Версія для друку

Кафедра української історії та етнополітики

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Шляхов Олексій Борисович зав. кафедри професор д. істор. н. Шляхов О.Б.   Q 8008 2017 Oleksij_Slahov 0000 0003 0752 4061
Ковальська Павелко Ірина Миколаївна доцент доцент к. істор. н. Ковальська Павелко І.М.   S 6631 2018   0000 0001 8307 9751
Коломоєць Олена Юріївна доцент   к. істор. н. Елена Коломоец   U 2676 2017 Olena_Kolomoec 0000 0003 1198 073X
Коломоєць Юрій Іванович доцент доцент к. істор. н. Юрий Коломоец   U 2981 2017 Urij_Kolomoec 0000 0003 3952 519X
Чепурко Олександр Олексійович доцент доцент к. істор. н. Чепурко О.О.   U 1060 2017 Oleksandr_Chepurko 0000 0002 0725 5722
Яценко Віталій Якович доцент доцент к. істор. н. Яценко В.Я.   U 2692 2017 Vitalii_Yatsenko 0000 0002 8772 6431

Заснована 1992 р. на базі кафедри політичної історії, діяльності якої передували кафедри марксизму-ленінізму (1938–1953) та історії КПРС (1953–1989). У 1938–1941 та 1944-1946 рр. кафедрою завідував І. П. Громовой. У повоєнні десятиліття підрозділом керували П.К. Перепенченко (1946–1949) та д.і.н. Ф.С. Павлов (1949-1971). У цей період кафедра діяла як загальноуніверситетська. Викладацький склад у 1956 р. нараховував 19 осіб. Серед них були учасники війни: П.В. Агапов, Л.О. Бардагова, І.К. Воропай, І.К. Дубовиков, О.С. Князєв, О.М. Філіпов, Ф.І .Шапошніков, В.П. Юбкін. У ці роки викладачі працювали над дослідженням історії революційної боротьби і трудових звершень робітничого класу.

У 1970-х рр. на кафедрі працювало 24 викладача. Очолювали її в цей період к.і.н., доц. В.А. Жаура (1972-1974) та д.і.н. проф. Д.С. Шелест (1974-1980). У цей час вчені кафедри проводили дослідження з двох проблем – діяльність КПУ з питань розвитку активності робітників у період будівництва соціалізму, а також із питань підготовки технічної інтелігенції.

Розквіт кафедри припадає на 1980-ті рр., коли її очолював відомий науковець та організатор історичної науки в Україні, д.і.н., проф. А.М. Черненко (1980-1990), автор 350 наукових, науково-методичних та публіцистичних праць. А. Черненко викладав спецкурс «В. І. Ленін та закордонні більшовицькі організації», створив наукову школу з вивчення політичної еміграції. З цієї проблематики на кафедрі було захищено більше 20 дисертацій. В 1980-х роках на кафедрі працювали професори: А.М. Черненко та М. М. Миколенко, доценти І.Ф. Бабіч, Л.О. Бардагова, О.Ф. Батаріна, Н.М. Бикова, Є.І. Бородін, І.К. Воропай, Л.І Гордієнко, В.Г. Городяненко, А.О. Гусак, В.Г. Жук, Г.М. Книш, Ю.І. Коломоєць, Т.М. Кондратюк, І.О. Кривий, Г.П. Макаров, С.І. Поляков, Л.О. Попова, П.І. Проценко, Л.О. Пушкіна, В.Є. Романов, Р.К. Терещенко, І.В. Толстих, С.П. Торшина, О.М. Філіпов, О.Б. Шляхов, Л. П. Шумрікова, В.К. Якунін, В.Я. Яценко та ін.

З 1990 р. завідувачем кафедри був д.і.н., заслужений діяч науки та техніки України, проф. В.К. Якунін, який вивчав питання становлення та розвитку історико-партійної науки в УРСР. Загалом його перу належить 170 наукових праць. В середині 1990-х рр. на кафедрі працювало 16 викладачів. У цей час на технічних та природничих факультетах ДДУ нпп викладали нормативну дисципліну «Історія України», а також низку курсів та спецкурсів. Колектив кафедри досліджував комплексну наукову тему «Історіографічні та методологічні проблеми історії України та Росії ХІХ–ХХ ст.»

З 2005 р. кафедрою завідує д.і.н., проф. О.Б. Шляхов (автор більше 170 наукових та науково-методичних праць, в тому числі трьох монографій). На кафедрі працює також шість кандидатів іст. наук, доцентів: І.М. Ковальська-Павелко, Ю.І. Коломоєць, О.Ю. Коломоєць, Д.В. Коротенко, О.О.Чепурко, В.Я. Яценко та ст. викл. А.М. Лобода. Допоміжний склад представлено старшим лаборантом М.О. Євдокимовою.

Викладачі кафедри на технічних та природничих факультетах університету викладають дисципліни «Історія України», «Історія та культура України», «Історія української культури». Також на історичному факультеті викладаються курси «Методологія історії» та «Соціально-економічна історія України другої половини ХІХ ст.– початку ХХ ст.» (проф. О.Б. Шляхов), «Історична географія» та «Етнополітика» (доц. Ю.І. Коломоєць), «Історія українського міста» (доц. В.Я. Яценко). На факультеті суспільних наук та міжнародних відносин викладається курс «Світові міграційні процеси» (доц. Ю.І. Коломоєць) та «Історія українського суспільства» (доц. О.О. Чепурко); на факультеті міжнародної економіки – «Зовнішня політика України» (доц. О.О. Чепурко).

З 2013 по 2015 рр. колектив кафедри працював по науково-дослідній темі «Актуальні питання суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України ХІХ – початку ХХІ ст.: проблеми історії та методології». Розроблялися такі її основні напрями: протиріччя розвитку українського суспільства в умовах системних трансформацій другої половини ХІХ – ХХ ст., діяльність української та російської політичної еміграції, політичні партії та рухи в роки революції 1917 р. та громадянської війни в Україні, а також ОУН-УПА в Другій світовій війні.

Загалом за цей період викладачами кафедри були захищені дві кандидатські дисертації, видано 2 монографії, 5 навчальних посібників та методичних розробок, а також 69 наукових статей. Починаючи з 2006 по 2015 рр. видано десять випусків фахового збірника наукових праць «Проблеми політичної історії України». У 2006, 2009, 2011 та 2013 рр. на базі кафедрі проводилися міжрегіональні конференції – Наукові читання, присвячені пам’яті проф. А.М. Черненка.

На кафедрі діють аспірантура та докторантура.