Версія для друку

Кафедра проектування і конструкцій літальних апаратів

Телефон: (056) 735-05-29
E-mail: ftf-kpk@email.ua

Завідувач – Давидов Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад: 3 професори, 3 доценти, 4 старших викладача.

Спеціальність: Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Підготовка бакалаврів за програмою «Авіа- та ракетобудування» (термін навчання 3р. 10 міс.) з подальшою підготовкою спеціалістів і магістрів за програмою «Ракетні та космічні комплекси (термін навчання 1р. 6 міс.). Подальша підготовка за даною спеціальністю передбачає навчання в аспірантурі і докторантурі за спеціальністю «Проектування, виробництво і випробування літальних апаратів».

Професор М.М. Дронь проводить заняття зі студентами з курсу «Теорія польоту»

Професор М.М. Дронь проводить заняття зі студентами з курсу «Теорія польоту»


Після закінчення навчання за програмою підготовки бакалавра випускник отримує кваліфікацію «Технічний спеціаліст-механік». Після закінчення навчання по програмі підготовки спеціаліста і магістра випускник одержує кваліфікацію «Професіонал в області інженерної механіки».

Студент IV курсу С. Ніколін представляє доповідь на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Київ)

Студент IV курсу С. Ніколін представляє доповідь на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м. Київ)


В результаті успішного навчання за даною спеціальністю випускники набувають фундаментальних знань в області проектування і конструювання складних технічних виробів в області ракетної и космічної техніки. Крім того, придбані студентами за час навчання навички дозволяють швидко і ефективно адаптуватися до трудової діяльності в будь-якому технічному напрямі, якщо в цьому виникає необхідність. Професійними якостями випускників даного напрямку є високий рівень теоретичної підготовки, який поєднується зі здатністю реалізовувати отримані фундаментальні знання в практичній діяльності.

Студент IV курсу О. Журавель одержує грамоту за І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Студент IV курсу О. Журавель одержує грамоту за І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт


При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія гідродинаміки паливних систем, яка займається науковими дослідженнями в області функціонування систем подачі палива ракет-носіїв і космічних літальних апаратів під час виконання ними польотного завдання.

Для проведення наукових досліджень, які проводяться співробітниками кафедри, широко залучаються студенти старших курсів при виконанні бакалаврських та магістерських робіт. Результати наукової роботи представляються на щорічній науково-практичній конференції «Людина і космос». Теми курсових і дипломних робіт студентів, а також кандидатських і докторських дисертацій викладачів кафедри нерозривно пов'язані з актуальними проблемами проектування і виробництва ракет.

Студенти кафедри з доц. А.К. Линником на Міжнародному астронавтичному конгресі у Празі

Студенти кафедри з доц. А.К. Линником на Міжнародному астронавтичному конгресі у Празі


Функціонує студентська рада, яка бере активну участь в житті факультету. Щорічно студентською радою організовується проведення «Дня фізтеху» на початку квітня, «Дня першокурсника» в кінці вересня, конкурсів «Міс фізтех» та «Містер фізтех».