Версія для друку

Кафедра соціальної роботи

пр. Д. Яворницького, 35, 4 корпус, 1-2 поверхи
Телефон: + 3 (056) 372-58-70
E-mail: ssr.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.

Кафедра соціальної роботи заснована 3 січня 1996 р. у для забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна робота».

Освітні ступені:
перший бакалаврський – термін навчання 3 роки 10 місяців;
другий магістерський – термін навчання 1 рік 4 місяці.

Завідувачем кафедри був обраний кандидат педагогічних наук, доцент Васильєв Володимир Васильович. Із вересня 2010 р. кафедру очолила Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.

Освітній процес забезпечують провідні фахівці у галузі соціальної роботи:
доктор філософських наук, професор Осетрова Оксана Олександрівна;
кандидат соціологічних наук, доцент Борисова Юлія Володимирівна;
кандидат історичних наук, доцент Глазунов Станіслав Васильович;
кандидат педагогічних наук, доцент Кримчак Людмила Юріївна;
кандидат педагогічних наук Лоза Тетяна Володимирівна;
кандидат філософських наук, доцент Пісна Юлія Володимирівна;
кандидат наук з державного управління, доцент Приходько Ольга Миколаївна;
доктор педагогічних наук, доцент Павленко Олена Олексіївна.

Від початку заснування кафедри втілюється в життя провідна ідея тісної співпраці університету з виконавчими органами у справі підготовки спеціалістів нової генерації, одержання ними знань і умінь, які випливають із завдань і функцій працівників соціального захисту. Вперше в навчання були введені такі дисципліни, як: соціальна робота в громаді, суїцидологія, формування здорового способу життя, сім’єзнавство, соціальна робота з різними групами клієнтів, економіка та маркетинг соціальної роботи, самоорганізація особистості, соціальна профілактика та інші дисципліни соціального, психологічного, правового, економічного, філософського, управлінського, педагогічного напрямів.

У 1997-2000 рр. кафедра брала участь у міжнародному проекті TACIS «Підтримка розвитку політики надання соціальної допомоги та послуг в Україні». Крім того, в 1997 р. кафедра стала ініціатором відкриття в університеті навчання фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування за спеціальністю «Державна служба» на рівні магістрів, забезпечуючи фахову підготовку за двома спеціалізаціями – «Соціальна сфера» та «Кадровий менеджмент».

Понад 10 років (1997-2007 рр.) магістратуру державного управління очолював доцент кафедри С.В. Глазунов, а з 2007 р. по 2011 р. її керівником була доцент кафедри Л.А. Пірог.

Із вересня 2012 р. за сприяння і підтримки ректора ДНУ, професора М.В. Полякова, проректора з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, професора В.В. Іваненка на кафедрі соціальної роботи під керівництвом проф. О.О. Осетрової стартувала Школа соціального працівника «Хочу знати, як…?». Метою діяльності Школи є посилення профорієнтаційної роботи фахівців у галузі соціального захисту населення зі студентами спеціальності «Соціальна робота», мотивація їх до майбутньої професійної діяльності та надання їм можливості вдосконалення отриманих професійних знань та практичних навичок.

Із грудня 2012 р. у рамках кафедральної науково-дослідної теми «Людина у системі суспільних відносин» спільно з Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації розпочалося вивчення можливостей зниження кількісних показників суїциду серед школярів, студентів ПТНЗ та ЗВО у Дніпропетровській області в рамках діяльності з суїцидальної превенції.

У межах перспективного розвитку м. Дніпра сьогодні здійснюється тісна співпраця між Дніпропетровською облдержадміністрацією та кафедрою соціальної роботи. Зокрема, з грудня 2012 р. розпочалася робота з підвищення кваліфікації соціальних працівників як тренерів з підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.

На базі кафедри в тісному співробітництві з Навчально-методичним центром післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ на регулярній основі проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції з актуальних питань теорії і практики соціальної роботи, перспектив розвитку державної служби, публікуються збірники наукових праць – матеріалів конференцій:
    «Соціальна робота в Україні: Сутність, основні напрями, проблеми. Перспективи розвитку державної служби в умовах глобальних трансформацій соціополітичного простору України» (2013 р.);
    «Роль громади в процесі розбудови системи соціального партнерства та громадянського суспільства: перспективи розвитку сфери соціального захисту населення та державної служби України» (2014 р.);
    «Соціальна робота в Україні: основні напрями, проблеми та перспективи розвитку» (2016 р.);
    «500-річчя Реформації: соціальна робота в процесі оновлення України та світу» (2018 р.).

Студенти спеціальності «Соціальна робота» беруть активну участь у науковому, спортивному, культурному житті університету, демонструють високі показники академічної успішності. Серед них є учасники стипендіальних програм Президента України, імені Михайла Грушевського та інших. Постійними є відвідування інтернатних закладів, участь у тренінгах та семінарах із вдосконалення навичок волонтерської діяльності.

Традиційними для спеціальності є заходи, присвячені Дню першокурсника, Дню факультету, професійному святу працівників соціальної сфери.

Випускники кафедри працюють у
:
- державних установах соціального захисту і пенсійного забезпечення населення;
- управліннях у справах сім’ї і молоді, службах у справах дітей;
- центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- центрах зайнятості населення;
- державних і недержавних центрах соціальної допомоги різним категоріям населення;
- міжнародних благодійних фондах;
- інших установах, закладах, організаціях, де використовуються технології соціального менеджменту.