Версія для друку

Кафедра радіоелектронної автоматики

Телефон: 731-95-61

Завідувач кафедри – Малайчук Валентин Павлович, доктор технічних наук, професор.

Навчальний процес забезпечують 2 професори, 6 доцентів, 3 старших викладача, 1 асистент викладача.На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами підготовки «Приладобудування» та «Системи технічного захисту інформації» та освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології»(«Прилади та системи неруйнівного контролю») та «Кібербезпека» («Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»).

Основні напрями наукових досліджень:
- автоматизація об’єктів, систем і технологій;
- інформаційні технології кібернетичних засобів та систем;
- джерела інформації, засоби та системи її обробки
- розробка методик та засобів вимірювань як джерел інформації в задачах управління та контролю;
- розробка та дослідження систем автоматичного управління та контролю складних технічних систем;
- інформаційно-вимірювальні технології неруйнівного контролю;
- розробка та дослідження алгоритмів обробки вимірювань та сигналів неруйнівного контролю;
- розробка апаратури та методик неруйнівного контролю.До складу кафедри входить науково-дослідна лабораторія «Інформаційно-вимірювальні технології неруйнівного контролю».