Версія для друку

Кафедра східноєвропейської історії

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Бурмага Володимир Петрович зав. кафедри доцент к. істор. н. Володимир Бурмага    0000 0002 5519 7328
Іваненко Валентин Васильович професор професор д.істор. н. Valentyn V Ivanenko Valentyn V Ivanenko 0000 0002 4731 6702
Бойко Олег Вікторович доцент доцент к.істор.н. Бойко Олег 0000 0002 7402 3155
Мирончук В'ячеслав Дмитрович доцент доцент к. істор. н. В'ячеслав Мирончук
Кабанов Віктор Іванович доцент доцент к. істор. н. Віктор Кабанов Viktor Kabanov 0000 0002 4630 3168
Сніда Євгеній Олегович доцент к. істор. н. Євгеній Сніда Yevhenii Snida 0000 0002 6681 9786
Дяченко Ольга Володимирівна доцент доцент к. істор. н. Olgadyachenko1988 0000 0002 9751 8783

Кафедра східноєвропейської історії здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра східноєвропейської історії здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.03 Середня освіта (Історія)
ОП Середня освіта (Історія)
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Кафедра східноєвропейської історії здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 032 Історія та археологія
ОП Історія та археологія

Засновано в 1918 р. як кафедру загальної й російської історії (у 1939-1992 роках – спочатку кафедра історії народів СРСР, згодом кафедра історії СРСР та УРСР, у 1992-2014 рр. – російської історії, з 2014 р. – східноєвропейської історії). Першим завідувачем був учень й послідовник В.О. Ключевського, колишній ректор Московського університету проф. М.К. Любавський.

Після реорганізації в 1921 р. Катеринославського університету в Інститут народної освіти кафедру понад 10 років очолював відомий фахівець російської історії проф. М.Ф. Злотников. У 1939 – 1941 рр. в.о. завідувача кафедри історії народів СРСР був Д.П. Пойда. У повоєнні роки завідувачами цього підрозділу були Д.П. Пойда (1946–1948), М.П. Долінін (1949–1953, 1955–1956), В.Я. Борщевський (1953–1955).

Особлива роль в історії кафедри належала д-ру іст. наук, проф. Д. П. Пойді (1908-1992), який очолював кафедру історії СРСР та УРСР у 1965–1986 рр. Його творчий спадок налічує понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Започаткувавши наукову школу істориків-аграрників, він підготував 23 кандидати наук, дав змогу захистити багато докторських досліджень. У 1976 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи України».

Новий етап розвитку кафедри припадає на 1986-2014 рр., коли її очолював д-р іст. наук, проф. В.В. Іваненко. За його сприяння й безпосередньої участі успішно розроблялася низка важливих наукових проектів та програм, серед яких дослідження державницьких ідей в українській суспільно-політичній думці першої половини XX століття, пріоритети й особливості радянської державності в Україні у XX столітті тощо. Практично від початку функціонування В. В. Іваненко є незмінним науковим керівником обласної програми з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Автор понад 500 наукових публікацій, серед яких 14 монографій та 2 підручники й навчальний посібник з грифом Міносвіти. Активно займаючись науковою роботою, підготував два доктори, 21 кандидата історичних наук. Заслужений діяч науки і техніки України (1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), Грамотою Верховної Ради України (2008), іншими державними, відомчими та регіональними нагородами.
Сьогодні кафедра східноєвропейської історії займає провідні позиції на історичному факультеті. З 2014 р. її очолює доц. В. П. Бурмага, який є автором понад 40 наукових та науково-методичних праць. Сьогодні на кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників.

У межах своїх наукових студій, пов’язаних з дослідженням різних сторінок історії радянської державності в Україні, проф. В.В. Іваненко викладає студентам-історикам курс «Історія СРСР». Окрім науково-педагогічної роботи, з 1999 р. він перебуває на посаді проректора з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді.
Д-р іст. наук, проф. Д. В. Архірейський, наукові інтереси якого зосереджені на вивченні українській революції 1917-1921 рр., повстанського руху 1918-1920-х років та радянської митної справи й зовнішньої торгівлі міжвоєнного періоду, читає лекції з «Історії Росії», пропонує магістерський курс «Модернізація радянського суспільства: історичний аспект».

У царині своїх наукових інтересів, які зосереджені на історії Громадянської війни в Україні 1918-1921 років та радянської держави й суспільства 1920-1930-х років, канд. іст. наук, доц. В.П. Бурмага викладає «Історію СРСР», «Історію країни, мова якої вивчається», «Політичну історію країн СНД», «Загальну методику викладання історичних дисциплін в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах».

Канд. іст. наук, доц. О. В. Бойко займається дослідженням історії православної церкви новітнього часу, вивчає окремі аспекти соціальної історії радянського суспільства й пропонує студентам цікаві лекції з курсу «Історія Росії», «Етнопедагогіка», «Історія гендерної педагогіки».

Результати багаторічних досліджень соціально-економічного розвитку Півдня України 60-90-х рр. ХІХ століття, здійснені канд. іст. наук, доц. В.Д. Мирончуком, висвітлені не лише в численних публікаціях, а й органічно доповнюють його лекції з дисципліни «Історія Росії» та магістерський курс «Національна політика в Російській імперії та в СРСР».

На кафедрі сконцентровано всі дисципліни методичного характеру, багато з яких упродовж багатьох років викладає канд. іст. наук, доц. В. І. Кабанов. Серед них – «Методика викладання історії», «Основи педагогічної майстерності», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі». Здійснюючи загальну координацію підготовки й проведення педагогічної практики на факультеті, доц. В.І. Кабанов розробляє питання, пов’язані з дослідженням науково-технічних та виробничих зв’язків України з країнами Заходу 1920 – початку 1930-х рр.

На кафедрі діють аспірантура та докторантура.

У 2013-2015 рр. колектив кафедри, функціонуючи під науковим керівництвом професора В.В. Іваненка, працював з держбюджетною науково-дослідною темою «Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Росії та СРСР у ХІХ-ХХ століття». У межах виконання теми підготовлено й видано 1 монографію, 3 навчальні посібники та практикуми, 39 наукових публікацій, захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертації.

Починаючи з 1995 р. на кафедрі проводяться традиційні наукові читання, присвячені пам’яті проф. Д.П. Пойди, матеріали яких видано в 10 випусках збірника праць «Питання аграрної історії України та Росії».