Версія для друку

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів

Телефон: +3 (0562) 776-60-98

Завідувач кафедри – Федоненко Олена Вікторівна, доктор біологічних наук, професор.

Викладацький склад кафедри загальної біології та водних біоресурсів складається з 9 викладачів, з них – 2 професора, 5 доцентів і 2 асистенти:
Федоненко О.В., д. біол. наук, професор, завідувач кафедри; Шугуров О.О., д. біол. наук, професор; Ананьєва Т.В., канд. біол. н., доц.; Єсіпова Н.Б., канд. біол. наук, доцент; Шарамок Т.С., канд. с.-г. наук, доцент; Яковенко В.О., канд. біол. наук, доцент; Комаров О.С., канд. біол. наук, доцент; Маренков О.М., асистент; Шаповаленко З.В., асистент.
Завідувач лабораторії Ткач Л.Н., ст. лаб. Прусенко Т.М., біолог Білик В.В.


Кафедра загальної біології та водних біоресурсів була заснована у 1928 році проф. Д.О. Свіренко на базі кафедри ботаніки у Дніпропетровському інституті народної освіти та Дніпропетровської гідробіологічної станції (пізніше – НДІ гідробіології, зараз – НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара).

У наші дні кафедра загальної біології та водних біоресурсів ДНУ ім. Олеся Гончара – ядро могутнього навчально-наукового об’єднання, в яке входить лабораторія гідробіології та іхтіології Інституту біології та Науково-навчальний комплекс «Акваріум». Досвідчений колектив кафедри в тісній співдружності з іншими членами об’єднання здійснюють велику багатопланову навчальну, методичну та науково-дослідницьку роботу з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі біології.

На кафедрі проводиться триступенева підготовка: бакалавр, магістр та доктор філософії. Кафедра загальної біології та водних біоресурсів ДНУ є провідною в Україні і готує фахівців у галузі іхтіології, гідробіології, аквакультури, цитології, гістології, ембріології, радіобіології, іхтіопатології.


Одне з основних завдань, які ставить перед собою кафедра – розвинути у студентів навички самостійної роботи як у період навчання, так і в процесі практичної підготовки. Практична підготовка студентів кафедри загальної біології та водних біоресурсів забезпечується: по-перше, проходженням студентами тривалої навчальної, виробничої та науково-дослідної практик не лише в НДІ біології ДНУ ім. Олеся Гончара, а й у кращих передових інститутах і народногосподарських підприємствах України та інших країн; по-друге, залученням студентів до науково-дослідної діяльності кафедри, результати яких знаходять відображення в дипломних, курсових та конкурсних роботах студентів.

Виконання курсових, дипломних робіт та практик здійснюються в умовах максимального наближення до профілю майбутньої праці бакалавра чи магістра.

Підготовка випускників на кафедрі загальної біології та водних біоресурсів спрямована на забезпечення їх творчої, продуктивної роботи на таких посадах:
біолога-дослідника, наукового співробітника (біологія), біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, генетика, міколога, таксономіста, гідробіолога, гідрохіміка, рибовода, рибовода-дослідника, іхтіолога, іхтіолога-дослідника, дослідника аквакультури, іхтіопатолога, дизайнера інтер'єру, інспектора з охорони природи, державного інспектора рибоохорони, інспектора рибного патруля, що має право продовжити навчання в аспірантурі. Випускники кафедри мають право працювати у медичних закладах.

Випускникам кафедри, які навчалися за ОКР магістра присвоюється кваліфікація біолога.

Ми у Facebook: https://www.facebook.com/groups/1164388776939750/