Версія для друку

Кафедра соціальної роботи

Телефон: 374-98-70

Завідувач кафедри – Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.

Кафедра соціальної роботи заснована 3 січня 1996 року для забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальна робота» (наказ по ДДУ № 4 від 03.01.1996 р.). Завідувачем кафедри був обраний кандидат педагогічних наук, доцент Васильєв Володимир Васильович. З вересня 2010 р. кафедру очолила Осетрова Оксана Олександрівна, доктор філософських наук, професор.

Від початку заснування кафедри втілюється в життя провідна ідея тісної співпраці Університету з виконавчими органами у справі підготовки спеціалістів нової генерації, одержання ними знань і умінь, які випливають із завдань і функцій працівників соціального захисту. Вперше в навчання були введені такі дисципліни, як соціальна робота в громаді, суїцидологія, формування здорового способу життя, сім’єзнавство, соціальна робота з різними групами клієнтів, правові основи соціальної роботи, економіка та маркетинг соціальної роботи, самоорганізація особистості, соціальна профілактика та інші дисципліни соціального, психологічного, правового, економічного, філософського, управлінського, педагогічного напрямів.

У 1997 р. кафедра стала ініціатором відкриття в університеті навчання фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування за спеціальністю «Державна служба» на рівні магістрів, забезпечуючи фахову підготовку за двома спеціалізаціями – «Соціальна сфера» та «Кадровий менеджмент».

У 1997-2000 рр. кафедра брала участь у міжнародному проекті TACIS «Підтримка розвитку політики надання соціальної допомоги та послуг в Україні». У межах перспективного розвитку м. Дніпра сьогодні здійснюється тісна співпраця між Дніпропетровською облдержадміністрацією та кафедрою соціальної роботи.

Випускники працюють у державних установах соціального захисту і пенсійного забезпечення населення, управліннях у справах сім’ї і молоді, центрах зайнятості населення; у державних і недержаних центрах соціальної допомоги сім’ям, дітям, іншим категоріям населення; у міжнародних благодійних фондах та інших галузях, де використовуються технології соціального менеджменту.