataliya Krasnikova 0000-0002-6484-2050
Литвин Марина Валентинівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Maryna Lytvyn D-3197-2016 Maryna Lytvyn 0000-0001-8597-6835
Македон Вячеслав Владиславович Професор Доцент Д-р екон. наук Vyacheslav Makedon 56205903200 T-7382-2017 Vyacheslav Makedon 0000-0001-8131-0235
Михайленко Ольга Геннадіївна Доцент Канд. екон. наук Olga Mihaylenko U-1910-2017 Olga Mihaylenko 0000-0002-4405-9093
Пащенко Ольга Вячеславівна Викладач Канд. екон. наук Olga Pashchenko U-3679-2017 Olga Pashchenko 0000-0002-9439-5247
Трифонова Ольга Дмитрівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Olga Trifonova 57200442773 U-1171-2017 Olga Trifonova 0000-0002-7980-636X

Телефони: +38(056) 373-12-21 – кімн. 412; +38(056) 373-12-36 – кімн. 417
E-mail: int_finance@i.ua

Т.в.о. завідувача кафедри – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують: 1 доктор економічних наук, професорів, 7 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 старший викладач, 2 викладача, 1 завідувач лабораторії, 1 інженер, 1 старший лаборант.


Співробітники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів


Краснікова Наталія Олександрівна – т.в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, к.е.н., доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна мікроекономіка», «Митне регулювання ЗЕД», «Регулювання міжнародної торгівлі».

Литвин Марина Валентинівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Глобальні економічно-фінансові проблеми», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародні фінанси».

Дзяд Олена Василівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Європейська інтеграція», «Методологія та організація наукових досліджень».

Македон В’ячеслав Владиславович – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна макроекономіка», «Макроекономіка», «Зовнішньоторговельні контракти», «Віртуалізація світогосподарських процесів», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Фінансова глобалізація».

Трифонова Ольга Дмитрівна
– к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Іноземне інвестування», «Глобальна економіка», «Кон’юнктура міжнародних фондових ринків».

Головко Лілія Сергіївна – старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Регіоналізм та економічна інтеграція у сучасному світі».

Михайленко Ольга Геннадіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне страхування», «Облік міжнародних операцій», «Облік у зарубіжних країнах».

Жиліна Катерина Віталіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансова глобалізація», «Вступ у спеціальність».

Пащенко Ольга Вячеславівна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародні фінанси», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Волошина Ірина Валеріївна – асистент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна торгівля», «Міжнародна макроекономіка», «Міжнародна система страхування».

Сергієнко Наталія Вікторівна – завідувач навчально-методичної лабораторії фінансового менеджменту.

Мітленко Оксана Олександрівна – інженер навчально-методичної лабораторії фінансового менеджменту.

Добриніна Олена Юріївна – старший лаборант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Основні напрями наукових досліджень:
  1. Глобальні та національні механізми забезпечення цілей розвитку тисячоліття.
  2. Фінансова глобалізація та інтеграція фінансової системи України в міжнародне фінансове середовище.
  3. Інтернаціоналізація банківської системи України.
  4. Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства.
  5. Спільні економічні політики Європейського Союзу та їх значення для України.
  6. Регулювання міжнародної торгівлі товарами.
  7. Міжнародна інтеграція та регіональні угоди.
  8. Сталий розвиток міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією.
  9. Конкурентоспроможність України на світових ринках.
Співробітники та випускники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

На кафедрі виконувалися наступні науково-дослідні роботи за рахунок державного бюджету МОН України:
- Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин, № 0105U000363 – 31.12.2007 р.;
- Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему, № 0108U000629 – 31.12.2009 р.;
- Методологія дослідження національних фінансових систем в умовах глобалізації, № 0110U001286 – 31.12.2012 р.

Окрім того, у 2012-2013 рр. кафедрою виконана науково-дослідна робота в рамках госпдоговірної теми «Дослідження та розробка концептуальних засад та інноваційних моделей інформаційного розвитку економіки, форм та засобів їх реалізації».

У 2012 році на кафедрі виконувався проект «Впровадження світового досвіду формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні» в рамках обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

Із 2013 року на кафедрі виконується науково-дослідна тема «Сучасні детермінанти світогосподарського розвитку» (номер державної реєстрації 0113U000601, період виконання: 01.01.2013 р. – 31.12.2015 р.).

Із 2015 року на кафедрі виконується держбюджетна тема «Концептуальні основи економічної політики країн світу в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття» (період виконання: 2015-2017 рр.).

Починаючи з 1997 р., кафедра провела цілу низку міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі 18 щорічних міжнародних конференцій:
1997-2011 – «Фінанси України»;
2012-2014 – «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку»;
2015 – «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації»;
2016 – «Глобальні детермінанти світогосподарського розвитку»;
2017 – «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку».