Версія для друку

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Завідувач кафедрою – Гусєва Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Лященко А.В., канд. наук із соц. ком., доцент.; Іванова С.А, канд. філол. наук, доцент; Обласова О.І, канд. іст. наук, доцент.; Демченко М. В., канд. політ. наук, доцент.; Гонець І.В, викладач; Рева І.С., викладач; Гусєв А.В., викладач; Зерніцька А.О., викладач; Шевченко А.О., викладач.

Кафедру реклами та зв’язків з громадськістю було створено у 2007 році на базі кафедри «Менеджменту ЗМІ, реклами та зв’язків з громадськістю», заснованої в 1997 році через кадрову проблему на регіональному ринку праці, що вимагала підготовки фахівців з управління медіаорганізаціями. До 2009 року кафедру очолювала канд. філол. наук, доц. Т.В. Колісниченко. З вересня 2009 року завідувачем кафедри стала д. наук із соц. ком., проф. М.В. Бутиріна. У зв’язку з призначенням проф. М.В. Бутиріної завідувачем кафедри масової та міжнародної комунікації тимчасово виконувати обов’язки завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю з травня 2016 року було доручено канд. наук із соц. ком., доц. В.В. Мироненко.

Кафедра має значний досвід роботи в напрямку «Менеджмент у невиробничій сфері» (ЗМІ та реклама), що зумовило велику кількість наукових, науково-методичних та навчально-методичних напрацювань у галузі маркетингових комунікацій, рекламного менеджменту, комунікаційних технологій.

З 2013 по 2015 рік колектив кафедри працював у рамках комплексної наукової теми «Теоретико-методологічні засади вивчення реклами та зв’язків з громадськістю», а з 2016 року розпочав розробку наукової теми «Реклама та зв’язки з громадськістю як прикладні соціально-комунікаційні технології». Захищено чотири кандидатські дисертації.

На сучасному етапі розвитку кафедра вбачає свою місію в тому, щоб майбутній фахівець із реклами та зв’язків з громадськістю був глибоко обізнаним з концепціями, аспектами, процесами, технологіями та стратегіями рекламної та PR-діяльності, основами маркетингової політики ЗМІ та системою управління персоналом.

Студенти напрямку «Реклама та зв’язки з громадськістю» неодноразово ставали переможцями і призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з відповідної спеціальності, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі соціальних комунікацій, Міжнародного конкурсу студентських PR-проектів «Золотий компас».

З ініціативи канд. філол. наук, доц. С.А. Іванової на базі кафедри започатковано гурток «Візуальні ресурси рекламної комунікації», а під керівництвом канд. наук із соц. ком., доц. В.В. Мироненко працює гурток «Прикладні соціально-комунікативні технології».

За 18 років свого існування кафедра підготувала понад 150 спеціалістів з менеджменту організацій та понад 160 рекламістів та піарників, які працюють у медіаорганізаціях, рекламних та PR-агенціях, рекламних та PR-відділах підприємств та установ Придніпровського регіону та за його межами. Справжніми професіоналами своєї справи стали випускники кафедри^ Ю. Галицька (COOS Executive Core Team Projekt Director APPS Marerstore LTD), Г. Давиденко (продюсер проекту «Орел та Решка»), А. Корнєєва (керівник відділу зовнішньо-економічної діяльності компанії KIDDISVIN), М. Пузіна (керівник скайп-школи англійської мови), О. Ярошенко (провідний спеціаліст фонду «Помогаем»), Н. Віндерських (менеджер у ПР-агенції «Nеwsfront»).