Версія для друку

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Телефони: +38(056) 373-12-21 – кімн. 412; +38(056) 373-12-36 – кімн. 417
E-mail: int_finance@i.ua

Завідувач кафедри – Литвин Марина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечують: 1 доктор економічних наук, 7 доцентів, 1 старший викладач, 2 викладача, 1 завідувач лабораторії, 1 інженер, 1 старший лаборант.

Співробітники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів


Стукало Наталія Вадимівна – декан факультету міжнародної економіки, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні фінанси», «Фінансова глобалізація (англійською мовою)», «Вступ у спеціальність».

Литвин Марина Валентинівна – завідуюча кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів, к.е.н., доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Глобальні економічно-фінансові проблеми», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Валютні операції», «Міжнародний фінансовий менеджмент».

Дзяд Олена Василівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Європейська інтеграція», «Методологія та організація наукових досліджень».

Краснікова Наталія Олександрівна – заступник декана з міжнародного співробітництва, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», «Мікроекономіка», «Митне регулювання ЗЕД».

Соловйова Оксана Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Страхування», «Міжнародна економічна діяльність України», «Регіоналізм та інтеграція в сучасному світі», «Фінансовий менеджмент».

Гладченко Анатолій Юрійович – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Інституційна система глобальної економіки», «Міжнародний маркетинг», «Макроекономіка», «Стратегічне управління у міжнародному бізнесі».

Штанько Ольга Дмитрівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне корпоративне управління», «Регіоналізм та інтеграція в сучасному світі», «Страхування», «Глобальна економіка», «Кон’юнктура міжнародних фондових ринків».

Рєліна Ірина Євгенівна ­– к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Облік міжнародних операцій», «Міжнародна економіка».

Михайленко Ольга Геннадіївна – старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний бізнес», «Страхування», «Облік зовнішньоекономічної діяльності»

Жиліна Катерина Віталіївна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Вступ у спеціальність».

Пащенко Ольга Вячеславівна – викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів. Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Фінансовий інжиніринг на глобальному ринку», «Міжнародні фінанси».

Сергієнко Наталія Вікторівна – завідувач навчально-методичної лабораторії фінансового менеджменту.

Мітленко Оксана Олександрівна – інженер кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Лаврик Оксана Андріївна – старший лаборант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

Основні напрями наукових досліджень:
  1. Глобальні та національні механізми забезпечення цілей розвитку тисячоліття;
  2. Фінансова глобалізація та інтеграція фінансової системи України в міжнародне фінансове середовище;
  3. Інтернаціоналізація банківської системи України.
  4. Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства.
  5. Транснаціоналізації світової економіки та політика транснаціональних корпорацій.
  6. Спільні економічні політики Європейського Союзу та їх значення для України.
  7. Міжнародний ринок освітніх послуг та розвиток онлайн навчання.
  8. Регулювання міжнародної торгівлі товарами.
  9. Міжнародна інтеграція та регіональні угоди.
  10. Сталий розвиток міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Співробітники та випускники кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

Під керівництвом д.е.н., професора, декана факультету міжнародної економіки Стукало Н.В. (відповідальний виконавець – к.е.н., доц. Литвин М.В.) виконувалися наступні науково-дослідні роботи за рахунок державного бюджету МОН України:
- Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин, № 0105U000363, період виконання: 01.01.2005 р. – 31.12.2007 р.;
- Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему, № 0108U000629, період виконання: 01.01.2008 р. – 31.12.2009 р.;
- Методологія дослідження національних фінансових систем в умовах глобалізації, № 0110U001286, період виконання: 01.01.2010 р. – 31.12.2012 р.

Окрім того, у 2012-2013 рр. кафедрою виконана науково-дослідна робота в рамках госпдоговірної теми «Дослідження та розробка концептуальних засад та інноваційних моделей інформаційного розвитку економіки, форм та засобів їх реалізації» (номер державної реєстрації 699, період виконання: 01.04.2012 р. – 01.04.2013 р.).

У 2012 році на кафедрі виконувався проект «Впровадження світового досвіду формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні» в рамках обласного конкурсу проектів"Молоді вчені – Дніпропетровщині", період виконання: 01.12.2011 р.– 1.09.2012 р. (автор проекту – д.е.н., проф. Стукало Н.В., співавтор проекту – к.е.н., доц. Литвин М.В.).

З 2013 року на кафедрі виконується науково-дослідна тема «Сучасні детермінанти світогосподарського розвитку» (номер державної реєстрації 0113U000601, період виконання: 01.01.2013 р. - 31.12.2015 р.).

Починаючи з 1997 р., кафедра провела цілу низ`у міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, у тому числі 15 щорічних конференцій «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку».