Версія для друку

Кафедра української мови

Адреса: пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 1309
Телефон: (056) 374-98-85
E-mail: kafedra_um@i.ua

Завідувач кафедри – Ковальчук Микола Савелійович, кандидат філологічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад:
Горпинич Володимир Олександрович, доктор філологічних наук, професор;
Попова Ірина Степанівна, доктор філологічних наук, професор;
Поповський Анатолій Михайлович, доктор філологічних наук, професор;
Акастьолова Олена Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Баракатова Неонілла Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент;
Білоусова Ольга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Ганжа Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент;
Голікова Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент;
Зайцева Вікторія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Корольова Валерія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Левун Ніна Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент;
Майборода Наталія Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Мамчич Інна Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Онищенко Геннадій Анатолійович, кандидат філологічних наук, доцент;
Рибалка Ярослава Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Сінкевич Наталія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Степаненко Олена Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Шевченко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Хрушкова Ольга Анатоліївна, викладач.


Викладацька практика. Школа 23, 8 клас. Урок проводить студентка 5 курсу О. Ю. Ченчевик

Викладацька практика. Школа 23, 8 клас. Урок проводить студентка 5 курсу О. Ю. Ченчевик

На кафедрі викладають дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Історія української мови (в т. ч. літературної)», «Діалектологія української мови», «Історична лексикологія», «Методика викладання української мови», «Практикум з методики викладання української мови», «Наукові основи шкільної граматики», «Соціолінгвістика», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Стилістика і культура української мови», «Орфографічний та орфоепічний практикум з української мови», «Морфонологія української мови», «Історія соціоукраїністики», «Лексикографічна інтерпретація лексики в інформаційних системах», «Мовна особистість у сучасній культурі», «Системні відношення у словотворі», «Проблеми сучасної граматики як науки», «Основні напрями сучасних лінгвістичних досліджень», «Ґендерна лінгвістика», «Комунікативна лінгвістика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», «Сучасні синтаксичні теорії», «Позакласна робота з української мови», «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови», «Культура мови та стилістика української фахової мови», «Практикум з правопису української мови», «Стилістика і редагування технічних текстів».

День слов’янської писемності

День слов’янської писемності

Науковці кафедри досліджують динамічні процеси у лексиці і граматиці української мови, зокрема, синтаксичний лад української мови, мовно-виражальні засоби літературного доробку українських письменників, драматургійних творів у комунікативно-прагматичному аспекті, аналіз динамічних процесів розвитку семантики слова.

Результати наукових досліджень публікуються в збірниках «Дослідження з лексикології і граматики української мови» та «Український смисл», що зазначені в переліку МОН України як фахові.

Практичне заняття з діалектології (група УХ-05, доц. В. В. Зайцева)

Практичне заняття з діалектології (група УХ-05, доц. В. В. Зайцева)

При кафедрі української мови функціонує аспірантура й докторантура, проходять наукове стажування працівники вищих та середніх навчальних закладів.

Студенти щорічно беруть участь у всеукраїнських предметних олімпіадах, стають призерами і лауреатами. Свої наукові здобутки вони можуть опублікувати у збірнику студентського наукового товариства «Філолог», «Молодь прагне осягнення слова» та збірнику матеріалів щорічної підсумкової конференції студентів «Філологічні науки». На кафедрі працює студентський науковий гурток «Лінгвістичні студії», науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Я.І. Рибалка.