Версія для друку

Кафедра української історії та етнополітики

Заснована 1992 р. на базі кафедри політичної історії, діяльності якої передували кафедри марксизму-ленінізму (1938–1953) та історії КПРС (1953–1989). У 1938–1941 та 1944-1946 рр. кафедрою завідував І. П. Громовой. У повоєнні десятиліття підрозділом керували П.К. Перепенченко (1946–1949) та д.і.н. Ф.С. Павлов (1949-1971). У цей період кафедра діяла як загальноуніверситетська. Викладацький склад у 1956 р. нараховував 19 осіб. Серед них були учасники війни: П.В. Агапов, Л.О. Бардагова, І.К. Воропай, І.К. Дубовиков, О.С. Князєв, О.М. Філіпов, Ф.І .Шапошніков, В.П. Юбкін. У ці роки викладачі працювали над дослідженням історії революційної боротьби і трудових звершень робітничого класу.

У 1970-х рр. на кафедрі працювало 24 викладача. Очолювали її в цей період к.і.н., доц. В.А. Жаура (1972-1974) та д.і.н. проф. Д.С. Шелест (1974-1980). У цей час вчені кафедри проводили дослідження з двох проблем – діяльність КПУ з питань розвитку активності робітників у період будівництва соціалізму, а також із питань підготовки технічної інтелігенції.

Розквіт кафедри припадає на 1980-ті рр., коли її очолював відомий науковець та організатор історичної науки в Україні, д.і.н., проф. А.М. Черненко (1980-1990), автор 350 наукових, науково-методичних та публіцистичних праць. А. Черненко викладав спецкурс «В. І. Ленін та закордонні більшовицькі організації», створив наукову школу з вивчення політичної еміграції. З цієї проблематики на кафедрі було захищено більше 20 дисертацій. В 1980-х роках на кафедрі працювали професори: А.М. Черненко та М. М. Миколенко, доценти І.Ф. Бабіч, Л.О. Бардагова, О.Ф. Батаріна, Н.М. Бикова, Є.І. Бородін, І.К. Воропай, Л.І Гордієнко, В.Г. Городяненко, А.О. Гусак, В.Г. Жук, Г.М. Книш, Ю.І. Коломоєць, Т.М. Кондратюк, І.О. Кривий, Г.П. Макаров, С.І. Поляков, Л.О. Попова, П.І. Проценко, Л.О. Пушкіна, В.Є. Романов, Р.К. Терещенко, І.В. Толстих, С.П. Торшина, О.М. Філіпов, О.Б. Шляхов, Л. П. Шумрікова, В.К. Якунін, В.Я. Яценко та ін.

З 1990 р. завідувачем кафедри був д.і.н., заслужений діяч науки та техніки України, проф. В.К. Якунін, який вивчав питання становлення та розвитку історико-партійної науки в УРСР. Загалом його перу належить 170 наукових праць. В середині 1990-х рр. на кафедрі працювало 16 викладачів. У цей час на технічних та природничих факультетах ДДУ нпп викладали нормативну дисципліну «Історія України», а також низку курсів та спецкурсів. Колектив кафедри досліджував комплексну наукову тему «Історіографічні та методологічні проблеми історії України та Росії ХІХ–ХХ ст.»

З 2005 р. кафедрою завідує д.і.н., проф. О.Б. Шляхов (автор більше 170 наукових та науково-методичних праць, в тому числі трьох монографій). На кафедрі працює також шість кандидатів іст. наук, доцентів: І.М. Ковальська-Павелко, Ю.І. Коломоєць, О.Ю. Коломоєць, Д.В. Коротенко, О.О.Чепурко, В.Я. Яценко та ст. викл. А.М. Лобода. Допоміжний склад представлено старшим лаборантом М.О. Євдокимовою.

Викладачі кафедри на технічних та природничих факультетах університету викладають дисципліни «Історія України», «Історія та культура України», «Історія української культури». Також на історичному факультеті викладаються курси «Методологія історії» та «Соціально-економічна історія України другої половини ХІХ ст.– початку ХХ ст.» (проф. О.Б. Шляхов), «Історична географія» та «Етнополітика» (доц. Ю.І. Коломоєць), «Історія українського міста» (доц. В.Я. Яценко). На факультеті суспільних наук та міжнародних відносин викладається курс «Світові міграційні процеси» (доц. Ю.І. Коломоєць) та «Історія українського суспільства» (доц. О.О. Чепурко); на факультеті міжнародної економіки – «Зовнішня політика України» (доц. О.О. Чепурко).

З 2013 по 2015 рр. колектив кафедри працював по науково-дослідній темі «Актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України ХІХ – початку ХХІ ст.: проблеми історії та методології». Розроблялися такі її основні напрями: протиріччя розвитку українського суспільства в умовах системних трансформацій другої половини ХІХ – ХХ ст., діяльність української та російської політичної еміграції, політичні партії та рухи в роки революції 1917 р. та громадянської війни в Україні, а також ОУН-УПА в Другій світовій війні.

Загалом за цей період викладачами кафедри були захищені дві кандидатські дисертації, видано 2 монографії, 5 навчальних посібників та методичних розробок, а також 69 наукових статей. Починаючи з 2006 по 2015 рр. видано десять випусків фахового збірника наукових праць «Проблеми політичної історії України». У 2006, 2009, 2011 та 2013 рр. на базі кафедрі проводилися міжрегіональні конференції – Наукові читання, присвячені пам’яті проф. А.М. Черненка.

На кафедрі діють аспірантура та докторантура.