Версія для друку

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Бесчастна Дар’я Олександрівна Викладач Darya Beschastna T-9823-2017 Darya Beschastna 0000-0001-7425-0449
Бєлозерцев Василь Сергійович Доцент Доцент Канд. екон. наук Vasyl Bielozertsev U-9008-2017 Vasyl Bielozertsev 0000-0003-4191-9382
Бондаренко Наталія Миколаївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Bondarenko Natalya Т-9868-2017 Bondarenko Natalya 0000-0003-4733-8159
Гордєєва-Герасимова Людмила Юріївна Старший викладач Liudmyla Hordieieva-Herasymova T-6450-2017 Liudmyla Hordieieva-Herasymova 0000-0002-8845-2890
Єлісєєва Оксана Костянтинівна Завідувач кафедрою Професор Д-р екон. наук Oxana Yelisyeyeva 56444426100 U-1632-2017 Oxana Yelisyeyeva 0000-0003-4907-5700
Пошивалова Олена Володимирівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Olena Poshyvalova U-6240-2017 Olena Poshyvalova 0000-0002-7490-6847
Романова Ольга Вікторівна Старший викладач Olha Romanova U-3409-2017 Olha Romanova 0000-0002-9606-7263
Тарлопов Ігор Олегович Доцент Доцент Канд. екон. наук Igor Tarlopov U-5489-2017 Igor Tarlopov 0000-0002-5715-9675
Тростянська Карина Миколаївна Доцент Канд. екон. наук Karyna Trostianska U-8405-2017 Karyna Trostianska 0000-0002-7970-9367
Харакоз Лілія Валентинівна Викладач Lilya Harakoz U-2262-2017 Lilya Harakoz 0000-0001-5692-5844
Яковенко Владислав Сергійович Доцент Канд. екон. наук Vladyslav Iakovenko U-7113-2017 Vladyslav Iakovenko 0000-0002-6325-8426

Телефон: 745-43-24
Сайт кафедри: kesoi.dp.ua
Facebook кафедри: www.facebook.com/esdnu
Instagram кафедри: https://instagram.com/esoi_dnu

Завідувач кафедри – Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Склад кафедри: завідувач – д.е.н., проф. О.К.Єлісєєва; доценти: к.е.н., доц. В.С.Бєлозерцев, к.е.н., доц. Н.М.Бондаренко, к.е.н., доц. Г.В.Калініченко, к.е.н., доц. О.І.Тарлопов, к.ф.-м.н., доц. О.В.Пошивалова, к.е.н. В.С.Яковенко, к.е.н. К.М.Тростянська; старші викладачі: Л.Ю.Гордєєва-Герасимова, О.В.Романова; викладачі: Д.О.Бесчастна, Л.В.Харакоз.

Кафедра статистики обліку та економічної інформатики здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 051 Економіка
ОП Бізнес-аналітика
– 071 Облік і оподаткування
ОП Облік і оподаткування

Кафедра статистики обліку та економічної інформатики здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 051 Економіка
ОП Бізнес-аналітика та інформаційна безпека
– 071 Облік і оподаткування
ОП Облік і оподаткуванняСьогодні на кафедрі викладається понад 60 дисциплін, зокрема економіко-математичні методи та моделі: економетрика, бухгалтерський облік та аудит, екоаудит, оцінювання «зеленої» економіки, облік і звітність в оподаткуванні, аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень, корпоративні інформаційні системи, моделювання бізнес-процесів, тощо.

 У навчальному процесі застосовуються як традиційні, так і інноваційні методи й технології навчання з використанням новітніх засобів мультимедійної техніки, зокрема: ділові та рольові ігри, воркшопи, кейс-технології, аналітичні записи, тренінги, елементи науково-дослідницької діяльності й пошукової роботи, практичні заняття з використання сучасних інформаційних технологій, впроваджуються елементи дистанційного навчання з розробки навчальних курсів.

На кафедрі функціонує докторантура і аспірантура. На сьогодні на кафедрі навчаються 1 докторант та 2 аспіранти. За 2013-2017р.р. захистили дисертації співробітники кафедри та здобувачі: 1 докторська (Саричев В.І., науковий консультант Єлісєєва О.К.) та 7 кандидатських дисертацій (Бєлозерцев В.С., Яковенко В.С., Єлісєєва Г.Ю., Гільорме Т.В., Тростянська К.М.; Цундер О.О., Стоянов Г.С. – керівник Єлісєєва О.К.).Головною сферою досліджень науковців кафедри статистики, обліку та економічної інформатики є вирішення проблем адаптації міжнародних стандартів обліку, статистичних методів аналізу економічних процесів в Україні.Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету ім. О.Гончара проводить щорічну міжнародну конференцію «Сучасний стан і проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження».

Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки з науковою спільнотою, зокрема, в межах Міжнародної програми академічних обмінів «ERASMUSMUNDUS-BMU-MID», Міжнародного науково-освітнього проекту «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної та Східної Європи». 

Студенти кафедри беруть участь у програмах наукових міжнародних обмінів – індивідуально на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в межах існуючих договорів про співпрацю й науковий обмін між університетами. Зокрема, студенти кафедри навчалися в таких університетах, як: Лодзький університет (Польща), Вроцлавський університет (Польща); Університет «Проф. д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR, м. Роттердам, Нідерланди), Louisiana State University (Baton Rouge, LA, магістерська програма з економіки сільського господарства).


 Студенти стають переможцями й стипендіатами в щорічних конкурсах, олімпіадах та інноваційних проектах: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 2017 р., Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування»; Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Статистика»; Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів «Завтра.UА»; Міжнародний Буковинський фестиваль науки; Інноваційний проект «Освітня платформа OWL»); Всеукраїнський конкурс «Бухгалтерська справа-2014», який проводить Всеукраїнська професійна громадська організація «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України» (ФАБФ АПКУ).Велику увагу працівники кафедри приділяють організаційно-виховній роботі, яка передбачає розкриття талантів та здібностей молоді, активну співпрацю із студентами й випускниками, формування єдиного міцного колективу. Кафедрою щорічно в грудні проводиться День кафедри, у якому із задоволенням беруть участь і викладачі, й студенти та випускники, що дає можливість кожному відчути себе частиною нашої дружньої родини. Студенти кафедри разом із викладачами активно проводять зимові канікули, подорожують Україною.

Окремо усі старшокурсники із задоволенням згадують свою посвяту у студенти, яка зазвичай проводиться у формі квесту чи обміну досвідом в ігровій формі. Навесні кафедра статистики, обліку та економічної інформатики усім складом традиційно організовує Свято спорту та дружби.