Версія для друку

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Телефон: 745-43-24
Сайт кафедри: kesoi.dp.ua

Завідувач кафедри – Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Склад кафедри: завідувач – д.е.н., проф. О.К.Єлісєєва; професор – д.е.н., доц. Т.С.Яровенко; доценти: к.е.н., доц. В.С.Бєлозерцев, к.е.н., доц. Н.М.Бондаренко, к.е.н., доц. Т.В.Гільорме, к.е.н., доц. Г.В.Калініченко, к.е.н., доц. О.І.Тарлопов, к.ф.-м.н., доц. О.В.Пошивалова, к.е.н. В.С.Яковенко, к.е.н. К.М.Тростянська; старші викладачі: Л.Ю.Гордєєва-Герасимова, О.В.Романова; викладачі: Д.О.Бесчастна, Л.В.Харакоз.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за 2 освітніми програмами 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка» спеціалізація «Бізнес-аналітика»: за очною денною та заочною формами навчання за освітніми рівнями бакалавра (4 роки) та магістра (1,5 роки).


Сьогодні на кафедрі викладається понад 60 дисциплін, зокрема економіко-математичні методи та моделі: економетрика, бухгалтерський облік та аудит, екоаудит, оцінювання «зеленої» економіки, облік і звітність в оподаткуванні, аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень, корпоративні інформаційні системи, моделювання бізнес-процесів, тощо.

У навчальному процесі застосовуються як традиційні, так і інноваційні методи й технології навчання з використанням новітніх засобів мультимедійної техніки, зокрема: ділові та рольові ігри, воркшопи, кейс-технології, аналітичні записи, тренінги, елементи науково-дослідницької діяльності й пошукової роботи, практичні заняття з використання сучасних інформаційних технологій, упроваджуються елементи дистанційного навчання з розробки навчальних курсів на платформі «Moodle» тощо.

На кафедрі функціонує докторантура і аспірантура. На сьогодні на кафедрі навчаються 1 докторант та 2 аспіранти. За 2013-2017р.р. захистили дисертації співробітники кафедри та здобувачі: 1 докторська (Саричев В.І., науковий консультант Єлісєєва О.К.) та 7 кандидатських дисертацій (Бєлозерцев В.С., Яковенко В.С., Єлісєєва Г.Ю., Гільорме Т.В., Тростянська К.М.; Цундер О.О., Стоянов Г.С. – керівник Єлісєєва О.К.).


Головною сферою досліджень науковців кафедри статистики, обліку та економічної інформатики є вирішення проблем адаптації міжнародних стандартів обліку, статистичних методів аналізу економічних процесів в Україні. На кафедрі здійснюються дослідження у межах науково-дослідних тем «Розробка організаційно-економічного механізму функціонування суб’єктів господарювання, галузей та регіонів України у контексті концепції сталого розвитку» (номер держреєстрації 0113U002059, 2013–2015 рр.), «Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня» (номер державної реєстрації 0116U003344), 2016-2018рр. Результати наукової роботи впроваджено в навчальний процес та практичну діяльність підприємств різних форм власності, опубліковано в низці статей (у тому числі і збірниках, що входять до міжнародних науково-метричних баз: Scopus, Index Copernicus) та тез доповідей, у понад 50 монографіях.


Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету ім. О.Гончара проводить щорічну міжнародну конференцію «Сучасний стан і проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження». Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки з науковою спільнотою, зокрема, в межах Міжнародної програми академічних обмінів «ERASMUSMUNDUS-BMU-MID», Міжнародного науково-освітнього проекту «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної та Східної Європи». Викладачі, аспіранти, докторанти та студенти кафедри є активними учасниками наукових та науково-практичних конференцій різного рівня, що проводяться в Україні, Англії, Франції, Іспанії, Канаді, Болгарії, Чехії та Польщі, з проблем теорії та практики обліку, оподаткування, аудиту, аналізу, статистики й інформаційних технологій.

Студенти кафедри беруть участь у програмах наукових міжнародних обмінів – індивідуально на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в межах існуючих договорів про співпрацю й науковий обмін між університетами. Зокрема, студенти кафедри навчалися в таких університетах, як: Лодзький університет (Польща), Вроцлавський університет (Польща); Університет «Проф., д-р Асен Златаров» (м. Бургас, Болгарія), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR, м. Роттердам, Голландія), Louisiana State University (Baton Rouge, LA, магістерська програма з економіки сільського господарства).


Студенти стають переможцями й стипендіатами в щорічних конкурсах, олімпіадах та інноваційних проектах: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 2017 р. (диплом ІІІ ступеня, Шачаніна Ю.К., керівник доц. Гільорме Т.В.), Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» (диплом І ступеня, 2017р., Лень А.В., керівник доц. Гільорме Т.В.; диплом ІІІ ступеня, 2016р., Яресько А.М., керівник доц. Бондаренко Н.М.); Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Статистика» (2013р., диплом ІІ ступеня Барда В.А., диплом ІІІ ступеня Гришина С.О., 2015р., диплом ІІІ ступеня Гордієнко А.В., диплом ІІІ, ступеня 2016р., Довгих Т.О., керівник викл. Бесчастна Д.О., доц. Дмитрієва В.А.); Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів «Завтра.UА» (2014 р., Максимов Д.Ю., 2016 р. Стороженко О.О., Уварова К.О., 2017 р. Уварова К.О., Матвєєва Н.В. керівник – Д.О.Бесчастна); Міжнародний Буковинський фестиваль науки; Інноваційний проект «Освітня платформа OWL» (керівник – доц. В.С. Яковенко); Всеукраїнський конкурс «Бухгалтерська справа-2014», який проводить Всеукраїнська професійна громадська організація «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України» (ФАБФ АПКУ) (керівник – доц. Н.М. Бондаренко).


Велику увагу працівники кафедри приділяють організаційно-виховній роботі, яка передбачає розкриття талантів та здібностей молоді, активну співпрацю із студентами й випускниками, формування єдиного міцного колективу. Кафедрою щорічно в грудні проводиться День кафедри, у якому з задоволенням беруть участь і викладачі, й студенти та випускники, що дає можливість кожному відчути себе частиною нашої дружньої родини. Студенти кафедри разом із викладачами активно проводять зимові канікули, подорожують Україною, окремо усі старшокурсники із задоволенням згадують свою посвяту у студенти, яка зазвичай проводиться у формі квесту чи обміну досвідом в ігровій формі. Навесні кафедра статистики, обліку та економічної інформатики усім складом традиційно організовує Свято спорту та дружби.