Версія для друку

Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Блинова Неля Миколаївна доцент доцент к.філол.н Nelya_Blynova V-8864-2017 Nelya_Blynova 0000-0003-0880-8453
Губа Людмила Олексіївна доцент доцент к. філол. наук Liudmyla_Huba V-9380-2017 Liudmyla_Huba 0000-0003-3417-0799
Жарко Світлана Юріївна доцент доцент к. філол. наук Світлана Жарко V-9111-2017   0000-0002-5301-6036
Іванова  Наталія Іванівна доцент доцент к. філол. наук nataliia-ivanova/ V-1810-2017 nataliia-ivanova/ 0000-0002-2350-133X
Куценко Людмила Василівна доцент доцент к. філол. наук Куценко Людмила Василівна V-9496-2017 0000-0002-6050-5655
Михайлова Алла Анатоліївна доцент доцент к. філол. наук Alla_Mykhailova V-8191-2017 Alla_Mykhailova 0000-0003-2210-2158
Назаренко Олена Володимирівна доцент  доцент канд. філол. наук Назаренко Олена V-9565-2017 OlenaNazarenko 0000-0003-3966-9994
Підмогильна Наталія Василівна завідувач кафедри професор д. філол. наук НаталіяПідмогильна V-7407-2017 0000-0002-4044-981X
Полішко Наталія Євгенівна доцент доцент к. філол. наук ПолішкоНаталіяЄвгенівна   V-3623-2017 0000-0002-6254-5511
Терханова Олена Василівна доцент доцент к.філол.н  ТерхановаОленаВасилівна   V-8869-2017 OlenaTerkhanova 0000-0003-0888-4894

Завідувач кафедри – Підмогильна Наталя Василівна, доктор філологічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Міроненко Л. А., д. філол. наук., професор; Блинова Н.М,канд. філол. наук, доцент.; Губа Л.О., канд. філол. наук, доцент.; Дашко Н.С, канд. філол. наук, доцент.; Жарко С.Ю., канд. філол. наук, доцент.; Іванова Н.І, канд. філол. наук, доцент.; Куценко Л.В, канд. філол. наук, доцент.; Михайлова А.А., канд. філол. наук, доцент.; Назаренко О. В., канд. філол. наук, доцент.; Полішко Н. Є., канд. філол. наук, доцент.; Терханова О. В., канд. філол. наук, доцент.

Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 061 Журналістика
ОП Видавнича справа та редагування

Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 061 Журналістика
ОП Видавнича справа та редагування

Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації існує в структурі факультету систем і засобів масової комунікації близько 20 років: спочатку було створено кафедру філологічної та культурологічної підготовки журналістів, а згодом, після відкриття на факультеті у 2002 році спеціальності «Видавнича справа та редагування» її як випускову у 2006 році було перейменовано на кафедру видавничої справи та міжкультурної комунікації.

Першим завідувачем кафедри була д. філол. наук, проф. В.Д. Нарівська, з 2002 року і по теперішній час колектив кафедри очолює д. філол. наук, проф. Н.В. Підмогильна.

Спеціальність «Видавнича справа та редагування» – одна з наймолодших у Дніпровському національному університеті. Утім, вона вже здобула популярність і викликає інтерес в абітурієнтів, про що свідчить стабільно високий конкурс. Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації готує фахівців у галузі видавничої справи, редагування, міжкультурної комунікації. У 2007 році кафедрою здійснено перший випуск спеціалістів, і за останні роки дипломи бакалаврів, спеціалістів і магістрів з видавничої справи та редагування одержали десятки випускників, які успішно працюють у засобах масової комунікації Дніпра і Дніпропетровської області, Києва, Запоріжжя, Кіровограда та інших міст України, у редакціях газет, журналів, ТБ-каналів, редакційно-видавничих відділах підприємств та установ на посадах редакторів, літературних редакторів, кореспондентів, прес-секретарів тощо.

Після проходження відповідної процедури акредитації кафедра готує магістрів за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», під час навчання проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику в різних установах та на підприємствах, пов’язаних із засобами масової комунікації, в рекламних агенціях, де безпосередньо знайомляться зі змістом та особливостями майбутньої професії, а також мають змогу спробувати власні сили як редактори, прес-секретарі, журналісти, а студенти-магістри – ще й асистентську практику на кафедрі, під час якої одержують можливість випробувати себе як викладачі.

Основні вектори наукової діяльності кафедри спрямовані на вивчення сучасного стану видавничої справи та редагування у Придніпровському регіоні. Так, у 2015 році колектив кафедри звітував про виконання науково-дослідницької теми «Культурно-комунікативні виміри редакторсько-видавничої діяльності», за наслідками виконання якої опубліковано численні статті, навчально-методичні посібники, тексти лекцій тощо. Зусиллями науковців кафедри сьогодні вивчаються проблеми розвитку засобів масової інформації у полікультурному середовищі регіону, процеси редакторсько-видавничої підготовки видань різних видів.

Студенти напрямку «Видавнича справа та редагування», активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, беручи участь у Всеукраїнський студентській олімпіаді з відповідної спеціальності, що проводиться на базі Української Академії друкарства (м. Львів), де посідають призові місця, а також у наукових конференціях, що проводяться на факультеті, в університеті та інших вишах нашого міста та в Україні.

Важливу роль в організації навчального процесу кафедри виконує лабораторія телебачення, радіо та фотосправи, створена у 1998 році на базі кафедри масової та міжнародної комунікації, яку з 2016 року передано у підпорядкування кафедрі видавничої справи та міжкультурної комунікації. Її завдання – виробити у студентів навички роботи з технікою та сприяти формуванню естетичних основ образотворчої журналістики. Навчальна лабораторія телебачення, радіо та фотосправи забезпечує демонстрацію відеофільмів за навчальним планом, перезапис навчальних аудіо- та відеоматеріалів, відеоперегляд відзнятого відеоматеріалу в межах діяльності ФСЗМК ДНУ ім. О. Гончара. За допомогою провідних спеціалістів лабораторії А.І. Александрова та Т.І. Александрової студенти на практичних заняттях роблять фотозйомки, вчаться працювати з мікрофонами, знайомляться з відеозйомкою та монтажем, процесами підготовки радіоефіру й телевізійних сюжетів у цифровому форматі, виконують невеликі за обсягом самостійні завдання, а також долучаються до роботи гуртка фотосправи.

Випускники кафедри після одержання освіти працюють в різних установах, що пов`язані з видавничою справою та редагуванням, – видавництвах, друкарнях, на телевізійних каналах, у редакціях газет і журналів, редакційно-видавничих відділах вузів, установ та підприємств. Так, група випускників першого набору сьогодні утворила творчий колектив, який готує власну програму на столичному каналі СТБ; багато випускників є співробітниками місцевих дніпропетровських ТБ-каналів – як редактори, випускові та літературні редактори, журналісти; численні спеціалісти з видавничої справи та редагування працюють у місцевих ЗМК, а також періодичних виданнях Дніпра, Львова («Високий замок»), Запоріжжя, Мелітополя.