Версія для друку

Кафедра соціальної роботи

пр. Д. Яворницького, 35, 4 корпус, 1-2 поверхи
Телефон: + 3 (056) 372-58-70
E-mail: ssr.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.

Кафедра соціальної роботи заснована 03 січня 1996 р. для забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю «321. Соціальна робота». Завідувачем кафедри був обраний кандидат педагогічних наук, доцент Васильєв Володимир Васильович; із вересня 2010 р. кафедру очолила Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.

Кафедра соціальної роботи здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 231 Соціальна робота
ОП Соціальна робота

Термін навчання
:
3 р. 10 міс. (на основі атестата про повну середню освіту);
2 р. 10 міс. (на основі диплома молодшого спеціаліста).

Кафедра соціальної роботи здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 231 Соціальна робота
ОП Соціальна робота
ОП Соціальна робота з надання паліативної та хоспісної допомоги

Термін навчання
:
1 р. 4 міс. – очна та заочна форми навчання (на основі диплома бакалавра/спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності.

Для вступу на спеціальність «231. Соціальна робота» необхідно мати такі сертифікати ЗНО:
– українська мова та література
– історія України
– іноземна мова або математика

По завершенню навчання випускники-бакалаври отримують кваліфікацію «бакалавр з соціальної роботи»; випускники-магістри отримують кваліфікацію «магістр з соціальної роботи».

Освітній процес забезпечують провідні фахівці у галузі соціальної роботи:
доктор філософських наук, професор Осетрова Оксана Олександрівна;
доктор педагогічних наук, доцент Павленко Олена Олексіївна; 
кандидат соціологічних наук, доцент Борисова Юлія Володимирівна;
кандидат історичних наук, доцент Глазунов Станіслав Васильович;
кандидат педагогічних наук, доцент Кримчак Людмила Юріївна;
кандидат педагогічних наук Лоза Тетяна Володимирівна;
кандидат філософських наук, доцент Пісна Юлія Володимирівна;
кандидат наук з державного управління, доцент Приходько Ольга Миколаївна.

Від початку заснування кафедри втілюється в життя провідна ідея тісної співпраці університету з виконавчими органами у справі підготовки спеціалістів нової генерації, одержання ними знань і умінь, які випливають із завдань і функцій працівників соціального захисту. Вперше в навчання були введені такі дисципліни, як: соціальна робота в громаді, суїцидологія, формування здорового способу життя, сім’єзнавство, соціальна робота з різними групами клієнтів, економіка та маркетинг соціальної роботи, самоорганізація особистості, соціальна профілактика та інші дисципліни соціального, психологічного, правового, економічного, філософського, управлінського, педагогічного напрямів.

У 1997-2000 рр. кафедра брала участь у міжнародному проекті TACIS «Підтримка розвитку політики надання соціальної допомоги та послуг в Україні». Крім того, в 1997 р. кафедра стала ініціатором відкриття в університеті навчання фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування за спеціальністю «Державна служба» на рівні магістрів, забезпечуючи фахову підготовку за двома спеціалізаціями – «Соціальна сфера» та «Кадровий менеджмент».

Понад 10 років (1997-2007 рр.) магістратуру державного управління очолював доцент кафедри С.В. Глазунов, а з 2007 р. по 2011 р. її керівником була доцент кафедри Л.А. Пірог.

Заняття в групі РС-16-1 проводять професор ОО.Осетрова та доцент С.В.Глазунов

Із вересня 2012 р. за сприяння і підтримки ректора ДНУ, професора М.В. Полякова, проректора з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, професора В.В. Іваненка на кафедрі соціальної роботи під керівництвом проф. О.О. Осетрової стартувала Школа соціального працівника «Хочу знати, як…?». Метою діяльності Школи є посилення профорієнтаційної роботи фахівців у галузі соціального захисту населення зі студентами спеціальності «Соціальна робота», мотивація їх до майбутньої професійної діяльності та надання їм можливості вдосконалення отриманих професійних знань та практичних навичок.


Студенти на тренінгу з протидії торгівлі людьми

Із грудня 2012 р. у рамках кафедральної науково-дослідної теми «Людина у системі суспільних відносин» спільно з Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації розпочалося вивчення можливостей зниження кількісних показників суїциду серед школярів, студентів ПТНЗ та ЗВО у Дніпропетровській області в рамках діяльності з суїцидальної превенції.

У межах перспективного розвитку м. Дніпра сьогодні здійснюється тісна співпраця між Дніпропетровською облдержадміністрацією та кафедрою соціальної роботи. Зокрема, з грудня 2012 р. розпочалася робота з підвищення кваліфікації соціальних працівників як тренерів з підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

На базі кафедри в тісному співробітництві з Навчально-методичним центром післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ на регулярній основі проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції з актуальних питань теорії і практики соціальної роботи, публікуються збірники наукових праць:
  «Соціальна робота в Україні: Сутність, основні напрями, проблеми. Перспективи розвитку державної служби в умовах глобальних трансформацій соціополітичного простору України» (2013);
   «Роль громади в процесі розбудови системи соціального партнерства та громадянського суспільства: перспективи розвитку сфери соціального захисту населення та державної служби України» (2014);
    «Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку» (2016);
    «500-річчя Реформації: соціальна робота в процесі оновлення України та світу» (2018).

У питаннях підготовки фахівців та провадження наукових студій здійснюється плідне співробітництво з іншими закладами вищої освіти України:
- Ужгородським національним університетом;
- Хмельницьким національним університетом;
- Національним педагогічним університетом імені Миколи Драгоманова;
- Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;
- Тернопільським національним економічним університетом;
- Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна;
- Національним університетом «Запорізька політехніка»;
- Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя);
- Українським католицьким університетом (м. Львів);
- Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького;
- Академією праці, соціальних відносин і туризму.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» беруть активну участь у науковому, спортивному, культурному житті університету, демонструють високі показники академічної успішності. Серед них є учасники іменних стипендіальних програм (Президента України, імені Михайла Грушевського), переможці олімпіад, конкурсів наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота».


Студент гр. РС-16-1 Віктор Золотаренко зі своїм науковим керівником
– професором О.О.Осетровою –
на конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота»,
м. Ужгород, квітень 2019 р.

Постійними є відвідування інтернатних закладів, участь у тренінгах та семінарах із вдосконалення навичок волонтерської діяльності. Доброчинність та волонтерство є для наших студентів не тільки складовою навчання, але важливою частиною життя.


Участь студентів спеціальності в благочинній акції «Миколай про тебе не забуде»


Благодійна акція – майстер-клас в соціально-реабілітаційному центрі «Барвінок»


Волонтерський захід студентів гр.РС-16-1 – відвідування притулку для тварин

Традиційними для спеціальності є заходи, присвячені Дню першокурсника, Дню факультету, професійному святу працівників соціальної сфери.


Випускники кафедри працюють у
:
- державних установах соціального захисту і пенсійного забезпечення населення;
- управліннях у справах сім’ї і молоді, службах у справах дітей;
- центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- центрах зайнятості населення;
- державних і недержавних центрах соціальної допомоги різним категоріям населення;
- міжнародних благодійних фондах;
- інших установах, закладах, організаціях, де використовуються технології соціального менеджменту.