Версія для друку

Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління

Телефон: (056) 377-81-93

Завідувач кафедри – Людмила Михайлівна Мудриєвська, кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент.

У 2009 році після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала сучасну назву «Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління».

На сьогодні кафедру очолює кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент Людмила Михайлівна Мудриєвська – спеціаліст з історії права, автор понад 60 наукових і науково-методичних робіт. На кафедрі працюють: д.і.н., проф. К.А. Марков, д.ю.н., доц. І.Є.Словська, кандидати юридичних наук, доценти А.В.Грабильніков, Т.М.Заворотченко, М.І.Саєнко, В.М.Малишко, к.і.н., доц. В.О.Чукаєва, к.н. з державного управління О.В.Корнєва, к.ю.н. Я.В.Чистоколяний.

Серед дисциплін, що викладаються кафедрою на юридичному факультеті, можна назвати наступні: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України». Для магістрів викладаються курси: «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі».

Викладачі кафедри на технічних та природничих факультетах університету викладають дисципліни «Основи конституційного права», «Правознавство», «Правопорушення та юридична відповідальність», «Права і свободи людини в сучасному світі».

Серед результатів наукової роботи треба відзначити колективну монографію: Т.В. Корнякова, О.Л. Соколенко, К.А. Марков та ін. «Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства», монографію Т.М.Заворотченко «Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації». Загалом було надруковано 90 наукових та науково-методичних робіт в межах визначеної тематики.

Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

З 2014 року на кафедрі започатковано проведення регіональних круглих столів з актуальних питань державотворення.