Версія для друку

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Федоненко Олена Вікторівна проф. проф. д-р біол. наук Elena Fedonenko 56505619400 X-2047-2018 Fedonenko_Olena 0000-0001-9702-6589
Шугуров Олег Олегович проф. с.н.с. д-р біол. наук          
Маренков Олег Миколайович зав. кафедри доц. канд. біол.наук Oleh Marenkov 56505306500 B-6450-2017 Oleg_Marenkov  
Ананьєва Таміла Володимирівна доц. доц. канд. біол.наук Tamila Ananieva 7003366001 X-9858-2018 Tamila_Ananieva 0000-0001-8798-6834
Єсіпова Наталія Борисівна доц. доц. канд. біол.наук Natalia Yesipova   U-7925-2017 Natalia_Yesipova  
Шарамок Тетяна Сергіївна доц. доц. канд. с.-г. наук Tetiana Sharamok   U-9232-2017 Tetiana_Sharamok 0000-0003-3523-5283
Дрегваль Ігор Володимирович доц. доц. канд. біол.наук       Igor_Dregval  
Нестеренко Олег Станіславович асистент     Oleh Nesterenko     Oleh_Nesterenko  

Телефон: +3 (0562) 776-60-98

Завідувач кафедри – Маренков Олег Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент.

Викладацький склад кафедри загальної біології та водних біоресурсів складається з 8 викладачів, з них – 2 професора, 5 доцентів і 1 асистент: Федоненко О. В., д. біол. наук, професор; Шугуров О. О., д. біол. наук, професор; Маренков О. М., канд. біол. наук, доцент, ; Ананьєва Т. В., канд. біол. наук, доцент; Єсіпова Н. Б., канд. біол. наук, доцент; Шарамок Т. С., канд. с.-г. наук, доцент; Дрегваль І. В., канд. біол. наук, доцент; Нестеренко О. С., асистент.

Завідувач лабораторії Ткач Л.Н., ст. лаб. Драган Ю.М.


Кафедра загальної біології та водних біоресурсів була заснована у 1928 році проф. Д.О. Свіренко на базі кафедри ботаніки у Дніпропетровському інституті народної освіти та Дніпропетровської гідробіологічної станції (пізніше – НДІ гідробіології, зараз – НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара).

У наші дні досвідчений колектив кафедри здійснює велику багатопланову навчальну, методичну та науково-дослідницьку роботу з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі біології.

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Системна біологія та гідробіоресурси

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
ОП Системна біологія та гідробіоресурси


Одне з основних завдань, які ставить перед собою кафедра – розвинути у студентів навички самостійної роботи як у період навчання, так і в процесі практичної підготовки. Практична підготовка студентів кафедри загальної біології та водних біоресурсів забезпечується:

• по-перше, проходженням студентами тривалої навчальної, виробничої та науково-дослідної практик не лише в НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара, а провідних науково-дослідних установах України та на виробництві (Інститут рибного господарства НААНУ, Інститут гідробіології НАНУ, підприємства аквакультури і рибного промислу, медичні та освітні установи);

• по-друге, залученням студентів до науково-дослідної діяльності кафедри, результати яких знаходять відображення в дипломних, курсових та конкурсних роботах студентів.

Виконання курсових, дипломних робіт та практик здійснюються в умовах максимального наближення до профілю майбутньої праці бакалавра чи магістра.

Підготовка випускників на кафедрі загальної біології та водних біоресурсів спрямована на забезпечення їх творчої, продуктивної роботи на підприємствах у галузі біології, лабораторної медицини, фармакології, виробництва та контролю якості біологічної продукції, захисту і раціонального використання природних та штучних водних об’єктів, підвищення якості гідробіоресурсів і гідрохімії. Підготовлені фахівці можуть працювати на первинних за професіями посадах:

• Біолог та професіонал споріднених професій (гістолог, ембріолог, цитолог, паразитолог, генетик, радіобіолог, радіоеколог, гідробіолог, гідрохімік, іхтіолог, іхтіопатолог, рибовод та ін.);

• Біолог-дослідник, іхтіолог-дослідник, рибовод-дослідник, дослідник аквакультури;

• Науковий співробітник-консультант (біологія), науковий співробітник (біологія);

• Фахівець у галузі біології, медицини та фармакології;

• Біотехнолог – фахівець з вирощування та використання продукції водних біоресурсів;

• Професіонал у водному господарстві, зооінженерії, біомеліорації та природно-заповідній справі;

• Професіонал із рибальства, фахівець з використання водних біоресурсів;

• Фахівець з виробництва продукції аквакультури.

Випускникам кафедри, які навчалися за ОКР магістра, присвоюється кваліфікація біолога.

Ми у Facebook: https://www.facebook.com/groups/1164388776939750/