Версія для друку

Кафедра української мови

Адреса: пр. Гагаріна, 72, корп. 1, ауд. 1309
Телефон: (056) 374-98-85
E-mail: kafedra_um@i.ua
Завідувач кафедри – Корольова Валерія Володимирівна, доктор філологічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад:
Горпинич Володимир Олександрович, доктор філологічних наук, професор;
Попова Ірина Степанівна, доктор філологічних наук, професор;
Голікова Наталія Сергіївна, доктор філологічних наук, професор;
Акастьолова Олена Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Білоусова Ольга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Ганжа Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент;
Зайцева Вікторія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Ковальчук Микола Савелійович, кандидат філологічних наук, доцент;
Левун Ніна Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент;
Майборода Наталія Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Рибалка Ярослава Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Шевченко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент;
Яремчук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент;
Самойленко Валерія Вікторівна, асистент.

V Всеукраїнська наукова конференція «Культура мови в українському суспільстві»,  19 квітня 2018 року

V Всеукраїнська наукова конференція «Культура мови в українському суспільстві»,
19 квітня 2018 року

Кафедра української мови здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
– 035.01 Українська мова та література

Кафедра української мови здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.01 Українська мова та література

На кафедрі викладають дисципліни
: «Сучасна українська літературна мова», «Історія української мови (в т. ч. літературної)», «Діалектологія української мови», «Історична лексикологія», «Методика викладання української мови», «Практикум з методики викладання української мови», «Наукові основи шкільної граматики», «Соціолінгвістика», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Стилістика і культура української мови», «Орфографічний та орфоепічний практикум з української мови», «Морфонологія української мови», «Мова носіїв інформації сучасного міста», «Мовна особистість у сучасній культурі», «Системні відношення у словотворі», «Проблеми сучасної граматики як науки», «Основні напрями сучасних лінгвістичних досліджень», «Ґендерна лінгвістика», «Комунікативна лінгвістика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», «Сучасні синтаксичні теорії», «Позакласна робота з української мови», «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови», «Культура мови та стилістика української фахової мови», «Формування мовленнєвої компетентності професійно орієнтованої особистості».

День слов’янської писемності

День слов’янської писемності

Науковці кафедри досліджують динамічні процеси в лексиці і граматиці української мови, зокрема, синтаксичний лад української мови, мовно-виражальні засоби літературного доробку українських письменників, драматургійних творів у комунікативно-прагматичному аспекті, аналіз динамічних процесів розвитку семантики слова.

Результати наукових досліджень публікуються у фахових збірниках «Дослідження з лексикології і граматики української мови» та «Український смисл».

Практичне заняття з діалектології (група УХ-05, доц. В. В. Зайцева)

Практичне заняття з діалектології проводить доц. В. В. Зайцева

При кафедрі української мови функціонує докторантура, проходять наукове стажування працівники вищих та середніх навчальних закладів.

Студенти щорічно беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, стають призерами і лауреатами. Свої наукові здобутки вони можуть публікувати у збірнику студентського наукового товариства «Філолог», «Молодь прагне осягнення слова» та збірнику матеріалів щорічної підсумкової конференції студентів «Філологічні науки». На кафедрі працює студентський науковий гурток «Лінгвістичні студії», науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Я. І. Рибалка.